Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wyniki konkursu na zwiększenie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2023/2024

18.12.2023 - 08:45 aktualizacja 18.12.2023 - 08:45
Redakcja: Ryszard Knapek

Wyniki konkursu na zwiększenie stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich

na rok akademicki 2023/2024

W dniu 12 grudnia komisja konkursowa powołana przez Dziekana Szkoły Doktorskiej rozpatrzyła wnioski złożone w konkursie na zwiększenie stypendium doktoranckiego doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Po analizie 73 wniosków (65 doktorantów Szkoły Doktorskiej i 8 doktorantów Międzynarodowowej Szkoły Doktorskiej) komisja przyznała zwiększenie stypendium 35 doktorantom (32 SD i 3 MŚSD).

Wyróżnieni doktoranci wykazali się najwyżej ocenionymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi, do których w szczególności zaliczają się publikacje w renomowanych czasopismach i pozyskane granty, a w przypadku doktorantów dyscyplin artystycznych – samodzielne i zespołowe osiągnięcia o światowym znaczeniu.

Zwiększenie stypendium finansowane jest ze środków programu Inicjatywa Doskonałości Badawczej – https://us.edu.pl/idb/.

Lista doktorantów, którzy otrzymali zwiększenie stypendium: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/stypendium-doktoranckie-w-szkole-doktorskiej/wyniki-konkursu-na-zwiekszenie-stypendium-w-ramach-idb-2023-2024/

img
return to top