Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Aktualności

Nabór na stypendia w Niemczech w semestrze zimowym 2022/23. Nabór na stypendia w Niemczech w semestrze zimowym 2022/23.
left img

Nabór na stypendia w Niemczech w semestrze zimowym 2022/23.
Termin składania wniosków upływa 15.05.2022. Dokładne informacje znajdują się na stronie gfps.pl/info/.
Wszelkie pytania dotyczące programu prosimy przesyłać na mail komisja.stypendialna@gfps.pl.

Zbiórka książeczek dla dzieci z Ukrainy Zbiórka książeczek dla dzieci z Ukrainy

Koło Naukowe Komunikacji Międzykulturowej zaprasza do udziału w zbiórce książeczek dla dzieci z Ukrainy.

Książeczki będą zbierane przy portierni w holu głównym budynku przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu do 28.04.2022 r., a rozdane dzień później (29.04.) na „Ukraińsko-polskim spotkaniu integracyjnym”.

Bardzo prosimy o przynoszenie nowych książeczek w języku polskim na poziomie A1/A2.

plakat informujący o zbiórce
Serdecznie zapraszamy 13 maja do udziału w wykładzie gośc(...) Serdecznie zapraszamy 13 maja do udziału w wykładzie gościnnym pt. „Tłumacz ustny w instytucjach Unii Europejskiej”

Serdecznie zapraszamy 13 maja do udziału w wykładzie gościnnym pt. „Tłumacz ustny w instytucjach Unii Europejskiej” oraz warsztatach z tłumaczenia konsekutywnego. Wykład i warsztaty poprowadzi Karolina Berezowska – tłumaczka ustna akredytowana przy instytucjach UE (tłumaczka konferencyjna języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i greckiego oraz przysięgła języka angielskiego, francuskiego i greckiego).

 

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej.

 

Zapisy na wykład i/lub warsztaty przyjmuje dr Magdalena Popławska (magdalena.poplawska@us.edu.pl).

Druga tura rejestracji w semestrze letnim 2021/2022 Druga tura rejestracji w semestrze letnim 2021/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o II turze rejestracji na zajęcia w systemie USOS,

która odbędzie się w terminie od 31.03.2022 o godz. 18.00 do 15.04.2022 do godz. 23.59.

Problemy z rejestracją proszę zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu w Sekretariacie Kierunku lub mailowo (monika.grzywna@us.edu.pl).

Konkurs -Projekty badawcze młodych naukowców 2022 organizo(...) Konkurs -Projekty badawcze młodych naukowców 2022 organizowany przez Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej

Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie młodych badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką historii, dziedzictwa, współczesności i perspektyw mniejszości niemieckiej w Polce.

Konkurs-Projekty badawcze młodych naukowców 2022

Zapraszamy na Dzień Międzynarodowej Mobilności Studenckie(...) Zapraszamy na Dzień Międzynarodowej Mobilności Studenckiej, który odbędzie się w dniu 23.03.2022 w formie online od godziny 9.30 do 13.15 na platformie MS Teams
left img

Zapraszamy na Dzień Międzynarodowej Mobilności Studenckiej, który odbędzie się w dniu 23.03.2022 w formie online od godziny 9.30 do 13.15 na platformie MS Teams.

DMMS – harmonogra

Do zespołu można dołączyć na dwa sposoby:

 1. Poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akwElWjGL8sYNdzjnVKq0MrfoYP0O2to0Y7sTXQtsR1A1%40thread.tacv2/conversations?groupId=263338aa-5ebe-48f9-a834-27a1b3faebea&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

 1. Wchodząc w Microsoft Teams➞Zespoły ➞ Dołącz do zespołu lub utwórz nowy ➞ Dołącz do zespołu, wpisując kod: 7stdmor
Rekrutacja: Erasmus+ 2022/23 Rekrutacja: Erasmus+ 2022/23

KIERUNEK FILOLOGIA GERMAŃSKA

ogłasza

REKRUTACJĘ w ramach programu UE ERASMUS +

na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów (SMS)

dla zarejestrowanych osób studiujących filologię germańską

w semestrze zimowym i/lub letnim roku akademickiego 2022/2023

 

UWAGA: Przypominamy, iż rekrutacja na program Erasmus+ odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb, a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka. Po złożeniu wniosku należy go zatwierdzić (więcej informacji: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms).

