Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
zdjęcie przedstawiające teren po wyschniętej rzece. U góry logo Uniwersytetu Śląskiego, na dole napis Wydział Humanistyczny Interdyscyplinarne studia humanistyczne nad środowiskiem

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA HUMANISTYCZNE NAD ŚRODOWISKIEM

Dobre studia odpowiadają na kluczowe wyzwania współczesności. Są ukierunkowane na lokalność i globalne konteksty. Tworzone są z odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia.

Interdyscyplinarne studia humanistyczne nad środowiskiem to pierwsze studia w Polsce, które łączą poznawanie człowieka, przyrody i technologii. Chcemy zapewnić ci kluczowe kompetencje w zakresie tworzenia i przekazywania treści środowiskowych w kontekście wiedzy  humanistycznej. Środowisko rozumiemy szeroko i nie ograniczamy go do pojęcia środowiska naturalnego.

Na studiach zgłębisz zagadnienia dotyczące ekologii, współzależności przyrody i człowieka, zmian klimatu, transformacji energetycznej, polityk równościowych, dekarbonizacji, najnowszych technologii.

Chcemy, żeby to były studia, które pozwolą nam wszystkim zrozumieć, co robimy z planetą, na której żyjemy razem z innymi istotami, i której jesteśmy częścią.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

STUDIA I STOPNIA

DLA KOGO?

 • dla humanistów zainteresowanych problemami środowiskowymi i technologicznymi;
 • dla uczniów o profilach przyrodniczych, których interesują nauki humanistyczne, zagadnienia społeczne, kulturowe, komunikacyjne;
 • dla tych, których interesuje kształcenie interdyscyplinarne i najnowsze kierunki w nauce;
 • dla tych, których interesują najnowsze technologie i ich wpływ na środowisko i społeczeństwo;
 • dla tych, których niepokoi stan środowiska przyrodniczego, globalne zmiany klimatyczne, położenie zwierząt, nadmierna konsumpcja;
 • dla tych, których niepokoi powiększająca się przepaść między rewolucjami technologicznymi a społecznymi porządkami;
 • dla tych, których niepokoi zgoda na przemoc, dyskryminacja mniejszości,  wzmacnianie stereotypów, płciowych, klasowych i rasowych;
 • i dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, jak można wspólnie pracować nad zmianami: kulturowo-przyrodniczymi, techno-społecznymi, genderowo-równościowymi.

JAKI JEST PROGRAM STUDIÓW?

Kształcimy cię w trzech obszarach:

hałda widoczna zza zielonych drzew

obszar kulturowo-przyrodniczy

 • filozofia przyrody
 • studia nad roślinami
 • studia nad zwierzętami
 • studia nad krajobrazem
 • kulturowe znaczenia źródeł energii

Tu zapoznasz się z historią relacji człowieka i przyrody, dowiesz się, co aktualnie z takiej historii wynika, i dlaczego powinniśmy te relacje uzdrowić.

Zdobędziesz wiedzę o różnych elementach środowiska przyrodniczego widzianych z perspektywy humanistycznej: krajobrazie, wodzie, zwierzętach i roślinach, a także różnych źródłach energii.

Dokładnie przyjrzysz się też relacji ludzi ze zwierzętami, zapytasz o prawa zwierząt i o możliwości innego systemu żywieniowego. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób chronić zwierzęta, jak komunikują się ze sobą pszczoły i jak można produktywnie wykorzystać takie materiały, jak plastik, papier czy resztki jedzenia albo jak węgiel czy ropa tworzyły określone sposoby życia i wartości społeczne – to te studia są dla ciebie.

obszar techno-społeczny

 • kulturowa historia techniki
 • wstęp do projektowania odpowiedzialnego społecznie
 • techniki tworzenia produktów cyfrowych
 • interaktywne techniki webowe
 • przemiany uwagi w środowisku cyfrowym

rowerzysta wjeżdżający pod górę, w tle kominy elektrowni

Tu dowiesz się, jak projektować różne produkty (strony, obiekty) w sposób odpowiedzialny społecznie, a także – zaznajomisz się ze standardowymi podejściami rynkowymi do projektowania oraz podejściami nowatorskimi, które rozpatrują przedsięwzięcia w szerszym kontekście społecznym, etycznym, ekologicznym.

Zwrócisz uwagę na procesy historyczne, takie jak rewolucja neolityczna, przejście na osiadły tryb życia czy zakładanie miast, które przekształciły środowisko w kluczowy dla współczesności sposób.

