Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Do 30 kwietnia 2021 r.

Kandydat przygotowuje zgłoszenie do uczestniczenia w Programie MEiN, według ustalonego wzoru (zal_1_Zgloszenie do programu).

Zgłoszenie należy przesłać w wersji elektronicznej, w postaci pliku edytowalnego i pliku pdf z podpisami wraz z wymaganymi załącznikami, do Szkoły Doktorskiej UŚ na adres (szkola.doktorska@us.edu.pl) oraz na adres koordynatora projektu pani dr hab. Iwony Jelonek, prof. UŚ (iwona.jelonek@us.edu.pl). Umożliwi to rozpoczęcie dialogu w celu weryfikacji zgłoszonego tematu doktoratu po stronie uczelni oraz znalezienia promotora w uczelni.

Jeżeli promotor nie jest jeszcze ustalony – prosimy o kontakt z jak największym wyprzedzeniem.

Do 15 maja

return to top