Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Koło Naukowe Filmoznawców „Kinotok”

Koło Naukowe Filmoznawców „Kinotok” działa od roku 1986 roku. Od początku było związane ze śląskim filmoznawstwem. Do 2010 roku opiekunem był dr hab. Jakub Zajdel, od tego czasu tę funkcję pełni dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek, prof. UŚ we współpracy z doktorantami. Głównym zadaniem Koła jest propagowanie namysłu nas filmem w środowisku studenckim. Zadanie to Koło realizuje poprzez organizowanie dyskusji, przeglądów filmowych, sesji naukowych, a także działalność publikacyjną. Dodatkową aktywnością realizowaną w ramach „Kinotoku” są wyjścia do kina połączone z dyskusją w katowickich lokalach, gdzie w mniej formalnych warunkach studenci, doktoranci i pracownicy naukowi omawiają ukryte znaczenia najnowszych produkcji.

Konferencje naukowe organizowane przez „Kinotok” w latach 2014-2021 koncentrowały się przede wszystkim na popkulturowym wymiarze kina, zrzeszając studentów i doktorantów zainteresowanych kulturami fanowskimi, kinem gatunkowym i audiowizualną odsłoną retromanii. Już od ponad dekady sesjom naukowym towarzyszyło czasopismo „Kwadratura Koła”, w którym publikowane były przede wszystkim materiały pokonferencyjne. Od 2011 roku „Kwadratura Koła” gromadziła w kolejnych tematycznych numerach artykuły studentów i doktorantów nie tylko Uniwersytetu Śląskiego, ale i autorów związanych z innymi ośrodkami akademickimi. Obszary zagadnień poruszanych w „Kwadraturze Koła” dotyczą: kina pierwszej dekady XXI; audiowizualnych pejzaży Ameryki; motywu apokalipsy w kinie; fandomów oraz przedmiotów w kinie gatunkowym.

„Kinotok” był kuźnią dla wielu czołowych filmoznawców, krytyków kina, autorów i tłumaczy książek, reżyserów, kiniarzy i innych osób aktywnie zasilających kulturę filmową.

img

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego zostało założone przez Macieja Salomona 24 października 1969 roku przy Instytucie Historii. Obecnie opiekunem Koła jest dr Paweł Duda. Członkami SKNH są przede wszystkim studenci kierunków prowadzonych przez Instytut Historii UŚ. Koło podzielone jest na Sekcje tematyczne zajmujące się konkretną problematyka naukową i badawczą, są to kolejno:

 • Sekcja Historii Starożytnej
 • Sekcja Mediewistyczna
 • Sekcja Historii Nowożytnej (XVI-XVIII w.)
 • Sekcja Historii Nowożytnej (XIX w.)
 • Sekcja Historii Wojskowości i Rekonstrukcji Historycznej
 • Sekcja Historii Śląska i Archiwistyki
 • Sekcja Historii Kościoła

Koło organizuje cykliczne odczyty referatów w ramach działalności poszczególnych Sekcji, które mają służyć pogłębianiu wiedzy z zakresu danej problematyki. Ważnym aspektem działalności SKNH jest również rekonstrukcja historyczna, którą co roku można podziwiać na wielu stoiskach i pokazach scenicznych Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Ukazujemy również tajniki pracy historyka prowadząc warsztaty i prelekcje z zakresu Nauk Pomocniczych Historii. Współpracujemy z zewnętrznymi organizacjami pożytku publicznego, przede wszystkim grupami rekonstrukcyjnymi: Drużyna Gylda Hirtir, Cech Rzemiosł Dawnych „Salamandra” czy Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców.

Koło angażuje się również w projekty zagraniczne i międzynarodowe takie jak prowadzenie lekcji historii dla Polonii w Federacji Rosyjskiej, jak i czynnym udziale w corocznej konferencji naukowej we Lwowie. Na przełomie listopada i grudnia członkowie SKNH rokrocznie uczestniczą w wyjeździe na rekonstrukcje bitwy pod Austerlitz pod opieką dr hab. Dariusza Nawrota. Koło bierze również udział jak i organizuje własne konferencje naukowe, takie jak „Między Katedrą a Katedrą”, którą współtworzymy z m.in. Kołem Teologów. Od początku tego roku prowadzimy również cykl webinarów na naszym fanpage’u na Facebook’u.

img

Koło Naukowe Slawistów UŚ Światowid

Koło Naukowe Slawistów istnieje od roku 1987, a od roku 2000 pod nazwą Koło Naukowe Slawistów ŚWIATOWID. Jest to samorządna organizacja studencka skupiającą studentów slawistyki UŚ oraz jej absolwentów.

