Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Seminarium doktorskie i tutoring

Zajęcia indywidualne (seminarium, tutoring) realizowane są zgodnie ze zgłoszeniami. O formie zajęć i kryteriach zaliczenia decydują wspólnie prowadzący i doktorant. Jeżeli coś wymaga poprawy w USOS – zgłoś to.

Więcej na temat tutoringu: tutoring ekspercki w Szkole Doktorskiej

img

Scientific English

kontynuacja zajęć z semestru zimowego

Zajęcia w podziale na dyscypliny. Zajęcia będą realizowane blokach trzygodzinnych od lutego do kwietnia, z wyjątkiem tych dyscyplin, w których doktoranci zadeklarowali, że wolą regularne zajęcia przez cały semestr (możliwa zmiana w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia). Uruchomiona została oddzielna grupa dla doktorantów nauk o komunikacji społecznej i mediach.

 • nauki fizyczne, inżynieria materiałowa – dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ, dr hab. Zbigniew Dendzik, prof. UŚ – czwartek 9:00-11:15 od 25 lutego do 22 kwietnia
 • nauki chemiczne – dr hab. Tadeusz Pluta, prof. UŚ – czwartek 9:00-11:15 od 25 lutego do 22 kwietnia
 • nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku – dr hab. Alexander Betekhtin, prof. UŚ – czwartek 9:00-11:15 od 25 lutego do 22 kwietnia
 • matematyka, informatyka techniczna – dr Thomas Zürcher – czwartek 17:00-19:15 od 25 lutego do 22 kwietnia
 • literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii – dr hab. Sonia Front – czwartek 9:00-11:15 od 25 lutego do 22 kwietnia
 • językoznawstwo – dr hab. Krystyna Warchał, prof. UŚ – czwartek 14:45-17:00 od 25 lutego do 22 kwietnia
 • filozofia, historia – dr hab. Piotr Machura – czwartek 9:00-11:15 od 25 lutego do 22 kwietnia
 • nauki prawne – mgr Joanna Jakubiec-Bontko – czwartek 9:45-11:15 od 25 lutego do 10 czerwca
 • pedagogika, psychologia – dr Wojciech Kruszelnicki – czwartek 17:30-19:45 od 25 lutego do 22 kwietnia
 • nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne – dr Robert Radek – czwartek 8:30-10:45 od 25 lutego do 10 czerwca
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – dr Sylwia Szostak – czwartek 9:00-11:15 od 25 lutego do 22 kwietnia

Zajęcia nie wymagają logowania.

img

Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu

Celem zajęć jest rozwinięcie warsztatu pisarskiego doktoranta, w zakresie pisania artykułów naukowych i dłuższych całości, takich jak rozprawa doktorska czy książka. Zajęcia podzielone są na dwie części. W przypadku obszaru humanistycznego i społecznego – jedna dotyczy technicznych i edytorskich umiejętności pisarskich, a druga tworzeniach tekstów typowych dla dyscypliny. W przypadku obszaru przyrodniczego – jedna dotyczy pisania po polsku, a druga po angielsku.

Trzy godziny zajęciowe – 10 tygodni zajęć od 25 lutego do 6 maja

Grupy:

 1. obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych (do wyboru) – dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ, dr Adam Palka – czwartek 13:00-15:15
 2. obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych (do wyboru) – dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ, dr Adam Palka – czwartek 15:30-17:45
 3. literaturoznawstwo, sztuki filmowe i teatralne, nauki teologiczne – dr hab. Magdalena Zdrada-Cok, prof. UŚ, dr hab. Alina Świeściak-Fast, prof. UŚ – czwartek 11:30-13:45
 4. nauki o kulturze i religii, filozofia, historia – prof. dr hab. Aldona Skudrzyk, dr Maciej Stanek – czwartek 13:45-16:00
 5. językoznawstwo – prof. dr hab. Aldona Skudrzyk, dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ czwartek 11:30-13:45 (prof. Skudrzyk – do 25 lutego) / poniedziałek 11:30-13:45 (prof. Wyrwas – od 6 kwietnia)
 6. nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne – prof. dr hab. Małgorzata Kita, dr Sylwia Szostak – czwartek 11:30-13:45
 7. nauki prawne – prof. dr hab. Małgorzata Kita, dr Dorota Kiebzak-Mandera – czwartek 14:15-16:30
 8. pedagogika, psychologia – prof. dr hab. Małgorzata Kita, prof. dr hab. Ewa Jarosz – czwartki 11:30-13:45
 9. nauki o polityce i administracji – prof. dr hab. Małgorzata Kita, dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ – czwartek 11:30-13:45

Grupy 1 i 2 – logowanie w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie semestru

Grupy 6, 8 i 9 – zajęcia z prof. dr hab. Małgorzatą Kitą odbywają się we wspólnej grupie

img

Autoprezentacja i upowszechnianie badań

Zapoznanie doktorantów z różnymi nowoczesnymi formami upowszechniania badań
naukowych, a także doskonalenie umiejętności prezentacji wyników swoich badań
w sposób popularnonaukowy.

Zajęcia będą się odbywały w formie warsztatów – każdy doktorant wybiera jedną grupę niezależnie od dyscypliny. Warsztaty prowadzą doświadczeniu popularyzatorzy wiedzy. Szczegółowa oferta każdych zajęć zostanie opublikowana wkrótce.

Na pierwszym spotkaniu – w poniedziałek 22 lutego o godzinie 11:30-14:30 – wszyscy prowadzący przedstawią w formie krótkich prezentacji swoje doświadczenia i opowiedzą o tym, jak różnorodnie może wyglądać upowszechnianie wiedzy.

Kolejne spotkania odbywać się będą w ustalonych wcześniej grupach:

 • dr Andrzej Boczarowski – poniedziałek od 15:30 po 3 godziny zajęciowe
 • dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ – poniedziałek od 11:30
 • dr Marek Kaczmarzyk – poniedziałek od 9:45
 • mgr Radosław Aksamit – poniedziałek od 13:45 (pierwsze spotkanie)
 • mgr Wiktor Niedzicki – poniedziałek 10:15-13:30

Link do strony kursu ze wszystkimi szczegółami.

img
return to top