 

Uczelniami partnerskimi, na których osoby studiujące na kierunku filologia germańska mogą podjąć

studia (SMS) są wyłącznie (w ofercie proszę wyszukiwać daną uczelnię wg nr umowy):

 • [185] Uniwersytet w Trewirze, Niemcy, 4 miejsca
 • [341] Uniwersytet Marcina Lutra w Halle Wittenberg, Niemcy, 2 miejsca
 • [880] Uniwersytet w Lipsku, Niemcy, 2 miejsca (I stopień) + 2 miejsca (II stopień)
 • [728] Uniwersytet Kraju Saary w Saarbrücken, Niemcy, 2 miejsca
 • [724] Uniwersytet w Kolonii, Niemcy, 2 miejsca (także dla studentów specjalności j. szwedzki)
 • [729] Uniwersytet Techniczny w Brunszwiku, Niemcy, 2 miejsca
 • [113] Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja, 2 miejsca (tylko dla studentów specjalności j. szwedzki II stopnia)
 • [1013] Uniwersytet w Uppsala, Szwecja, 3 miejsca
 • [130] Uniwersytet w Salerno, Włochy, 3 miejsca (uwaga: wymagana znajomość włoskiego min. A1)
 • [935] Uniwersytet w Foggia, Włochy, 2 miejsca (uwaga: wymagana znajomość włoskiego min. B1)
 • [550] Uniwersytet w Mariborze, Słowenia, 2 miejsca (dla studentów I stopnia; j. wykładowy: angielski B1)
 • [628] Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja, 2 osoby (uwaga: na studiach I stopnia j. wykładowy: chorwacki B2, II stopnia: angielski, niemiecki B2)
 • [817] Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja, 2 osoby – tylko dla studentów I stopnia specjalność język szwedzki (szwedzki na poziomie minimum B1)
 • [814] Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy, 2 osoby
 • [735] Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania, 2 miejsca

 

Oferta tylko dla osób zapisanych na studia Der Europäische Masterstudiengang für Lexikographie (EMLex) (proszę zgłosić się uprzednio do koordynatorki programu, dr hab. prof. UŚ Moniki Bielińskiej):

1) [637] Università degli Studi Roma Tre (Włochy)

2) [528] Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy)

3) [524] Károli Gáspár Református Egyetem Budapest (Węgry)

4) [564] Université de Lorraine (Nancy, Francja)

5) [529] Universidade do Minho (Braga, Portugalia)

 

Stypendium jest przyznawane początkowo na okres maksymalnie 5 miesięcy.

 

Harmonogram Rekrutacji:

20.03-03.04.2022 – składanie wniosków poprzez system USOSweb (uwaga: w rubryce „życiorys w języku polskim” proszę wpisać aktualny mail kontaktowy oraz studiowaną specjalność)
04.04-06.04.2022 – kwalifikacja studentów/ek kierunku filologia germańska

Kryterium: średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów, wyliczona przez Dziekanat i pobrana poprzez system USOSweb (uwaga: w przypadku wyboru uniwersytetu we Włoszech, Słowenii, Chorwacji, na Węgrzech: konieczność potwierdzenia znajomości języka wykładowego poprzez okazanie/przesłanie w formie skanu koordynatorce programu – po zakwalifikowaniu – odpowiednich zaświadczeń)

07.04.2022 – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji (w ramach kierunku filologia germańska)

W kolejnych etapach zakwalifikowane osoby studiujące w terminie wskazanym przez koordynatorkę są zobowiązane przygotować dokument „zgłoszenie kandydata na wyjazd”, który po uzupełnieniu danych przez koordynatorkę należy wydrukować, podpisać i złożyć koordynatorce.

