Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

granty

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Nabór wniosków do konkursu SONATINA 6

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 6 na projekty badawcze. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Nabór wniosków trwa od 16 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 r....
grantywiadomości
więcej

Konkursy ERASMUS+ w ramach akcji centralnych dla szkolnictwa wyższego

Są już nowe terminy składania wniosków w konkursach ERASMUS+ w ramach akcji centralnych dla szkolnictwa wyższego. Wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową. Erasmus Mundus – do 16 lutego 2022 r. Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym – do 17 lutego 2022 r. Jean Monet – do 1 marca 2022...
grantywiadomości
więcej

Nabór wniosków o przyznanie stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

1 grudnia 2021 r. ruszył 17. nabór wniosków o stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Termin składania wniosków: do 31.12.2021 r.   Zapraszamy do konsultacji z Zespołem ds. projektów na...
grantywiadomości
więcej

Granty NCN dla pracowników Wydziału Humanistycznego UŚ

Miło nam poinformować, że na listach rankingowych działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe znalazły się projekty pracowników Wydziału Humanistycznego. Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy nie kierowali wcześniej projektami finansowanymi przez NCN. Grant można było otrzymać na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze...
grantyosiągnięciawiadomości
więcej

Grant dla dr. Przemysława Piwowarczyka

Miło nam poinformować Państwa, że w konkursie NCN Opus 21 przyznany został grant dr. Przemysławowi Piwowarczykowi. Tytuł projektu: Poprzez stulecia, języki i kultury – Cuda św. Menasa jako źródło historyczne, utwór literacki i tekst liturgiczny (opis projektu). Wysokość środków przyznanych na badania to: 577 143 PLN.
grantyosiągnięcia
więcej

Sukces projektu dr. Mariusza Jakosza, prof. UŚ

Złożony przez dr.  Mariusza Jakosza, prof. UŚ projekt w ramach programu: „Doskonała Nauka: Wsparcie monografii naukowych” uzyskał pozytywną rekomendację Ministerstwa Edukacji i Nauki, a tym samym zostanie sfinansowany w całości wnioskowanej kwoty przeznaczonej na publikację tomu „Mit Humor ist nicht immer zu spaßen. An der Grenze von Spaß und Ernst” w wydawnictwie Vandenhoeck & Ruprecht...
grantyosiągnięciawiadomości
więcej

Grant NCN dla dr Magdaleny Malinowskiej

Dr Magdalena Malinowska z Instytutu Literaturoznawstwa UŚ otrzymała grant MINIATURA Narodowego Centrum Nauki, który pozwoli na sfinansowanie trzymiesięcznego stażu naukowego pod opieką prof. Olgi Hel-Bongo na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Laval w Quebecu. Planowane działanie naukowe wpisuje się w szerszy projekt „Afrykańskie projekcje przyszłości. Afrofuturyzm w literackich i filmowych narracjach kobiecych”, którego zasadniczym celem będzie wypracowanie...
grantyosiągnięciawiadomości
więcej

Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki dotyczą wniosków o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Obowiązują cztery priorytety tematyczne: transfer kultury i wiedzy, procesy europeizacji, zmiana norm i wartości oraz wielojęzyczność. Fundacja przyznaje dotacje w dwóch odrębnych procedurach aplikacyjnych: Główny konkurs dla wniosków o wartości do 80 tys. euro. Uproszczony konkurs dla...
grantyprojektywiadomości
return to top