Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie młodych ludzi pracujących wspólnie nad projektem; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny komunikacja promocyjna i kryzysowa I stopnia stacjonarne

Studia na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa nastawione są na kształtowanie w studentach praktycznych umiejętności w zakresie wielowymiarowej komunikacji społecznej i wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na właściwie przygotowane kadry rzeczników, negocjatorów czy specjalistów od promocji.

 

Oferowane specjalności:

  • komunikacja promocyjna,
  • negocjacje kryzysowe,
  • doradztwo wizerunkowe i rzecznikostwo.

Studia kształcą umiejętność prowadzenia i kształtowania poprawnych stosunków między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej poprzez dobrze zaplanowaną komunikację społeczną. Wymaga to kadr posiadających wiedzę gruntowną na temat zasad komunikowania publicznego, mechanizmów przepływu informacji, zasad kreowania informacji, a także mechanizmów oddziaływania na podmioty społeczne poprzez właściwie kształtowaną i właściwie zarządzaną komunikację. Ponieważ we współczesnym świecie wyraźnie widać konflikty interesów ujawniających się w sposób konieczny i nieuchronny między podmiotami działającymi w sferze publicznej, studenci uczyć się będą rozwiązywania konfliktów poprzez działania negocjacyjne między rządami a społeczeństwem, między grupami społecznymi i grupami interesów, ale też konfliktów i zatargów ujawniających się w indywidualnych protestach, wreszcie negocjowania w sytuacjach zagrożenia życia. Studenci uczą się także działania w sytuacji, gdy kryzys mowy ma podłoże medyczne, osobowościowe, psychiczne.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

return to top