Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Wyróżnienie w XX edycji Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego dla absolwentki filologii polskiej

15.11.2021 - 11:03 aktualizacja 15.11.2021 - 11:46
Redakcja: am
Tagi: wyróżnienie

Mgr Agnieszka Jedziniak, absolwentka filologii polskiej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej UŚ, otrzymała wyróżnienie w XX edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie językoznawstwo obronioną w 2020 roku. Nagrodzona praca pt. Przestrzeń górska w perspektywie lingwistyczno-kulturowej. Na materiale oronimii Beskidów została napisana pod opieką naukową prof. dra hab. Artura Rejtera w Instytucie Językoznawstwa UŚ. Organizatorem konkursu jest Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich zrzeszająca 21 krajowych jednostek prowadzących studia polonistyczne.

 

W uzasadnieniu werdyktu jury konkursu podkreśliło, że pracę charakteryzuje nowatorskie i dokonane z szerokiej perspektywy spojrzenie na materiał badawczy, liczący ponad 600 nazw własnych. Doceniono zwłaszcza językowo-kulturową analizę nazw przez pryzmat „faktów pamięci” oraz ciekawe i oryginalne rozważania na temat językowego obrazu świata zawartego w oronimii Beskidów.

 

Pełną listę uczestników i laureatów konkursu opublikowano na stronie: https://www.kul.pl/edycja-xx,110240.html

skan dyplomu finalisty z wyróżnieniem

grafika przedstawiająca zdjęcie w ramce kobiety w todze absolwenta stojące na półce obok książek

return to top