Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Awans filozofii i kulturoznawstwa w rankingu „Perspektyw” 2022

03.08.2022 - 10:54 aktualizacja 03.08.2022 - 10:54
Redakcja: kajastruzyk

Jak co roku portal „Perspektywy” opracował ranking szkół wyższych. Uniwersytet Śląski zajął wysoką 8. pozycję wśród uniwersytetów (awans o jedną lokatę w porównaniu do zeszłorocznego zestawienia) oraz 27. miejsce w gronie 96 wszystkich notowanych uczelni (awans o dwa miejsca). W klasyfikacji doceniono jakość i innowacyjność nauki prowadzonej na UŚ oraz atrakcyjność oferty edukacyjnej.

Nasza uczelnia została doceniona za wysoką jakość publikacji pracowników, która jest określana przez kryterium odsetka artykułów należących do 10% artykułów najczęściej cytowanych na świecie. W tej kategorii zajęliśmy 4. miejsce wśród uniwersytetów oraz 5. pośród wszystkich ocenianych szkół wyższych. – Tak wysoki wynik zawdzięczamy dobrze projektowanym, wartościowym badaniom, których wyniki prezentowane są w artykułach o międzynarodowej renomie – mówi prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. nauki i finansów. Wydawnictwami, na łamach których ukazują się publikacje badaczy z Wydziału Humanistycznego, są m.in.: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, Brill, Routledge oraz Cambridge University Press. Artykuły naukowe były kierowane do takich periodyków, jak: „Journal of Phonetics” oraz „Critique – Studies in Contemporary Fiction”.

Zajęliśmy także wysoką pozycję w kategorii efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania, plasując się na 6. miejscu wśród uniwersytetów oraz 2. wśród uczelni na Śląsku. W rankingu uwzględniono średnią kwotę przeznaczoną na badania i rozwój, jaka została pozyskana w latach 2020–2021 w stosunku do ogółu pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową. Budżet jest pozyskiwany w konkursach, które dowodzą jakości prowadzonych badań oraz zaufania ze strony podmiotów finansujących. Jest to także wyraz rosnącej determinacji i zaangażowania pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Naukowcy Wydziału Humanistycznego realizują np. projekt grantowy pn.: „Wazowie i Habsburgowie. Korespondencja z lat 1587–1668. Część 2: Czasy Władysława IV (1632–1648)”, finansowany przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

Sukcesy naukowe przekładają się na wysoką jakość oferowanych przez uczelnię kierunków studiów. Filozofia, realizowana na Wydziale Humanistycznym UŚ, zajmuje 11. pozycję (awans o dwa miejsca), z kolei kulturoznawstwo awansowało o jedno miejsce i zajmuje 8. lokatę.

Ranking opublikowano na stronie portalu „Perspektywy”. W zestawieniu uczelni ujęto wszystkie szkoły wyższe (publiczne oraz niepubliczne), posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz kształcące co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych.

return to top