Ostateczna decyzja o przyznaniu wyjazdu zostanie podjęta w późniejszym terminie przez kierownictwo biura Erasmus+ w Katowicach w zależności od liczby przyznanych miejsc wyjazdowych. Zakwalifikowanie kandydata/ki w ramach kierunku nie jest więc równoznaczne z gwarancją wyjazdu! Ostateczna decyzja uzależniona będzie od zbiorczej listy rankingowej na wydziale oraz liczby miejsc, które otrzyma Uniwersytet Śląski.

 

Bliższych informacji udziela koordynatorka programu na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów (SMS) dr hab. Grażyna Krupińska (grazyna.krupinska@us.edu.pl).

 

Spotkania informacyjne dla studentów w sprawie rekrutacji n(...) Spotkania informacyjne dla studentów w sprawie rekrutacji na wyjazdy na Erasmusa+ w roku akademickim 2022/23

Uprzejmie informujemy o organizowanych w przyszłym tygodniu przez Biuro Wymiany Międzynarodowej dwóch spotkaniach informacyjnych dla studentów w sprawie rekrutacji na wyjazdy na zagraniczne studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/23.

Terminy spotkań:

14 marca 2022 (poniedziałek) o godz. 13.00 – dla studentów Wydziału Humanistycznego

Link do spotkania:
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

15 marca 2022 (wtorek) o godz. 13.00 – dla studentów pozostałych Wydziałów

Link do spotkania:

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Wydarzenie w Cieszynie-Lesung Diskussion Jaroslav Rudis Wydarzenie w Cieszynie-Lesung Diskussion Jaroslav Rudis

Lesung Diskussion Jaroslav Rudis

W dniach 24 i 25 lutego konsultacje i zajęcia dr hab. Renat(...) W dniach 24 i 25 lutego konsultacje i zajęcia dr hab. Renaty Dampc-Jarosz, prof. UŚ zostają odwołane

Szanowni Państwo,

w dniach 24 i 25 lutego konsultacje i zajęcia dr hab. Renaty Dampc-Jarosz, prof. UŚ zostają odwołane.

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim w roku akademicki(...) Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o I turze rejestracji na zajęcia w systemie USOS,

która odbędzie się w terminie od 15.02.2022 o godz. 16.00 do 01.03.2022 do godz. 23.59.

Problemy z rejestracją proszę zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu w Sekretariacie Kierunku lub mailowo (monika.grzywna@us.edu.pl).

Obchody Dnia Świętej Łucji 13 grudnia Obchody Dnia Świętej Łucji 13 grudnia

Obchody Dnia Świętej Łucji 2021(1)

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Janną Steenf(...) Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Janną Steenfatt w dniu 02.02.2021
left img

Lesung Diskussion Janna Steenfatt

JannaSteenfatt-2019_#319f_web_©SaschaKokot

 

Serdecznie zapraszamy na 3. Dzień Komunikacji Międzykultur(...) Serdecznie zapraszamy na 3. Dzień Komunikacji Międzykulturowej w dniu 7 grudnia 2021

3. Dzień Komunikacji Międzykulturowej

Link do spotkania: http://bit.ly/3FKVy0m

Harmonogram-3DKM-1

Spotkanie autorskie z Tanją Kinkel w dniu 15.11.2021, o god(...) Spotkanie autorskie z Tanją Kinkel w dniu 15.11.2021, o godz. 11.30, w sali 1.22

Spotkanie autorskie z Tanją Kinkel

w dniu 15.11.2021, o godz. 11.30, w sali 1.22 w budynku Neofilologii przy ul. Grota-Roweckiego 5 odbędzie się spotkanie autorskie wokół powieści Tanii Kinkel pt. „Schlaf der Vernunft”

