Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wyniki konkursu na zwiększenie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2023/2024

Komisja konkursowa powołana przez Panią Dziekan Szkoły Doktorskiej w dniu 12 grudnia 2023 roku rozpatrzyła wnioski doktorantów szkół doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w konkursie na zwiększenie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2023/2024. Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków komisja zdecydowała o przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego 35 doktorantom:

Międzynarodowa Środowiskowa Szkoła Doktorska

Rok II

 • Dawid Saferna

Rok III

 • Janusz Godziek

Rok IV

 • Katarzyna Stachniak

Szkoła Doktorska

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki, rok II

 • Aleksandra Liszka
 • Maciej Mazur
 • Grzegorz Paprzycki

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki, rok III

 • Katarzyna Hanik
 • Agata Hofelmajer-Roś
 • Łukasz Koniuszy
 • Krzysztof Małek

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki, rok IV

 • Andrzej Juchniewicz
 • Magdalena Krzyżanowska
 • Monika Lubińska
 • Kamil Wrzeszcz

Obszar nauk społecznych, rok II

 • Zuzanna Farny
 • Mikołaj Pietrzyk

Obszar nauk społecznych, rok III

 • Dominik Mizerski
 • Aleksandra Sobańska
 • Jakub Zwierzchowski

Obszar nauk społecznych, rok IV

 • Jakub Hanc
 • Illia Klinytskyi
 • Paulina Wardawy-Dudziak
 • Ikechukwu Ugwu

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, rok II

 • Karol Białas
 • Luiza Orszulak
 • Karolina Paszcza

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, rok III

 • Dominik Dreszer
 • Patrycja Filipek
 • Adrian Masłowski
 • Magdalena Zaranek

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, rok IV

 • Filip Kaśkosz
 • Krzysztof Kupczak
 • Łukasz Pieron
 • Katarzyna Skrzyńska
 • Ewa Sybilska

Szczegółowe informacje

Zwiększenie stypendium doktoranckiego będzie wypłacane w ostatnim roboczym dniu każdego miesiąca. Pierwsza wypłata nastąpi w grudniu, z wyrównaniem za październik i listopad 2023.

Wysokość zwiększenia została ustalona na kwotę 715 zł (brutto).

Osoby, które złożyły wniosek w konkursie i nie otrzymały stypendium zostaną poinformowane o przyczynie nieotrzymania stypendium (liczbie otrzymanych punktów w poszczególnych kategoriach i progu punktowym) drogą elektroniczną do 5 stycznia 2024 roku.

return to top