Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie nauki prawne. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie nauki prawne znajduje się na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych.

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ

Wydział Prawa i Administracji

Dyscypliny:

nauki prawne
filozofia

Zainteresowania naukowe:

wykładnia prawa, bioetyka, płeć człowieka (konflikt płci biologicznej i prawnej), prawa zwierząt, tworzenie i stosowanie prawa

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Silesianacademia

Kontakt:

agnieszka.bielska-brodziak@us.edu.pl

dr hab. Rafał Blicharz, prof. UŚ

Wydział Prawa i Administracji

Dyscypliny:

nauki prawne

Zainteresowania naukowe:

publiczne prawo gospodarcze, działalność gospodarcza, przedsiębiorca, prawo konkurencji, mediacje gospodarcze

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

rafal.blicharz@us.edu.pl

dr hab. Katarzyna Grzybczyk, prof. UŚ

Wydział Prawa i Administracji

Dyscypliny:

nauki prawne

Zainteresowania naukowe:

prawo autorskie, prawo reklamy

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

katarzyna.grzybczyk@us.edu.pl

dr hab. Danuta Kurzyna-Chmiel, prof. UŚ

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Dyscypliny:

nauki prawne

Zainteresowania naukowe:

prawo oświatowe, zadania publiczne, zadania samorządu terytorialnego, obowiązki oświatowe, administracja publiczna.

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

danuta.kurzyna-chmiel@us.edu.pl

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

Wydział Prawa i Administracji

Dyscypliny:

nauki prawne

Zainteresowania naukowe:

prawo karne (materialne), prawo wykroczeń, kryminologia, wiktymologia, mediacja i sprawiedliwość naprawcza, etyka a prawo karne, prawa człowieka a prawo karne

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

olga.sitarz@us.edu.pl

dr hab. Sławomir Tkacz, prof. UŚ

Wydział Prawa i Administracji

Dyscypliny:

nauki prawne

Zainteresowania naukowe:

teoria prawa, zasady prawa, wartości, sprawiedliwość, państwo prawne, wolność, słuszność

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

slawomir.tkacz@us.edu.pl

dr hab. Agnieszka Ziółkowska, prof. UŚ

Wydział Prawa i Administracji

Dyscypliny:

nauki prawne

Zainteresowania naukowe:

postępowanie administracyjne, postępowanie sądowoadministracyjne, prawo administracyjne

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

agnieszka.ziolkowska@us.edu.pl

dr hab. Grzegorz Żmij, prof. UŚ

Wydział Prawa i Administracji

Dyscypliny:

nauki prawne

Zainteresowania naukowe:

prawo cywilne, arbitraż krajowy i międzynarodowy, międzynarodowa ochrona inwestycji, prawo prywatne międzynarodowe, sądowe i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów na styku prawa publicznego i prywatnego, europejskie prawo prywatne

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Papersssrn

Kontakt:

grzegorz.zmij@us.edu.pl

return to top