Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Instytut Nauk o Sztuce | badacze indywidualni

NAJWAŻNIEJSZE OBSZARY BADAWCZE W DYSCYPLINIE

  • Semiotyki tekstów kultury. Konteksty i interpretacje.
  • Dyskursy sztuki. Uniwersalizm versus lokalność.
  • Obszary działalności artystycznej na skrzyżowaniu różnych sztuk.
  • Dziedzictwo kulturowe – kultura industrialna, kultura pamięci.

Instytut Nauk o Sztuce prowadzi badania nad zjawiskami artystycznymi z terenu Europy Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Zakres tych badań obejmuje nie tylko sztuki wizualne, historię i teorię sztuki, ale także kulturę muzyczną, sceniczną, filmową i muzykologię. Szczególne miejsce w refleksji naukowej zajmuje kultura i sztuka industrialna i postindustrialna oraz zagadnienia  heritologii. Badane jest miejsce sztuki w kulturze industrialnej, rola i znaczenie nowości dla działań artystycznych oraz wpływ postępu przemysłowego na sposoby kształtowania wytworów sztuki wizualnej i dźwiękowej. Celem Instytutu jest stworzenia wiodącego w kraju ośrodka badań w tym obszarze.

Badania muzykologiczne obejmują recepcję sztuki dźwięku, jej konteksty społeczne i kulturowe (unikatowe w skali kraju pod względem penetracji wspólnego obszaru muzykologii i socjologii muzyki), komunikacyjną funkcję muzyki, zagadnienia publiczności muzycznej oraz refleksję nad muzyką dawną i współczesną.

Strategicznym priorytetem Instytutu jest intensyfikacja badań interdyscyplinarnych rozumianych jako platforma współpracy badaczy łączących doświadczenie sztuki, muzyki i filmu z pokrewnymi obszarami refleksji naukowej.


badacze indywidualni

dr Aneta Borowik

kontakt: aneta.borowik@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Socrealizm. Studia i materiały do dziejów architektury polskiej.


słowa kluczowe: socrealizm, architektura polska

dr hab. Ewa Gębicka, prof. UŚ

kontakt: ewa.gebicka@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Polski i europejski przemysł audiowizualny. Historia i współczesność.


słowa kluczowe: polski przemysł audiowizualny, europejski przemysł audiowizualny

dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek, prof. UŚ

kontakt: aleksandra.gieldon-paszek@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Twórczość w kontekście przemian stylistycznych sztuki i uwarunkowań społeczno-kulturowych.


słowa kluczowe: sztuka, przemiany stylistyczne, twórczość

dr Jerzy Gorzelik

kontakt: jerzy.gorzelik@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Rola sztuki, dziedzictwa i publicznych rytuałów w procesach tożsamościowych na Górnym Śląsku od 1918 roku.


słowa kluczowe: sztuka, dziedzictwo, rytuały publiczne, Górny Śląsk, procesy tożsamościowe

dr Artur Kolbiarz

kontakt: artur.kolbiarz@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Rzeźba barokowa oraz rokokowa na Śląsku oraz jej europejskie konteksty.


słowa kluczowe: rzeźba barokowa, rzeźba rokokowa, Śląsk

dr hab. Bogumiła Mika, prof. UŚ

kontakt: bogumila.mika@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Dzieło muzyczne jako tekst kultury. Między znaczeniem a recepcją.


słowa kluczowe: dzieło muzyczne, znaczenie, recepcja, tekst kultury

dr Marta Ostrowska-Bies

kontakt: marta.ostrowska-bies@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Architektura na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku.


słowa kluczowe: Śląsk, architektura, XIX wiek, XX wiek

dr Patryk Oczko

kontakt: patryk.oczko@us.edu.pl

temat zadania badawczego
System kontroli produkcji filmów animowanych dla dorosłych realizowanych w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej w latach 1947-1989-od autocenzury do cenzury prewencyjnej.


słowa kluczowe: Studio Filmów Rysunkowych, film animowany, Bielsko-Biała, cenzura, autocenzura

dr Oskar Rojewski

kontakt: oskar.rojewski@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Malarstwo dworskie w XV i XVI wieku w kregu Habsburgów.


słowa kluczowe: malarstwo dworskie, XV wiek, XVI wiek, krąg Habsburgów

dr Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

kontakt: miroslawa.sobczynska-szczepanska@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Malarstwo w Europie Środkowej w XVIII wieku.


słowa kluczowe: malarstwo, XVIII wiek, Europa Środkowa

dr hab. Ryszard Solik, prof. UŚ

kontakt: ryszard.solik@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Między mową a milczeniem. Hermeneutyka obrazu.


słowa kluczowe: sztuka, klasyczny paradygmat artystyczny, interpretacja, strategie interpretacyjne, znaczenie, rezonans odbiorczy, wspólnoty interpretacyjne

dr Karolina Tomczak

kontakt: karolina.tomczak@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Rzeźba wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.


słowa kluczowe: muzyka protestancka, Górny Śląsk, konteksty, czasy nowożytne

dr Zenon Mojżysz

kontakt: zenon.mojzysz@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Muzyka protestancka na Górnym Śląsku w czasach nowożytnych (XVI–XVIII) i jej kontekst lokalny i ogólnoeuropejski.


słowa kluczowe: muzyka protestancka, Górny Śląsk, konteksty, czasy nowożytne

dr Agata Stronciwilk

kontakt: agata.stronciwilk@us.edu.pl

temat zadania badawczego
Awangarda. Antropologia, Antropografia. Motywy (auto)kanibalistyczne w sztuce od awangardy do współczesności.


słowa kluczowe: awangarda, antropologia, antropografia

return to top