Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
Grafika: zdjęcie przedstawiające zbliżenie na dłonie osoby używającej tabletu; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny komunikacja cyfrowa

KOMUNIKACJA CYFROWA

Kierunek komunikacja cyfrowa zakłada symbiotyczne i synergiczne połączenie w procesie dydaktycznym kompetencji właściwych dziedzinom nauk humanistycznych oraz ścisłych i technicznych.

Uczestnicy studiów nabywają wiedzę i umiejętności z puli modułów komunikacyjnych, ogólnorozwojowych i cyfrowych.

Program dwóch pierwszych obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. teorii komunikacji, humanistyki cyfrowej, języka w zachowaniach społecznych, zróżnicowania przestrzeni komunikacyjnej, autoprezentacji i budowania wizerunku, retoryki, argumentacji, perswazji, podstaw wiedzy o nowych mediach i cybersztuce, wiedzy o kulturze, fundraisingu i pozyskiwania funduszy, błędów i barier w komunikacji.

Blok cyfrowy – treści dotyczące programowania, analizy danych, podstaw informatyki, podstaw grafiki komputerowej i projektowania graficznego, neuronauki czy projektowania treści audiowizualnych.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Absolwent kierunku na poziomie licencjatu będzie wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę odnoszącą się do nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i technicznych, co umożliwi mu zarówno krytyczną analizę treści cyfrowych, jak również osiąganie zamierzonych celów komunikacyjnych w różnych typach interakcji społecznych (w tym zapośredniczonych cyfrowo). Przekazana w toku studiów wiedza umożliwi absolwentowi sprawne tworzenie oraz interpretację i integrację komunikatów w działalności kulturalnej, medialnej i biznesowej przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć z zakresu technik informatycznych. Absolwenci kierunku, mając szeroką interdyscyplinarną wiedzę i jednocześnie zróżnicowane praktyczne umiejętności będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Studia przygotują ich do pracy w agencjach PR, mediach, firmach sektora kreatywnego, sektorze IT, instytucjach kultury i innych.

Absolwenci będą mieć także możliwość do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunkach związanych z informatyką, projektowaniem gier, zarządzaniem, komunikacją, nowymi mediami i innych.

Zapisz się!

(I tura rekrutacji 03.06.2024 12:00 – 10.07.2024 23:59)

 • specjaliści w zakresie kontaktów z interesariuszami
 • specjaliści w zakresie komunikacji wewnętrznej
 • specjaliści service / help desków
 • specjaliści UEX (user experience)
 • specjaliści w zakresie zarządzania wiedzą
 • specjaliści w zespołach projektowych
 • copywriterzy
 • brokerzy informacji
 • specjaliści ds. marketingu internetowego
 • specjaliści ds. social media
 • webmasterzy

Kampus Katowice

Poznaj nas lepiej

Gdzie będziesz studiować?

Skontaktuj się z nami:

e-mail: agnieszka.jelonkiewicz@us.edu.pl

tel.  791 123 579

ul. Uniwersytecka 4, C1.3

40-007 Katowice

return to top