Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Spotkanie w sprawie programu PRELUDIUM NCN

10.03.2023 - 16:46 aktualizacja 14.03.2023 - 10:28
Redakcja: Ryszard Knapek
Zapraszamy doktorantów na spotkania dotyczące grantów i projektów:

1. Z Panią mgr Karoliną Habdas, zastępcą dyrektora Działu Projektów, kierującą zespołem ds. programów krajowych. Spotkanie dotyczyć będzie konkursu grantowego PRELUDIUM NCN i współpracy z Działem Projektów przy składaniu wniosków grantowych.

Termin: 22 marca 2023, godz. 16:00-17:15, online przez MS Teams.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZlMjc1YWUtM2VmYy00N2YxLTgwYjAtM2I4MjY4ZjAwZmM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229cae5104-85d7-4e12-8a7e-f6765806eed9%22%7d

2. Z dr Emilią Rekosz-Cebulą z Działu Projektów. Spotkanie dotyczące pozyskiwania środków z innych źródeł, m.in. NAWA, NCBIR, projekty międzynarodowe.

Termin: 5 kwietnia, godz. 15:30, online przez MS Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFmNWM2Y2UtYTljNC00MjNlLWExMjctN2Q1YzM3YjFlYzFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229cae5104-85d7-4e12-8a7e-f6765806eed9%22%7d

Spotkania są organizowane w ramach modułu Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, ale są otwarte dla wszystkich doktorantów. Nie podlegają zaliczeniu, ale przekazane na spotkaniach informacje są kluczowe dla sprawnej współpracy przy składaniu projektu grantowego. Spotkania nie będą rejestrowane.

Spotkania odbędą się w języku polskim. Spotkanie z języku angielskim – na anglojęzycznej stronie.

 

O konkursach NCN: https://www.ncn.gov.pl/konkursy-krajowe

img
return to top