Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Program Nauka dla Społeczeństwa

22.09.2021 - 16:23 aktualizacja 14.10.2021 - 14:12
Redakcja: am
Tagi: Nauka dla Społeczeństwa

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki.

Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach:

 1. „Doskonałość naukowa”;
 2. „Nauka dla innowacyjności”;
 3. „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość” – służący wspieraniu projektów mających na celu:
  1. rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
  2. rozwój i promowanie badań interdyscyplinarnych w obszarze humanistyki,
  3. wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, a także kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa,
  4. badanie oraz promowanie idei polskości w historii, kulturze i myśli politycznej,
  5. prowadzenie badań w zakresie tożsamości narodowej (kulturowej) na rzecz trwałości polskiej tradycji narodowej,
  6. badanie oraz promowanie polskich tradycji regionalnych i narodowych oraz postaw patriotycznych,
  7. badanie oraz popularyzacja regionalnych i narodowych źródeł kultury polskiej (w tym literatury, sztuki, muzyki i myśli filozoficznej) w kraju i za granicą,
  8. prowadzenie badań nad polskim muzealnictwem i miejscami pamięci narodowej w kraju i za granicą.

Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu:

 1. którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy;
 2. którego koszt realizacji wynosi co najmniej 100 000 zł, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł;
 3. który nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa;
 4. którego koszty pośrednie nie przekraczają 15% przyznanej wysokości środków finansowych;
 5. który realizuje co najmniej jeden cel, o którym mowa powyżej;
 6. który wpisuje się w co najmniej jeden obszar, o którym mowa powyżej;
 7. który wskazuje konkretne i weryfikowalne rezultaty;
 8. który posiada merytoryczne uzasadnienie dla jego realizacji.

Nabór wniosków w ramach programu trwa od początku sierpnia 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym.

Wnioski składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki − Obsługa Strumieni Finansowania (OSF).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad uczestnictwa w programie zawarto w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków.

grupa ludzi "przybijających piątki" nad stołem w biurze

return to top