Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie nauki o polityce i administracji znajduje się na stronie internetowej Instytutu Nauk Politycznych.

prof. dr hab. Marek Barański

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

nauki o polityce i administracji

Zainteresowania naukowe:

europejskie systemy polityczne, samorząd terytorialny, demokracja, zrównoważony rozwój

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

marek.baranski@us.edu.pl

dr hab. Anna Czyż, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

nauki o polityce i administracji

Zainteresowania naukowe:

stosunki międzynarodowe, systemy polityczne państw Europy Środkowo-Wschodniej, Grupa Wyszehradzka, obszar postradziecki, samorząd terytorialny

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

anna.czyz@us.edu.pl

dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

nauki o polityce i administracji

Zainteresowania naukowe:

systemy polityczne, systemy partyjne, regionalizm, mniejszości etniczne, decentralizacja, administracja publiczna, Hiszpania, procesy polityczne w basenie Morza Śródziemnego

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Naukapolska

Kontakt:

malgorzata.mysliwiec@us.edu.pl

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

nauki o polityce i administracji

nauki socjologiczne

Zainteresowania naukowe:

rozwój terytorialny, metropolie, obszary metropolitalne, governance, samorząd terytorialny, reformy administracji terytorialnej, wyzwania globalizacji, przyszłość demokracji, problematyka złożoności

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

robert.pyka@us.edu.pl

dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

nauki o polityce i administracji

Zainteresowania naukowe:

zachowania polityczne, społeczeństwo obywatelskie, psychologia polityki, korupcja, przywództwo polityczne, depolityzacja

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

agnieszka.turska-kawa@us.edu.pl

return to top