Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Otwarto nabór w programie „Mobilność | Nauka – III edycja”

26.02.2024 - 11:46 aktualizacja 26.02.2024 - 11:55
Redakcja: am

Otwarto nabór wniosków do III edycji programu „Mobilność | Nauka” dotyczącego mobilności międzynarodowej naukowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, organizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Program przewiduje finansowanie staży naukowych w renomowanych zagranicznych jednostkach naukowych oraz w instytucjach partnerskich w ramach sojuszu Transform4Europe (T4EU).

Maksymalna wysokość środków, jaka może być przyznana badaczowi z UŚ na sfinansowanie stażu naukowego, w tym kosztów przejazdu, zakwaterowania, diety z tytułu podróży służbowych, wynosi 50 tys. zł. Finansowanie obejmuje staże naukowe trwające minimum 60 dni. Zgodnie z regulaminem – udział w programie wiąże się z zobowiązaniem do złożenia w ciągu roku po odbytym stażu naukowym wniosku badawczego w jednej z krajowych lub zagranicznych agencji wraz z przygotowaniem publikacji naukowej bądź złożenie wniosku badawczego w dowolnym konkursie Horyzont Europa.

Głównym celem programu jest umożliwienie mobilności naukowej kadry oraz wsparcie na drodze awansu naukowego, a tym samym stworzenie warunków dla transferu wiedzy oraz stworzenie warunków zdobywania nowych umiejętności, poszerzających warsztat naukowy pracowników i dywersyfikację podejmowanej tematyki. Realizowanie staży naukowych w zagranicznych jednostkach badawczych stanowi również podstawę do nawiązywania nowych form współpracy, w tym z partnerami Uniwersytetu Śląskiego w ramach sojuszu T4EU.

Pracownicy, którzy byli beneficjentami poprzednich edycji programu „Mobilność | Nauka”, nie mogą aplikować o sfinansowanie kosztów stażu naukowego w ramach III edycji programu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie IDB w zakładce mobilność naukowa: us.edu.pl/idb/mobilnosc/#mobilnosc-nauka-III.

Formularz zgłoszeniowy: formularze.us.edu.pl.

Mobilność | nauka III edycja

return to top