Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Prof. Dariusz Rott mentorem w IV edycji Programu Mentoringowego Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS

15.12.2021 - 13:43 aktualizacja 15.12.2021 - 13:43
Redakcja: am

Prof. dr hab. Dariusz Rott z Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UŚ został zakwalifikowany jako mentor w IV edycji Programu Mentoringowego Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Grono Mentorów w tej rocznej edycji programu składa się z dziesięciu uznanych naukowców z całej Polski, którzy podejmą współpracę z maksymalnie dwudziestoma doktorantami i studentami studiów drugiego stopnia, których zainteresowania naukowe są związane z szeroko pojętą komunikacją społeczną i mediami.

Celem programu jest rozpoznanie potencjału, wsparcie i ukierunkowanie młodych badaczy przez doświadczonych naukowców (mentorów), analiza i ocena rezultatów pracy młodych badaczy, budowanie relacji partnerskich mistrz-uczeń; stworzenie atmosfery do dialogu naukowego, kształtowanie dobrych praktyk w nauce.

przy stole siedzą osoby z otwartymi laptopami, a przed nimi mężczyzna zapisujący coś na białej tablicy

return to top