Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Znajdź promotora - pedagogika

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie pedagogika. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie pedagogika znajduje się na stronie internetowej Instytutu Pedagogiki.

dr hab. Maciej Bernasiewicz, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

przestępczość, resocjalizacja, polityka karna, niedostosowanie społeczne, subkultury, transformacje i alternatywne formy życia rodzinnego

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

maciej.bernasiewicz@us.edu.pl

dr hab. Alicja Galazka, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

edukacja pozytywna(Positive education), Drama w edukacji ( szczegolnienauczanie języków obcych) i terapii,( Drama in ELT) rezyliencja i uważnośc w edukacji ,( reslience, well-being and mindfulness in education) coaching, edukacja oparta na współczuciu( compassion based education

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

alicja.galazka@us.edu.pl

prof. dr hab. Ewa Jarosz

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

prawa dziecka, przemoc wobec dzieci, partycypacja społeczna dzieci, badania dzieciństwa

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

ewa.jarosz@us.edu.pl

prof. dr hab. Katarzyna Krasoń

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

estetyka i edukacja, teatr i film, arteterapia

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

katarzyna.krason@us.edu.pl

prof. dr hab. Hristo Kyuchukov

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dyscypliny:

językoznawstwo, pedagogika, psychologia

Zainteresowania naukowe:

bilingualism, Roma children, intercultural education, psycholinguistics, minorities/migrants/refugees education, child psychology

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

hristo.kyuchukov@us.edu.pl

dr hab. Krzysztof Maliszewski, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

pedagogika kultury, pedagogika filozoficzna, historii myśli pedagogicznej, hermeneutyczne podstawy pedagogiki (humanistyki)

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

krzysztof.maliszewski@us.edu.pl

dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, prof. UŚ

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dyscypliny:

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

edukacja, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, uczenie uczenia się, nauczyciel, system oświatowy

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

beata.oelszlaeger-kosturek@us.edu.pl

dr hab. Irena Barbara Przybylska, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

kultura emocjonalna, klimat/atmosfera wychowawcza, kompetencje, kompetencja emocjonalna, kompetencje pedagogiczne, praca emocjonalna w zawodach społecznych, stres i wypalenie zawodowe

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

irena.przybylska@us.edu.pl

dr hab. Violetta Rodek, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

autoedukacja, w tym proces samodzielnego uczenia się; pasja jako najwyższa forma aktywnego tworzenia własnej biografii; edukacja kulturalna i jej znaczenie dla osobistego rozwoju człowieka; prywatne teorie nauczycieli i ich znaczenie w edukacji inspirowanej behawioryzmem

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

violetta.rodek@us.edu.pl

dr hab. Dorota Sieroń, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

nauki o kulturze i religii

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

literatura dokumentu osobistego, metoda biograficzna, relacyjność w kulturze, edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

dorota.sieron@us.edu.pl

dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dyscypliny:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

e-learning, kompetencje cyfrowe, multimedia, ICT w edukacji, szkolenie nauczycieli, kształcenie na odległość, STEM, STEAM, robotyka w edukacji, SMART uniwersytet, aplikacje edukacyjne, innowacyjne metody nauczania i uczenia się

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

esmyrnova@us.edu.pl

dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dyscypliny:

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

pedeutologia, polityka oświatowa, zmiany edukacyjne, edukacja międzykulturowa, szkoły dla dzieci polskich za granicą

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

anna.gajdzica@us.edu.pl

prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dyscypliny:

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

zadania rozwojowe, młodzież, szkoła, nauczyciel, edukacja międzykulturowa, pedagogika młodzieży, pedagogika społeczna, pedagogika międzykulturowa

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

alina.szczurek-boruta@us.edu.pl

dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

pedagogika, nauki socjologiczne

Zainteresowania naukowe:

animacja społeczna, inkluzja społeczna, prawa człowieka, prawa dziecka, polityka równościowa, działania antydyskryminacyjne, prawa osób z niepełnopsrawnością, partycypacja społeczna, edukacja medialna, edukacyjna analiza transakcyjna, mediacje i negocjacje społeczne, edukacja międzykulturowa

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

edyta.widawska@us.edu.pl

dr hab. Alicja Żywczok, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

pedagogika rodziny, nauczyciel, wychowawca, instytucje edukacyjne i kulturalne, historia myśli pedagogicznej, opieka, pomoc, etyka pedagogiczna, teoria wychowania, pedagogika pracy

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

alicja.zywczok@us.edu.pl

return to top