Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie nauki socjologiczne. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie nauki socjologiczne znajduje się na stronie internetowej Instytutu Nauk Socjologicznych.

dr hab. Krystyna Faliszek

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

nauki socjologiczne

Zainteresowania naukowe:

praca socjalna, lokalna polityka społeczna, pomoc społeczna, ewaluacja, problemy społeczne, dewiacja i patologia społeczna

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

krystyna.faliszek@us.edu.pl

dr hab. Andrzej Niesporek, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

nauki socjologiczne

Zainteresowania naukowe:

praca socjalna, teoria socjologiczna, socjologia problemów i kwestii społecznych

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

andrzej.niesporek@us.edu.pl

dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

nauki o polityce i administracji

nauki socjologiczne

Zainteresowania naukowe:

rozwój terytorialny, metropolie, obszary metropolitalne, governance, samorząd terytorialny, reformy administracji terytorialnej, wyzwania globalizacji, przyszłość demokracji, problematyka złożoności

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

robert.pyka@us.edu.pl

dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ

Wydział Nauk Społecznych

Dyscypliny:

pedagogika, nauki socjologiczne

Zainteresowania naukowe:

animacja społeczna, inkluzja społeczna, prawa człowieka, prawa dziecka, polityka równościowa, działania antydyskryminacyjne, prawa osób z niepełnopsrawnością, partycypacja społeczna, edukacja medialna, edukacyjna analiza transakcyjna, mediacje i negocjacje społeczne, edukacja międzykulturowa

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

edyta.widawska@us.edu.pl

return to top