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Dr Tanja Kinkel studiowała germanistykę, teatrologię i komunikację. Jest laureatką licznych nagród literackich, członkinią niemieckiego PEN-klubu, prezeską International Feuchtwanger Society w Los Angeles, członkinią rady doradczej Friends of the Bamberg Symphony Orchestra. Regularnie gości jako wykładowczyni na uczelniach w Niemczech i za granicą.  Odznaczona Bawarskim Orderem Zasługi. Spod jej pióra wyszło dwadzieścia powieści przetłumaczonych na kilkanaście języków, których łączny światowy nakład przekroczył siedem milionów egzemplarzy. Tanja Kinkel jest patronką Bundesverband Kinderhospiz. W 1992 r. założyła organizację charytatywną dla dzieci „Brot und Bücher e.V.” W języku polskim ukazały się „Synowie Wilczycy”, „Cienie La Rochelle” oraz „Liście w księżycowym blasku”

 

Więcej o autorce: https://www.tanja-kinkel.de

Druga tura rejestracji na zajęcia w systemie USOS Druga tura rejestracji na zajęcia w systemie USOS

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o II turze rejestracji na zajęcia w systemie USOS,

która odbędzie się w terminie od 28.10.2021 o godz. 19.00 do 15.11.2021 do godz. 23.59.

Serdecznie zapraszamy na wykłady i seminaria gościnne nasz(...) Serdecznie zapraszamy na wykłady i seminaria gościnne naszych zaprzyjaźnionych współpracowników z Uniwersytetu Kraju Saary w dniach 05-06.10.2021

Serdecznie zapraszamy na wykłady i seminaria gościnne naszych zaprzyjaźnionych współpracowników z Uniwersytetu Kraju Saary:

dr Elisabeth Venohr

 1. Mehrsprachigkeitsdidaktik

wtorek, godz.  9.45, sala 3.9.

 1. Wissenschaftskulturen im Vergleich

środa godz. 13.45, sala 1.19

 1. Unterschiede in Lehr- und Lernkulturen. DAAD-Studienreise. Ein Projekt

środa 15.30, sala 1.19

oraz

mgr. Volkera Venohra

Landeskunde und Geschichte am Beispiel von Erinnerungsorten

środa, godz.  11.30, sala 3.29

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 05.10.2021 Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 05.10.2021

Zajęcia dydaktyczne na kierunku filologia germańska dla studentów I i II stopnia rozpoczynają się 5 października (wtorek).

Spotkania opiekunów lat ze studentami I roku Spotkania opiekunów lat ze studentami I roku

Spotkania opiekunów ze studentami studiów stacjonarnych pierwszego (SS I) i drugiego stopnia (SS II)

dla kierunku filologia germańska w roku akademickim 2021/2022:

specjalność: język niemiecki od podstaw (SS I) 

I  rok,  SS  I   stopnia  –   dr Aleksandra Łyp-Bielecka

Spotkanie opiekuna ze studentami I roku: 4 października (poniedziałek), g. 12:30 (aula 0.51)

specjalność: język szwedzki (SS I)

I  rok, SS  I  stopnia – mgr Adam Wojtczak

Spotkanie opiekuna ze studentami I roku: 4 października (poniedziałek), g. 12:00 (aula 0.1)

specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych (SS I)

I  rok, SS  I  stopnia – dr Monika Blidy

Spotkanie opiekuna ze studentami I roku: 4 października (poniedziałek), g. 12:00 (aula 0.2)

 specjalność: nauczycielska (SS I)

I  rok,   SS   I    stopnia  –  mgr  Romuald Jędruszczak

Spotkanie opiekuna ze studentami I roku: 4 października (poniedziałek), g. 12:00 (sala 3.29)

 

specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego (SS II)

I rok, SS  II  stopnia – dr Magdalena Popławska

Spotkanie opiekuna ze studentami I roku: 1 października (piątek), g. 13:00 (aula 1.22)

 

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym w roku akademick(...) Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o I turze rejestracji na zajęcia w systemie USOS,

która odbędzie się w terminie od 04.10.2021 o godz. 16.00 do 18.10.2021 do godz. 23.59.

