Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej – 17 maja

05.05.2023 - 15:28 aktualizacja 17.05.2023 - 18:39
Redakcja: Ryszard Knapek
Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024.

Na spotkaniu zostaną omówione zasady i przebieg rekrutacji oraz najważniejsze aspekty kształcenia w Szkole Doktorskiej. Odpowiemy też na pytania.

Zapraszamy osoby zainteresowane tegoroczną rekrutacją jak również osoby planujące kształcenie na poziomie doktorskim w przyszłości.

Terminy spotkań:

  • spotkanie w języku polskim: środa, 17 maja, godz. 13:00, MS Teams
  • spotkanie w języku angielskim: piątek, 19 maja, godz. 13:00, MS Teams

Link do obu spotkań: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmNhZTcyMzctOThiMS00NWNiLWFhMjEtZGVlNjZmYTQ5OWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229cae5104-85d7-4e12-8a7e-f6765806eed9%22%7d

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie Szkoły Doktorskiej:

Zapisy spotkań informacyjnych

img
return to top