Koło Naukowe Slawistów ŚWIATOWID powstało w następujących celach:

 1. integrowania swych członków poprzez wspólną pracę na rzecz pogłębiania wiedzy i popularyzacji kultur Słowian;
 2. rozbudzenia aktywności studentów slawistyki UŚ poprzez organizację konkursów, spotkań, wystaw, wieczorków literacko-muzycznych, imprez turystycznych oraz działalność w różnych sekcjach;
 3. prowadzenia działalności naukowej i popularyzatorskiej poprzez organizowanie spotkań i sesji naukowych poświęconych wybranym aspektom problematyki slawistycznej oraz aktywny udział przedstawicieli Koła w podobnych imprezach w kraju i za granicą;
 4. zapoznawania studentów z najnowszymi osiągnięciami kulturalnymi i naukowymi krajów słowiańskich;
 5. prowadzenia działalności wydawniczej studentów slawistyki prezentującej ich dorobek naukowy oraz osiągnięcia literackie i artystyczne;
 6. nawiązywania współpracy kulturalnej ze studentami slawistyki innych uczelni krajowych i zagranicznych, zwłaszcza placówek prowadzących dydaktykę i badania slawistyczne;
 7. współpracy z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz centrami informacji i kultury krajów zachodnio – i południowosłowiańskich.

Opiekun: dr Katarzyna Majdzik Papić
Przewodniczący: Filip Witkowski
Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Skowrońska
Sekretarz: Julia Szewc

 

img

Studenckie Koło Naukowe „El Mundo Hispano”

Studenckie Koło Naukowe „El Mundo Hispano” jest stowarzyszeniem studentów, którzy chcą promować kulturę Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych.

Koło zostało założone przez studentów języka hiszpańskiego chcących rozwijać swoje zainteresowania w zakresie języka hiszpańskiego i kultury krajów hispanojęzycznych, ale jest otwarte na wszystkich chętnych zainteresowanych tematyką hispanistyczną, również z innych wydziałów oraz studentów zagranicznych studiujących w Uniwersytecie Śląskim w ramach programu Erasmus. Głównym celem Koła jest promowanie języka i zgłębianie różnorodności kultury krajów hispanojęzycznych wśród studentów poprzez organizowanie własnych spotkań, wieczorów filmowych, koncertów, warsztatów oraz udział w imprezach promujących kulturę Hiszpanii – np. Hispanofonii.

Działalność Koła skupia się wokół czterech podstawowych celów:

 1. integracja studentów języka hiszpańskiego i innych kierunków, zainteresowanych językiem i kulturą krajów hispanojęzycznych;
 2. rozwijanie wiedzy w szerokim ujęciu społeczno-kulturowym (sztuka, media, polityka, gospodarka, społeczeństwo) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kulturowej krajów obszaru hispanojęzycznego;
 3. rozwijanie umiejętności językowych, ze szczególnym  naciskiem na problematykę przekładu i komunikacji międzykulturowej;
 4. współpraca ze studentami Erasmusa z Hiszpanii studiującymi w Uniwersytecie Śląskim polegająca na wymianie obserwacji w zakresie komunikacji międzykulturowej i różnic między Polską i Hiszpanią, a w dalszej perspektywie współpraca z podobnymi organizacjami studenckimi zagranicą.

Koło jest również otwarte na współpracę z licealistami i absolwentami Uniwersytetu Śląskiego.

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego jest dr Aniela Kucharska.

img

Koło Naukowe Komunikacji Międzykulturowej

Koło Naukowe Komunikacji Międzykulturowej, w skrócie Koło KM, zostało założone w czerwcu w 2021 r. Chociaż właściwie pomysł założenia Koła powstał rok wcześniej, kiedy studenci będący obecnie członkami koła wygłaszali prezentacje podczas drugiego dnia Komunikacji Międzykulturowej. Członkami koła są studenci Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Społecznych. Koło podzielone jest na sekcje tematyczne zajmujące się wybraną problematyką naukową i badawczą. Są to kolejno:

 • Sekcja Języka Angielskiego i Kultury Anglojęzycznej,
 • Sekcja Języka Niemieckiego i Kultury Niemieckojęzycznej,
 • Sekcja Języków Romańskich i Kultury Romańskojęzycznej,
 • Sekcja Języków Słowiańskich i Kultur Słowiańskich,
 • Sekcja Języków Wschodniosłowiańskich i Kultury Wschodniosłowiańskiej,
 • Sekcja Socjologii.

