Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

osiągnięcia

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Prof. dr hab. Marian Kisiel prezesem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego i redaktorem naczelnym miesięcznika „Śląsk”

9 grudnia 2022 roku Zgromadzenie Walne Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach wybrało prof. dr hab. Mariana Kisiela na swojego prezesa. Górnośląskie Towarzystwo Literackie jest polską organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą osoby uprawiające czynnie twórczość pisarską, a także zajmujące się rozwojem, wspieraniem i upowszechnianiem kultury literackiej. Nawiązując do powołanego w 1892 roku towarzystwa, z siedzibą w Bytomiu, które...

Kategorie: osiągnięciawiadomości
więcej

Granty NCN dla pracowników Wydziału Humanistycznego UŚ

Miło nam powiadomić, że w konkursach Narodowego Centrum Nauki zakwalifikowane zostały do finansowania następujące wnioski: w ramach konkursu OPUS 23 na projekty badawcze: tytuł projektu: Poetyka i polityka strachu w staroangielskiej tradycji literackiej kierownik projektu: dr hab. Rafał Borysławski, prof. UŚ streszczenie popularnonaukowe: opis projektu w formacie .pdf przyznana kwota: 183 824 zł tytuł projektu: Zależność...

Kategorie: grantyosiągnięciawiadomości
więcej

Dofinansowanie projektu dr hab. Marty Tomczok, prof. UŚ w ramach konkursu Miniatura 6

Miło nam poinformować, że na listach rankingowych działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe znalazł się projekt dr hab. Marty Tomczok, prof. UŚ pt. Wystawy i fabulacje spekulatywne na temat przeszłości i przyszłości węgla wobec kultury dekarbonizacji: zebranie wywiadów z artystami oraz kuratorami. Uzyskana kwota dofinansowania...

Kategorie: osiągnięciawiadomości
więcej

„Najlepsi z najlepszych! 4.0” – sukces studentki i studenta Wydziału Humanistycznego

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Studentki i studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przygotowali cztery wnioski. Trzy z nich otrzymały dofinansowanie, w tym dwa z Wydziału Humanistycznego: „Projekt nowoczesnego środowiska Jana Krzysztofa...

Kategorie: osiągnięciawiadomości
więcej

Projekty pracowników Wydziału z dofinansowaniem MEIN

Miło nam powiadomić, że w konkursach MEIN, w ramach programu Doskonała nauka moduł ,,Wsparcie konferencji naukowych’’ zakwalifikowane do finansowania zostały następujące wnioski: Józef Wybicki: literat – obywatel – polityk. W dwusetną rocznicę śmierci pisarza (1822-2022) kierownik projektu: prof. dr hab. Bożena Mazurek przyznana kwota: 75 770,00 Nadrzędnym celem projektu jest  znaczące poszerzenie wiedzy o  zaniedbanym w...

Kategorie: osiągnięciawiadomości
więcej

Prof. Przemysław Marciniak profesorem wizytującym na Uniwersytecie Monachijskim

Prof. dr hab. Przemysław Marciniak w wyniku postępowania konkursowego uzyskał na rok akademicki 2022/2023 stanowisko Gastprofessor für Kulturgeschichte des Alterums na Uniwersytecie Monachijskim. Prof. Marciniak będzie pracował w Centrum Studiów nad Antykiem, interdyscyplinarnym ośrodku badań nad starożytnością i średniowieczem. Do tej pory laureatami konkursu byli wybitni uczeni z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii. Prof. Marciniak...

Kategorie: osiągnięciawiadomości
więcej

Książka pod redakcją prof. Przemysława Marciniaka w wydawnictwie Cambridge University Press

Miło nam poinformować, że w wydawnictwie Cambridge University Press ukazała się książka „Byzantine Commentaries on Ancient Greek Texts, 12th-15th Centuries” pod redakcją Baukje van den Berg, Divny Manolovej i Przemysława Marciniaka. Książka jest pokłosiem projektu badawczego pt. „Historia Intelektualna dwunastowiecznego Bizancjum – Przejęcie i Przekształcenie Literatury Antycznej” realizowanego przez prof. dr hab. Przemysława Marciniaka w...

Kategorie: osiągnięciawiadomości
więcej

Prof. Danuta Gabryś-Barker z tytułem Distinguished Scholar in Multilingualism

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker otrzymała tytułu Distinguished Scholar in Multilingualism w uznaniu wybitnych osiągnięć w nauce i zaangażowania w badania nad wielojęzycznością. Tytuł przyznany został przez International Association of Multilingualism na prestiżowej konferencji nt. wielojęzyczności (12th International Conference on Third Language Acquisition and Multilingualism), podczas której prof. dr hab. Danuta Gabryś-...

Kategorie: osiągnięciawiadomości
return to top