Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Rekrutacja do programu Erasmus+

19.03.2020 - 16:42 aktualizacja 19.03.2020 - 16:42
Redakcja: an
Do 8 kwietnia 2020 roku potrwa rekrutacja na wyjazdy studentów na studia na rok akademicki 2020/2021 w ramach programu Erasmus+.

W ramach programu Erasmus+ studenci Uniwersytetu Śląskiego mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i praktyki do krajów uczestniczących w programie oraz krajów pozaeuropejskich, nienależących do Unii Europejskiej. Na każdym z trzech poziomów studiów student może skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy.

Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące.

Kraje programu:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
  • Turcja,
  • Północna Macedonia,
  • Serbia.

Na wyjazd student otrzymuje stypendium, którego wysokość zależy od kraju pobytu i rodzaju wyjazdu oraz sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest ponadto uzyskanie wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.

img
return to top