Problemy z rejestracją proszę zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu w Sekretariacie Kierunku lub mailowo (monika.grzywna@us.edu.pl).

Międzynarodowa konferencja naukowa online: "O(d)graniczenia(...) Międzynarodowa konferencja naukowa online: "O(d)graniczenia w perspektywie literaturo- i językoznawczej"
left img

Międzynarodowa konferencja naukowa online: „O(d)graniczenia w perspektywie literaturo- i językoznawczej”

W dniach 29-30 września 2021 r. odbywać się będzie międzynarodowa konferencja naukowa online poświęcona szeroko rozumianemu problemowi ograniczeń. Organizatorami wydarzenia są Instytut Literaturoznawstwa oraz Instytut Językoznawstwa UŚ. Obrady będą toczyć się w języku niemieckim. Program wydarzenia dostępny jest tutaj: https://www.facebook.com/filgermus.

 

Chęć udziału prosimy zgłaszać na adres e-mailowy: wortfolge@us.edu.pl

Tagungsprogramm_15.09.

Werbeveranstaltungsreihe des Goethe-Instituts zur Kampagne (...) Werbeveranstaltungsreihe des Goethe-Instituts zur Kampagne „Język Twojej Pasji" (Katowice, 27.09.2021)
left img

Werbeveranstaltungsreihe des Goethe-Instituts zur Kampagne „Język Twojej Pasji” (Katowice, 27.09.2021)

Zmiana godzin konsultacji w egzaminacyjnej sesji poprawkowej(...) Zmiana godzin konsultacji w egzaminacyjnej sesji poprawkowej 2020/2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję o odwołaniu konsultacji dr Magdaleny Popławskiej w dniu 10.09.br

 

Zmiana godziny konsultacji:

dr hab. Monika Bielińska, prof. UŚ konsultacje odbędą się 13.09 w godzinach 12.00-13.00

dr Aleksandra Łyp-Bielecka konsultacje odbędą się 16.09 i 23.09 w godzinach 12.00-13.00

dr hab. Robert Rduch, prof. UŚ konsultacje odbędą się 13.09 w godzinach 12.00-13.00

dr Marzena Będkowska-Obłąk konsultacje odbędą się 15.09. w godz. 13.00-14.00

 

Przesunięty dyżur:

dr hab. Monika Bielińska, prof. UŚ konsultacje odbędą się 21.09 w godzinach 11.00-12.00

dr hab. Robert Rduch, prof. UŚ konsultacje odbędą się 21.09 w godzinach 11.00-12.00

 

 

Zmiana terminu egzaminu poprawkowego PNJS Zmiana terminu egzaminu poprawkowego PNJS

Część ustna egzaminu poprawkowego z PNJS na III roku spec. język szwedzki zostaje przeniesiona na 09.09.2021, godz. 9:30. Termin części pisemnej nie ulega zmianie.

Praktyczna nauka języka szwedzkiego (mgr Adam Wojtczak)
II termin: 07.09.2021, godz. 9.00 egzamin pisemny
09.09.2021, godz. 9.30 egzamin ustny

Program “Najlepsi Absolwenci” skierowany jest do osób, (...) Program “Najlepsi Absolwenci” skierowany jest do osób, które w trakcie nauki wyróżniały się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi oraz działały na rzecz Uniwersytetu Śląskiego.
Zaproszenie na wykład prof. Barbary Hahn z okazji 250 roczn(...) Zaproszenie na wykład prof. Barbary Hahn z okazji 250 rocznicy urodzin Rahel Levin Varnhagen (1771-1833)

