Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Józef Wybicki: literat – obywatel – polityk. W dwusetną rocznicę śmierci pisarza (1822–2022)

19.04.2023 - 15:10, aktualizacja 20.04.2023 - 11:38
Redakcja: am

W dniach 22–25 maja 2023 roku na ziemi pomorskiej odbędzie się ogólnopolska konferencja: Józef Wybicki: literat – obywatel – polityk. W dwusetną rocznicę śmierci pisarza (1822–2022), w której referaty wygłoszą literaturoznawcy i historycy z kilkunastu ośrodków akademickich i badawczych. To ważne wydarzenie naukowe organizowa­ne jest w ramach finansowanego przez Ministerstwa Edukacji i Nauki w programie pod nazwą „Doskonała Nauka” (2022–2024) międzynarodowego projektu, realizowanego w partnerskiej współpracy Towarzystwa Historyczno-Literac­kiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kilkudniowe obrady przewidziane są w Szymbarku, zaledwie dwadzieścia jeden kilometrów od Będomina – miejsca urodzenia pisarza, a obecnie siedziby Muzeum Hymnu Narodowego. Planowane wydarzenie naukowe wpisuje się w uroczyste obchody ustano­wionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku 2022 jako Roku Józefa Wybickiego, a także ważnych rocznic związanych z tym twórcą: 275. rocznicy urodzin i 200. rocznicy śmierci pisarza; 225. rocznicy napisania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech i 95. rocznicy ustanowienia jej hymnem narodowym.

Niezależnie od zamierzeń stricte naukowych celem majowych obrad jest uświetnienie pamięci o Józefie Wybickim jako jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, któ­rego aktywność publiczna i osobiste doświadczenia w kraju i na emigracji ściśle splotły się z losami narodowej wspólnoty w epo­ce o szczególnym, przełomowym znaczeniu w dziejach Polski. Odegrał on bowiem doniosłą rolę w kształtowaniu politycznej świadomości narodu, którego nowoczesne pojęcie formowało się w dramatycznym okresie upadku pierwszej Rzeczypospolitej. Obrady rocznicowej konferencji poświęconej Józefowi Wybic­kiemu zostały objęte honorowym patronatem przez: Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Polskie To­warzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

logo organizatorów, instytucji finansujących i patronatów honorowych

plakat informujący o konferencji
return to top