Opiekunowie sekcji:
dr Agata Borek
dr Magdalena Malinowska
dr Urszula Michalik
dr Alicja Mrózek
dr Katarzyna Ponikowska
dr Adam Pluszczyk
mgr Krystyna Arabska
mgr Tina Jugović
mgr Dżulietta Markusik
mgr Iwona Sznicer

Kilkoro członków ma już swoim koncie aktywny udział w 5. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki. Jeszcze zanim ukonstytuowało się Koło studenci wzięli udział w 2 edycji konferencji DOBLAC-Wymiary Języka i Kultury Biznesu. Dziś Koło ma za sobą kolejną odsłonę Dnia Komunikacji Międzykulturowej, a także pierwszą odsłonę Dnia Międzynarodowej Mobilności Studenckiej.

Jednym z głównych celów Koła jest prowadzenie badań nad dialogiem międzykulturowym. Badania te skupiają się m.in. na związku między językiem a kulturą, wpływie kultury m.in. na tłumaczenia oraz różnicach wynikających ze zderzenia różnych kultur. W związku z tym planowana jest organizacja warsztatów, wykładów i konferencji dla społeczności uniwersyteckiej, poświęconych kwestiom kulturowym oraz wzajemnego oddziaływania na siebie różnych kultur. Plany Koła obejmują również organizację spotkań i wywiadów z pracownikami międzynarodowych korporacji, a także nawiązanie kontaktów z zagranicznymi uczelniami.

img

Klub Coacha i Filozofa „Superwizja”

W ramach koła działa koleżeńska grupa superwizyjna składająca się ze studentów doradztwa filozoficznego i coachingu. Celem spotkań jest ćwiczenie prowadzenia sesji coachingowych, trenowanie umiejętności coachingowych, wymiana doświadczeń zawodowych z pracy coacha, przekazywanie feedbacku oraz integracja studentów DFiC.

Grupa docelowa: studenci doradztwa filozoficznego i coachingu oraz kierunków pokrewnych

Kiedy: data każdego spotkania ustalana jest osobno

Gdzie: budynki Wydziału Humanistycznego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 i ul. Uniwersyteckiej 4

Kontakt e-mail: ks.superwizja@gmail.com

Kontakt FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086543449616

 

img

Koło Naukowe „KataLog”

Koło Naukowe „KataLog” to organizacja zrzeszająca studentów kierunku Logopedia Uniwersytetu Śląskiego, którzy z pasją zgłębiają swoją wiedzę na temat najnowszych metod prowadzenia diagnozy i terapii oraz wykorzystywanych narzędzi w trakcie pracy z pacjentem. Uczestnicy sami pragną tworzyć nowe rozwiązania, które staną się popularnymi, stosowanymi przez logopedów instrumentami.

Skąd nazwa „KataLog”? Celem koła jest stworzenie katalogu narzędzi logopedycznych. Poza tym “log” jest końcem i początkiem dwóch słów kluczy – kataLOGopedyczny – nawiązaniem do grupy zawodowej, którą z dumą pragniemy wspierać, rozwijać, reprezentować w świecie Studenckich Ruchów Naukowych.

Autorskie wiersze, bajki, piosenki, a także gry planszowe czy multimedialne, które stworzone zostaną na podstawie najnowszych badań, mogą stać się w przyszłości powszechnymi rozwiązaniami stosowanymi przez logopedów, pedagogów, terapeutów czy rodziców dzieci, które wymagają wsparcia w rozwoju.

Opiekun: dr Kamila Kuros-Kowalska

e-mail: kolonaukowekatalog@gmail.com

img

Studenckie Koło Naukowe „Mediuje-My”

Studenckie Koło Naukowe „Mediuje-My” funkcjonuje od 2019 roku. Powstało
z inicjatywy studentów specjalności negocjacje kryzysowe na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa (Wydział Humanistyczny). Założycielką i opiekunką SKN „MediujeMy” jest dr Marzena Szymków-Gac.