Szanowni Państwo,

w imieniu prof. Jörga Paulusa (Bauhaus Universität Weimar) oraz swoim a także w imieniu zespołu badawczego realizującego projekt „Pisarki z Kolekcji Varnhagena – listy, dzieła, relacje” chciałabym zaprosić Państwa na wykład gościnny pt. „Eine zerstörte Welt: ‘Negerhandel, Krieg, Ehe!’ Rahel Levin Varnhagen heute gelesen”, który odbędzie się 27 maja 2021 roku w godzinach 18:30-20:00 na internetowej platformie ZOOM.

Naszym gościem będzie pani prof. Barbara Hahn z Vanderbilt University (Nashville, TN), wybitna badaczka pisarstwa Rahel Varnhagen oraz wydawczyni jej dzieł, częsty gość Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt poprzez adres projektu female.writers.vaco@uj.edu.pl (prześlemy link do spotkania).

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć  w załączniku.

Poster_Barbara-Hahn-Lecture_20210527_V2(1)

Konsultacje dra hab. Karstena Dahlmannsa dn. 20.05.2021 Konsultacje dra hab. Karstena Dahlmannsa dn. 20.05.2021

Konsultacje dra hab. Karstena Dahlmannsa w dniu 20.05.2021 (czwartek) odbędą się w godz. 17.00-17.45.

„Erinnerungsorte und Erinnerungskulturen interdisziplinär(...) „Erinnerungsorte und Erinnerungskulturen interdisziplinär – fachspezifische und fachdidaktische Annäherungen"

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową nt. „Erinnerungsorte und Erinnerungskulturen interdisziplinär – fachspezifische und fachdidaktische Annäherungen“, która odbędzie w formie online w dniach 20.-22.05.2021. Szczegółowy program i linki dostępu znajdują się w załączniku. W przypadku pracowników i studentów nie ma konieczności oficjalnej rejestracji przez formularz zgłoszeniowy.

Organizatorzy: Uniwersytet Śląski we współpracy z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD), Uniwersytetem Kraju Saary, Żytomierskim Uniwersytetem Państwowy im. Iwana Franki

Patronat: Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Partner: Teatr Zagłębia w Sosnowcu

 

Programm Online_Konferenz Erinnerungsorte und Erinnerungskulturen interdisziplinär, Schlesische Universität und DAAD, End(1)

Zugangslinks Online_Konferenz Erinnerungsorte und Erinnerungskulturen, 20._22.05.21, Kattowitz, End(1)

Autorenlesung mit Matthias Kneip: 23.04.2021, 17:00–18:30 (...) Autorenlesung mit Matthias Kneip: 23.04.2021, 17:00–18:30 Uhr
left img

Autorenlesung mit Matthias Kneip: 111 Gründe, Polen zu lieben. Eine Liebeserklärung an das schönste Land der Welt

Termin: 23.04.2021, 17:00–18:30 Uhr

 

Das Buch „111 Gründe, Polen zu lieben“ ist eine ebenso witzige wie hintergründige Liebeserklärung an Deutschlands östliches Nachbarland und seine Menschen. Humorvoll und augenzwinkernd nimmt Kneip den Leser mit auf eine sehr persönliche Reise durch das Land zwischen Oder und Bug, ohne dabei den Blick für die Realitäten zu verlieren. Wussten Sie beispielsweise, dass Polen mit dem Meer verheiratet ist? Oder dass der größte Gartenzwerg der Welt im polnischen Nowa Sόl zu finden ist? Neben kuriosen Sehenswürdigkeiten widmet Kneip sich auch den Eigenheiten der polnischen Mentalität oder besonderen Werken polnischer Kultur. Selbstverständlich darf bei einer solchen Liebeserklärung auch der Blick in den nationalen Kochtopf nicht fehlen!

