Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Ireneusz Kida, prof. UŚ na stażu w Dżakarcie

23.05.2023 - 11:36 aktualizacja 26.05.2023 - 14:00
Redakcja: am

W ramach projektu pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” (JUWM), w okresie od 27.01.2023 do 26.04.2023 dr hab. Ireneusz Kida, prof. UŚ przebywał na stażu w Katolickim Uniwersytecie Atma Jaya w Dżakarcie, Indonezja, a ściślej na Wydziale Pedagogiki i Języków oferującym następujące programy:

 • nauczanie języka angielskiego,
 • katolicka edukacja religijna,
 • poradnictwo i doradztwo,
 • kształcenie nauczycieli szkół podstawowych,
 • magister lingwistyki stosowanej języka angielskiego,
 • doktor lingwistyki stosowanej języka angielskiego,
 • kształcenie zawodowe nauczycieli.

Dr hab. Ireneusz Kida, prof. UŚ, prowadził wykłady dla studentów i doktorantów z zakresu:

 • językoznawstwa,
 • odmian języka angielskiego na świecie,
 • tożsamości narodowych,
 • innowacyjnych metod nauczania/uczenia się języków,
 • systemu edukacji w Polsce,

oraz uczestniczył w obserwacji zajęć związanych z nauczaniem języka angielskiego oraz indonezyjskiego, podczas których pojawiła się okazja do kolejnej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Wspomniany staż przyczynił się do usprawnienia własnych umiejętności dydaktycznych dr hab. Ireneusza Kidy, prof. UŚ, związanych z nauczaniem języków, nabycia większego doświadczenia i pewności w pracy ze studentami z zagranicy, zwiększenia własnej świadomości odnośnie do wielokulturowości, wielojęzyczności oraz wielowyznaniowości wśród studentów i pracowników, poszerzenia własnej wiedzy o strategiach, praktykach i metodach nauczania języków na Katolickim Uniwersytecie Atma Jaya, udoskonalenia własnych umiejętności mówienia, czytania, pisania oraz słuchania w języku angielskim oraz indonezyjskim.

szyld Katolickiego Uniwersytetu Atma Jaya w Dżakarcie

Dr hab. Ireneusz Kida, prof. UŚ na stażu w Katolickim Uniwersytecie Atma Jaya w Dżakarcie
Dr hab. Ireneusz Kida, prof. UŚ na stażu w Katolickim Uniwersytecie Atma Jaya w Dżakarcie
return to top