Zrozumiesz też, dlaczego czytanie dłuższych tekstów, jeśli jeszcze je czytasz, staje się coraz trudniejsze i jaki zysk wiąże się z przezwyciężeniem tej trudności. Dowiesz się, dlaczego uwaga jest zasobem, poznasz mechanizmy jej wykorzystania i radzenia sobie z nimi.

dziecko trzymające w uniesionej dłoni kamienie

obszar genderowo-równościowy

 • odmiennościowe ekologie
 • teorie i praktyki ekofeminizmu
 • wybrane koncepcje sprawiedliwości ekologicznej
 • płeć w perspektywie ekokrytycznej

Tu dowiesz się, co wiąże nawyki żywieniowe, polowania i męską dominację.

Dowiesz się także, w jaki sposób język potrafi maskować przemoc i porozmawiasz o ekologicznej sprawiedliwości. Zaobserwujesz społeczne zachowania zwierząt.

Poznasz odmienne, queerowe podejścia do natury, które wykraczają poza antropocentryczne porządki.

Zobaczysz, w jaki sposób aktywizm ekologiczny łączy się z walką ze społecznymi wykluczeniami.

Zrozumiesz, dlaczego feminizm jest eko. Przekonasz się, że ochrona środowiska i sprawiedliwość społeczna idą w parze.

Poznaj nas lepiej

Kampus Katowice

JAKIE SĄ FORMY ZAJĘĆ?

Oprócz ćwiczeń, wykładów, konwersatoriów, proponujemy ci także

zajęcia w terenie:

wyjazdy studyjne, spacery, wędrówki i warsztaty w przestrzeni otwartej. Zaprowadzimy cię w ciekawe ekologicznie przestrzenie miejskie, lasy, łęgi, tereny podmokłe, bagna, parki krajobrazowe, tereny chronione. Efektem takiego praktycznego poznawania przestrzeni będzie wielozmysłowe i cielesne doświadczanie terenu.

Zaplanowaliśmy także

zajęcia warsztatowe:

m.in. warsztaty pisania środowiskowego, spekulatywnego myślenia, kartograficzne, wizualizacji danych, interpersonalne, antydyskryminacyjne. Dużą wagę przykładamy do współpracy z tzw. otoczeniem instytucjonalnym, planując praktyki i prace nad wnioskami grantowymi.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Wyróżnia nas podejście do kształcenia, nastawione na rozwój siebie i tworzenie przyjacielskich relacji poprzez wspólne tworzenie wiedzy.

Wierzymy, że tylko umiejętne połączenie teorii z praktyką otwiera możliwości odpowiedzialnego współdziałania na rzecz zmiany społecznej.

Uczymy tak, abyś poczuła i poczuł się częścią czegoś większego, a jednocześnie świadomie kształtowali i kształtowały swoją podmiotowość. To dlatego tak duży nacisk w programie studiów kładziemy na pracę zespołową, umiejętności pracy w grupie, przy jednoczesnym dbaniu o wysoki poziom merytoryczny zajęć teoretycznych.

Jednym słowem, uczymy tak, abyś angażował i angażowała się w te studia.

 • w samorządach terytorialnych, np. urzędach miejskich, odpowiadając za politykę komunikacji  dot. równości, praw zwierząt, ochronę środowiska;
  w instytucjach nadzorujących ochronę środowiska, np. Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • w działach PR firm związanych z energetyką, szczególnie energiami
  odnawialnymi;
 • w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się ochroną środowiska, sprawami zwierząt, prawami mniejszości;
 • w działach IT związanych z problematyką klimatu i energii odnawialnych;
 • w branżach kreatywnych (np. wydawnictwach, zajmując się seriami środowiskowymi);
 • w muzeach gromadzących dziedzictwo industrialne;
 • przy projektach europejskich związanych z ochroną klimatu, prawami zwierząt, cyfrowo-technologicznym rozwojem;
 • w parkach krajobrazowych i innych instytucjach kształtujących politykę krajobrazową;
 • w branży dziennikarskiej (zwłaszcza środowiskowym dziennikarstwie);
 • w branżach, w których wymagane jest nawiązywanie relacji między człowiekiem, środowiskiem i technologią;
 • w zawodach, które dopiero powstaną w wyniku przeobrażeń legislacyjnych, technologicznych, cyfrowych.

Zapisz się!

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 10.07.2024 23:59)

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

ul. Uniwersytecka 4
40-007 Katowice

return to top