Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

osiągnięcia

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Konkurs na stypendium badawczo-dydaktyczne w University of Alberta w Kanadzie rozstrzygnięty

W postępowaniu konkursowym, do którego zgłosiło się 5 osób, komisja powołana przez Dziekana Wydziału Humanistycznego UŚ wyłoniła zwyciężczynię. Została nią pani dr Justyna Budzik (Instytut Nauk o Kulturze) i jej właśnie przypadnie zaszczyt reprezentowania naszego Wydziału podczas stypendialnego pobytu w University of Alberta. Komisja konkursowa uznała, że pani dr Justyna Budzik – poza wartościowym dorobkiem...
osiągnięciawiadomości
więcej

Prof. dr hab. Leszek Drong ze stypendium naukowym w ramach programu Bekker (NAWA)

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Leszek Drong, prodziekan ds. badań naukowych otrzymał półroczne stypendium naukowe w ramach 4 edycji programu Bekker (NAWA) na pobyt w Dublinie. Stypendium służy realizacji projektu badawczego we współpracy z Long Room Hub Humanities and Arts Research Institute, Trinity College Dublin i jego Dyrektorką, Prof. Eve Patten. Projekt badawczy,...
osiągnięciawiadomości
więcej

Laureaci programu „Najlepszy Absolwent 2021”

29 listopada 2021 roku odbyło się spotkanie skierowane do najlepszych absolwentów roku akademickiego 2020/2021. Każdy z nich dał się poznać na swój własny wyjątkowy sposób i zapamiętać jako osoba propagująca rozwój oraz aktywną działalność na rzecz wspólnoty studenckiej, akademickiej i środowiska społecznego. Chcąc wyrazić swoją wdzięczność za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, Uniwersytet Śląski zaprosił...
osiągnięciawiadomości
więcej

Granty NCN dla pracowników Wydziału Humanistycznego UŚ

Miło nam poinformować, że na listach rankingowych działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe znalazły się projekty pracowników Wydziału Humanistycznego. Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy nie kierowali wcześniej projektami finansowanymi przez NCN. Grant można było otrzymać na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze...
grantyosiągnięciawiadomości
więcej

Grant dla dr. Przemysława Piwowarczyka

Miło nam poinformować Państwa, że w konkursie NCN Opus 21 przyznany został grant dr. Przemysławowi Piwowarczykowi. Tytuł projektu: Poprzez stulecia, języki i kultury – Cuda św. Menasa jako źródło historyczne, utwór literacki i tekst liturgiczny (opis projektu). Wysokość środków przyznanych na badania to: 577 143 PLN.
grantyosiągnięcia
więcej

Grant dla prof. dr. hab. Przemysława Marciniaka

Miło nam jest poinformować Państwa, że prof. dr. hab. Przemysław Marciniak oraz Profesor Johannes Pahlitzsch (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) zostali laureatami grantu przyznanego przez Alexander von Humboldt Stiftung. Dofinansowanie projektu przyznano w ramach Research Group Linkage Program. Narzędzie to ma na celu stworzenie przestrzeni długoterminowej międzynarodowej współpracy akademickiej między absolwentami programów Fundacji Aleksandra von Humboldta a...
osiągnięciawiadomości
return to top