Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacja o organizacji zajęć

Zajęcia realizowane są w formie kontaktowej. Część zajęć zaplanowana została w formie zdalnej – lektoraty i Academic English (część grup). Zdalnie jest też realizowana część zajęć w języku angielskim i zajęć dla doktorantów programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Doktoranci, którzy przez dłuższy czas nie mogą uczestniczyć w zajęciach kontaktowych z powodu choroby albo wyjazdu zagranicznego (o charakterze naukowym) mogą wnioskować o hybrydowe uczestnictwo w zajęciach (wniosek do Dziekana SD na szkola.doktorska@us.edu.pl)

Zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku rozpoczynają się 3 października.

Pozostałe zajęcia zaczynają się 10 października, 17 października lub według indywidualnego harmonogramu.

img

Metodyka badań naukowych

zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku, dostępne dla wszystkich

Każdy doktorant zalicza trzy 10-godzinne zajęcia w ramach modułu. Doktoranci obszaru nauk społecznych i doktoranci nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych mają zaliczyć zajęcia wspólne i dwa wybrane przez siebie zajęcia. Doktoranci obszaru nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki mają zaliczyć trzy dowolne zajęcia. Doktoranci programu „Doktorat wdrożeniowy” mają zaliczyć zajęcia wspólne dla programu i co najmniej jedne zajęcia ponad to.

– rejestracja dla I roku: 26-30 września (zakończona)

– dodatkowa rejestracja otwarta dla wszystkich: 6-8 października

Harmonogram: Metodyka badań naukowych

img

Dydaktyka szkoły wyższej

zajęcia obowiązkowe dla doktorantów I roku; zaliczenie dla doktorantów II roku

Rejestracja dla I roku: 26-30 września (zakończona)

Doktoranci starszych lat, którzy mają nadrobić te zajęcia proszeni są o kontakt: szkola.doktorska@us.edu.pl

Harmonogram: Dydaktyka szkoły wyższej

Doktoranci II roku zaliczają zajęcia w semestrze letnim na podstawie raportu dotyczącego przeprowadzonych samodzielnie zajęć. Szczegóły wkrótce.

img

Lektorat języka angielskiego

zajęcia dodatkowe

Doktoranci I roku wypełniają test poziomujący (dostęp przesłany na życzenie – kontakt z biurem SD lub koordynatorem modułu).

Doktoranci starszych lat ustalają zasady uczestnictwa z koordynatorem modułu.

Zajęcia prowadzone w środy, od 5 października, w formie zdalnej, w grupach na odpowiednim poziomie. Harmonogram dostępny wkrótce.

Koordynator modułu: mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka

img

Academic English

zajęcia otwarte dla wszystkich, sugerowane dla doktorantów II roku

Rejestracja: 6-8 października

Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu 10-14 października, w formie zdalnej lub stacjonarnej, w zależności od grupy. Grupy podzielone są zgodnie z dyscyplinami i należy logować się do grupy odpowiadającej dyscyplinie.

Dodatkowe uporządkowanie:

 • dla nauk biologicznych zaplanowano dwie grupy, ze względu na dużą liczbę doktorantów II roku
 • doktoranci literaturoznawstwa i nauk o kulturze mają dwie wspólne grupy, podzielone według poziomu znajomości języka angielskiego.
 • doktoranci językoznawstwa i doktoranci wspólnego programu z Uniwersytetem Sapienza w Rzymie mają dwie wspólne grupy (dowolny wybór)

Harmonogram: Academic English

img

Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie

zajęcia otwarte dla wszystkich, sugerowane dla II roku

Grupy w semestrze zimowym:

 • obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych
 • doktoranci programu doktorat wdrożeniowy
 • grupa w języku angielskim (zajęcia zdalne).

Pozostałe grupy obszarowe w semestrze letnim.

Rejestracja 6-8 października

Zajęcia realizowane w formie stacjonarnej (1) lub zdalnej (2, 3)

Harmonogram: Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie

img

Zajęcia fakultatywne

oferta do wyboru dla wszystkich doktorantów

Doktoranci w trakcie kształcenie mają zaliczyć zajęcia fakultatywne za co najmniej 9 ECTS. Wszystkie zajęcia w ofercie (poniżej) mają 2 ECTS.

Alternatywnie można zdobywać ECTS za zajęcia fakultatywne realizując:

 • dodatkowe zajęcia z metodyki badań naukowych
 • zajęcia w ramach Transform4Europe Week
 • zajęcia dla doktorantów na innych uczelniach

Rejestracja 6-8 października

Oferta i harmonogram: Zajęcia fakultatywne (aktualizacja 19.10.2022)

img

Seminaria doktoranckie

indywidualne zajęcia z promotorem

Brak rejestracji, doktoranci wprowadzeni do USOS. Prosimy o weryfikację obecnego stanu w USOS. W przypadku, jeżeli część godzin ma być przydzielona promotorowi pomocniczego, prosimy o kontakt mailowy promotora lub promotora pomocniczego.
img

Tutoring ekspercki

zajęcia indywidualne z tutorami

Każdy doktorant ma zrealizować trzy cykle tutorskie w trakcie całego kształcenia. Zajęcia zgłoszone na rok akademicki 2022/2023 z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w UŚ są już w USOS – prosimy o weryfikację i ewentualne zgłaszanie zmian.

Zajęcia z osobami spoza UŚ muszą być zgłaszane z wyprzedzeniem według następującego schematu:

 1. kontakt z koordynatorem obszarowym – pytanie o zgodę na konkretny tutoring
 2. kontakt z tutorem – ustalenie terminów
 3. kontakt z biurem SD (agnieszka.filipowska@us.edu.pl) – zgłoszenie planu rozpoczęcia tutoringu, podanie adresu e-mail tutora w celu zawiązania umowy

Więcej: Tutoring ekspercki

img

Seminaria obszarowe doktorantów IV roku

informacja wkrótce

img

Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu

warsztaty z redaktorami czasopism – harmonogram będzie stopniowo uzupełniany

img

Warsztaty doktoranckie – prezentacja planu badawczego

zajęcia obowiązkowe dla doktorantów II roku – zostały przeniesione na semestr letni

img

Lektoraty języków obcych

info wkrótce

img
return to top