Misją organizacji studenckiej jest promowanie mediacji postrzeganej – w świetle pozostałych sposobów Alternative Dispute Resolution – jako jednej
z najskuteczniejszych metod rozwiązywania sporów na wielu płaszczyznach życia społecznego, jak również podejmowanie działań z zakresu negocjacji w oparciu o zasady w modelu Nonviolent Communication.

Członkowie i członkinie koła promują mediacje, organizując warsztaty i zajęcia edukacyjne, upowszechniając wiedzę na temat nieantagonistycznych metod rozwiązywania konfliktów wśród społeczności akademickiej, lokalnej, a także współpracując z jednostkami zewnętrznymi.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w 2019 roku SKN „MediujeMy” nawiązało współpracę z wojkowickim Zakładem Karnym, gdzie prowadzone są od tamtej pory warsztaty z zakresu sposobów radzenia sobie
w sytuacjach konfliktowych.

Członkowie i członkinie Koła wzięli czynny udział w 4. Śląskim Festiwalu Nauki, prowadząc następujące warsztaty:

 • Jak słuchać, żeby zrozumieć? O sztuce aktywnego słuchania,
 • Mediacja – skuteczny sposób rozwiązywania sporów,
 • Indywidualne style reagowania w sytuacjach konfliktowych: jak Ty to widzisz?

W odpowiedzi na potrzebę integrowania środowiska osób pasjonujących się mediacjami studenci nawiązali współpracę z Kołem Naukowym Prawa Rodzinnego „Ignis Familiae” działającym na Wydziale Prawa i Administracji w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W efekcie wspólnego zaangażowania zorganizowano wydarzenie pt. „Komunikacyjne i prawne aspekty mediacji. W służbie wspierania porozumienia”.

13 maja 2021 roku „MediujeMy” zorganizowało konferencję on-line zatytułowaną „Nieantagonistyczne metody rozwiązywania sporów – utopia czy szansa?” Zaproszenie do czynnego udziału w konferencji przyjęli najwyższej klasy specjaliści
– mediatorzy, negocjatorzy, psycholodzy, pedagodzy i prawnicy.

Również w 2021 roku SKN „MediujeMy” po raz kolejny wystąpiło na Śląskim Festiwalu Nauki, tym razem z warsztatami:

 • Mediacje pracownicze, czyli jak rozwiązać konflikt w miejscu pracy,
 • Kryzys komunikacyjny. Po co nam wulgaryzmy,
 • 365 dni z życia żyrafy, czyli jak z empatią rozwiązywać codzienne spory (?)

10 maja 2022 roku członkowie i członkinie SKN „MediujeMy” zorganizowali webinar pt. „Człowiek w obliczu traumy – jak radzić sobie i pomagać w sytuacji kryzysu psychologicznego”. Gościem specjalnym wydarzenia była Pani mgr Liliana Krzywicka, kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach.

SKN „MediujeMy” przygotowuje się do kolejnej aktywności na 6. Śląskim Festiwalu Nauki.

Myślą przewodnią Koła jest hasło: „Słuchamy! Rozmawiamy! MediujeMy!”

 

Kontakt: mediujemy@us.edu.pl

img

Studenckie Koło Naukowe Młodych Klasyków UŚ

Historia Koła Młodych Klasyków sięga 1993 roku, w którym zostało ono stworzone dzięki inicjatywie Zbigniewa Kadłubka (wówczas studenta I roku, obecnie dr hab. prof. UŚ) oraz dr. Józefa Budzyńskiego. Na przestrzeni lat działalność Koła objęła wiele sfer życia naukowego, dydaktycznego i popularyzatorskiego pod afiliacją Uniwersytetu Śląskiego.

Członkowie Koła chętnie organizują konferencje naukowe i konkursy literackie dla uczniów szkół średnich, a także prowadzą cykl spotkań pt. Rozmowy (nie) klasyczne, współpracując przy tym z innymi jednostkami naukowymi Uniwersytetu, polskimi ośrodkami naukowymi czy instytucjami kultury. Biorą udział w Śląskim Festiwalu Nauki, Jarmarkach Wiedzy i Dniach Otwartych Wydziału. Tradycją Koła są wyjazdy naukowe (krajowe i zagraniczne), udział w zbiórkach charytatywnych czy spotkania opłatkowe.

