Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Wzór IPB dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Dziekana Szkoły Doktorskiej ustala wzór IPB w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz wzór aneksu do IPB.

Treść zarządzenia: zarządzenie nr 1-2021

Indywidualny plan badawczy (IPB)

wersja polska: Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021

wersja angielska: Individual-research-plan_SD_US_2020-2021

Aneks do IPB:

wersja polska: Aneks_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021

wersja angielska: Annex_Individual_research_plan_SD_US_2020-2021

 

Sprawozdanie z realizacji IPB, wprowadzony zarządzeniem nr 3-2021 Dziekana Szkoły Doktorskiej:

wersja polska: Sprawozdanie_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020_2021

wersja angielska: 1a. Report IRP 2020-2021

Program ``Doktorat wdrożeniowy``

Wzory IPB i sprawozdania dla doktorantów programu „Doktorat wdrożeniowy” przyjętych dla roku akademickiego 2020/2021, wprowadzone zarządzeniem nr 8-2021:

Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2020-2021 – doktorat wdrożeniowy (zał. nr 3 do zarządzenia nr 1/2021 Dziekana SD)

Sprawozdanie_Indywidualny_plan_badawczy_doktorant wdrozeniowy (zał. nr 3 do zarządzenia 3/2021 Dziekana SD)

Uwagi dotyczące IPB

Powyższe wzory obowiązują wszystkich doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2020/2021. Wzory obowiązują przez cały okres kształcenia, także jeżeli doktorant miał przerwę w kształceniu lub przedłużał kształcenie.

Doktorant przygotowujący aneks powinien dokładnie wyliczyć i uzasadnić wprowadzane zmiany, a także przygotować nową wersję IPB, uwzględniającą te zmiany.

return to top