Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach znajduje się na stronie internetowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej.

dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ

Szkoła Filmowa

Dyscypliny:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

sztuki filmowe i teatralne

Zainteresowania naukowe:

media, dziennikarstwo, produkcja filmowa i telewizyjna

Zobacz więcej:

 

Kontakt:

krystyna.doktorowicz@us.edu.pl

dr hab. Damian Guzek, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Zainteresowania naukowe:

media, religia i polityka; kartografia informacji; media w środowisku cyfrowym; odbiór i użytkowanie mediów; tożsamość cyfrowa; religia w środowisku cyfrowym

Zobacz więcej:

ORCID

Researchgate

Kontakt:

damian.guzek@us.edu.pl

prof. dr hab. Dariusz Rott

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

literaturoznawstwo

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Zainteresowania naukowe:

kultura literacja dawnej Polski, polsko-czeskie związku literackie do XVII w., reportaż podróżniczy, rzecznictwo prasowe, piśmiennictwo regionalne na Śląsku, współczesne polskie piśmiennictwo dotyczące Islandii, Rosji i Ukrainy

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google_Scholar

Kontakt:

dariusz.rott@us.edu.pl

dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska, prof. UŚ

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dyscypliny:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

e-learning, kompetencje cyfrowe, multimedia, ICT w edukacji, szkolenie nauczycieli, kształcenie na odległość, STEM, STEAM, robotyka w edukacji, SMART uniwersytet, aplikacje edukacyjne, innowacyjne metody nauczania i uczenia się

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

esmyrnova@us.edu.pl

return to top