Dzięki staraniom członków Koła powstały także periodyki naukowe: Pallas Silesia i Classica Catoviciensia Scripta Minora.

Czasopismo Classica Catoviciensia Scripta Minora jest poświęcone tematom dotyczącym starożytności oraz jej recepcji. Ukazuje się od 2000 r. do dziś. Ostatni numer ukazał się w 2021 roku w formie elektronicznej.

 

Zarząd Koła (rok akademicki 2020/2021)

Przewodnicząca: Katarzyna Tyśkiewicz

Wiceprzewodnicząca: Julia Rok

Sekretarz: Justyna Lameńska

 

Opiekun: dr Edyta Gryksa

 

Adres mailowy Koła: mlodzi.klasycy@us.edu.pl

Adres mailowy opiekuna: edyta.gryksa@us.edu.pl

img

Koło Naukowe „Włosko-angielski miszmasz”

Koło Naukowe „Włosko-angielski miszmasz” powstało w 2022 roku i jest uczelnianą organizacją studencką zrzeszającą osoby zainteresowane tematyką szeroko rozumianej kultury włoskiej i krajów angielskiego obszaru językowego, języka włoskiego i angielskiego oraz wzajemnego oddziaływania tychże kultur i języków na przestrzeni wieków i obecnie. Skupia studentów filologii romańskiej, przede wszystkim specjalności język włoski z angielskim.

Celem działalności Koła jest budzenie i rozwijanie zainteresowań naukowych studentów, podnoszenie wiedzy i świadomości naukowej, popularyzacja wiedzy mieszczącej się w zakresie kierunku filologia romańska oraz jej przekazywanie członkom środowiska akademickiego i uczniom szkół średnich. Powyższe cele są realizowane poprzez organizację spotkań o charakterze naukowym, organizowanie wydarzeń o charakterze naukowo-dydaktycznym (warsztaty, prezentacje, wystąpienia), współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, współpracę ze szkołami średnimi naszego regionu oraz działalność na portalach społecznościowych i w internecie.

W pierwszym roku swej działaności Koło „Włosko-angielski miszmasz” zaangażowało się w następujące projekty:

– organizacja i przeprowadzenie święta języka włoskiego Italofonia, które corocznie odbywa się na Wydziale Humanistycznym w Sosnowcu (prezentacje i warsztaty dla uczestników wydarzenia)

– przygotowanie filmu promocyjnego kierunku filologia romańska

– zorganizowanie dla szkół konkursu na film dotyczący nauki języka włoskiego

– „Giro di scuole” – wizyty w szkołach średnich w celu popularyzacji wiedzy o Półwyspie Apenińskim i języku włoskim oraz promocji Uniwersytetu Śląskiego, w szczególności kierunku filologia romańska

Opiekunem Koła jest mgr Agnieszka Robaszkiewicz

Kontakt mailowy: kn.wa.miszmasz@us.edu.pl

img

Koło Naukowe Filozofii Analitycznej

Koło Naukowe Filozofii Analitycznej powstało z chęci studentów do zgłębiania klasyków, jak i nowości w filozofii analitycznej. Doceniając wartość metody oraz wartości, które przyświecają tej filozofii studenci dążą do pogłębienia swoich umiejętności w zakresie analizy logicznej, analizy lingwistycznej oraz innych pochodnych form analizy. Wartościami metody analitycznej są ścisłość, precyzja oraz racjonalność, ze szczególnym naciskiem na umiejętność przyznania się danych filozofów do słabości ich koncepcji w świetle argumentów. Jako, że rozum nie ma narzuconego kierunku, Koło jest otwarte na uczestników pochodzących z najróżniejszych kierunków na Uniwersytecie, również na doktorantów i pracowników, chętnych do uczestnictwa w spotkaniach Koła.
Koło skupia swoją działalność wokół czytania, omawiania i referowania tekstów z zakresu filozofii analitycznej, ale organizuje także spotkania i prelekcje ze specjalistami w danym temacie.
Spotkania odbywają się regularnie co 2 tygodnie, w dzień i godzinę ustaloną na początku danego semestru. Wszelkie szczegółowe informacje na temat spotkań dostępne są na zespole Teams Koła, do którego można dołączyć przez wysłanie prośby o dołączenie do któregokolwiek z opiekunów lub członków rady Koła.

Opiekunowie:
dr hab. Gabriela Besler, prof. UŚ
dr Witold Marzęda

img
return to top