Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Dziekan Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dr hab Alina Świeściak-Fast, prof. UŚ, wydała zarządzenie w sprawie powołania komisji ewaluacyjnych do oceny doktorantów w Szkole Doktorskiej i ustalenia przebiegu ewaluacji po pierwszym roku kształcenia. Doktoranci zobowiązani są do zapoznania się z zarządzeniem i realizacji jego postanowień.

zarządzenie nr 1-2020 – skan

zarządzenie nr 1-2020 – komisje ewaluacyjne

załącznik nr  – lista członków komisji – ukryte ze względu na bezpieczeństwo danych

klauzula RODO dla członków komisji

link do protokołu dla przewodniczącego komisji: https://formularze.us.edu.pl/form/index/2142

return to top