Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Warsztaty z redaktorami czasopism – spotkania w maju i czerwcu 2024

14.05.2024 - 14:46 aktualizacja 27.05.2024 - 10:04
Redakcja: Ryszard Knapek
Tagi: warsztaty

Spotkania z redaktorami czasopism w maju i czerwcu 2024

21.05.2024, 18:30-20:00 spotknie z prof. Anną Szafrańską (Uniwersytet Śląski), redaktorem i sekretarzem redakcji czasopisma „Edukacja międzykulturowa”, członkinią wielu krajowych i zagranicznych rad naukowych czasopism z zakresu pedagogiki i kultury.

Spotkanie online, MS Teams, po polsku.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3Ed7HtUDgfXBt8jl0U9Oop5Ne2egv-0Id11pd0KlBe01%40thread.tacv2/1715685811629?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229cae5104-85d7-4e12-8a7e-f6765806eed9%22%7d

24.05.2024, 11:00-12:30 spotkanie z dr inż. Klaudią Kosek (Instytut Oceanografii PAN), redaktorką czasopisma „Water”.

Spotkanie online, MS Teams, po polsku.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3Ed7HtUDgfXBt8jl0U9Oop5Ne2egv-0Id11pd0KlBe01%40thread.tacv2/1715685973043?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229cae5104-85d7-4e12-8a7e-f6765806eed9%22%7d

 

18.06.2024, 9:30-11:00, spotkanie z dr hab. Aleksandrą Gasztold, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), redaktorką w czasopiśmie „Applied Cybersecurity & Internet Governance”.

Spotkanie online, MS Teams, po polsku.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3Ed7HtUDgfXBt8jl0U9Oop5Ne2egv-0Id11pd0KlBe01%40thread.tacv2/1715693950522?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%229cae5104-85d7-4e12-8a7e-f6765806eed9%22%7d

img

Zaliczenie modułu

Warsztaty są częścią modułu Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu. Więcej o zaliczeniu tej części modułu: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/2024/01/02/warsztaty-z-redaktorami-czasopism-zaliczenie-modulu/
return to top