Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Nabór do konkursów NCN: SONATA 18, OPUS 24, PRELUDIUM BIS 4, POLONEZ BIS 4

22.09.2022 - 10:04 aktualizacja 22.09.2022 - 10:05
Redakcja: mn

SONATA 18

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATA 18 na projekty badawcze dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (czyli w okresie od 1.01.2015 – 31.12.2020). Naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata18

OPUS 24

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs OPUS 24 na projekty badawcze. Konkurs daje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus24

PRELUDIUM BIS 4

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs PRELUDIUM BIS 4 skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis4

POLONEZ BIS 4

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 3 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru wniosków w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

Termin złożenia wniosków w systemie OSF  upływa 15 grudnia 2022 r. o godzinie 16:00 czasu polskiego.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis3

 

logo Narodowego Centrum Nauki

return to top