 

Matthias Kneip, 1969 in Regensburg geboren, studierte Germanistik, Ostslawistik und Politologie an der Universität Regensburg. Seit 2000 ist Matthias Kneip als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut in Darmstadt tätig, darüber hinaus arbeitet er auch als Schriftsteller, Publizist und Polenreferent. Seine Reportagen über Polen erscheinen u.a. bei Spiegel-Online. Für sein Schaffen erhielt Kneip zahlreiche Auszeichnungen, so unter anderem 2011 den Kulturpreis Schlesien des Landes Niedersachsen und 2012 das Verdienstkreuz der Republik Polen.

Damit alle externen Interessierten den Zugang zum Link erhalten, sollten sie an die folgende E-Mail-Adresse schreiben: nina.nowara@us.edu.pl

Gastvortrag: Mehrsprachigkeit macht Schule! 20.04.2021, 11:3(...) Gastvortrag: Mehrsprachigkeit macht Schule! 20.04.2021, 11:30–13:00 Uhr

Gastvortrag: Mehrsprachigkeit macht Schule! – Didaktik der Mehrsprachigkeit und sprachliche Heterogenität als Ressource

Referentin: Nadja Wulff, Jun.-Prof. Dr. (Pädagogische Hochschule Freiburg)

Termin: 20.04.2021, 11:30–13:00 Uhr

 

Zu den zentralen Bildungszielen in der Europäischen Union gehören Mehrsprachigkeit und die daraus resultierende Fähigkeit, in mehreren Sprachen kommunizieren zu können, sie tragen zur interkulturellen Verständigung bei sowie fördern Mobilität und Wettbewerbsfähigkeit. Mehrsprachigkeit im Klassenraum wertzuschätzen und sie als Ressource zu sehen, gehört heutzutage zu den wichtigsten Grundeinstellungen einer Lehrkraft in Deutschland. Die Erstsprachen der Schülerinnen und Schüler in einer mehrsprachigen Klasse stellen ein Potenzial und ein zusätzliches Wissen dar, die beim sprachlichen und fachlichen Lernen genutzt werden können und sollten.

Im Vortrag sollen didaktisch-methodische Überlegungen, wie mit der sprachlichen Heterogenität vor allem im Klassenraum umgegangen werden kann, vorgestellt und diskutiert werden. Dabei stehen auch einige praxisrelevante Aspekte der Mehrsprachigkeit im Vordergrund.

 

Nadja Wulff, Jun.-Prof. Dr., Studium des Deutschen und Englischen auf Lehramt an der Pädagogischen Universität St. Petersburg sowie Germanistik/DaF und Slavische Philologie an der Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg. Promotion zu Veränderungen in der deutschen Orthographie im 19. und im 20. Jahrhundert. Lehre und Forschung an den Universitäten Oldenburg, Bremen, Saarbrücken, Dortmund, Heidelberg, Münster, Graz und Freiburg. Seit 2017 W1-Professorin für Deutsch als Zweitsprache an der PH Freiburg, Koordinatorin des Promotionskollegs DaF/DaZ „Vom fachsensiblen Sprachunterricht zum sprachsensiblen Fachunterricht“. Forschungsschwerpunkte: Didaktik des Deutschen als Zweit- und Fremdsprache, insbesondere Wortschatzvermittlung, sprachliches und fachliches Lernen, Mehrsprachigkeit und Sprachvergleich.

 

 

Zwycięzca IV edycji konkursu "Prawo w tłumaczeniu" (2021) Zwycięzca IV edycji konkursu "Prawo w tłumaczeniu" (2021)

Miło nam poinformować,  że Pan Maciej Hendlik, student specjalności tłumaczeniowej II stopnia został zwycięzcą  IV edycji  konkursu „Prawo w tłumaczeniu” (2021), organizowanym przez Studenckie  Koło Naukowe Juryslingwistyki przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej  Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie gratulujemy.

Zaproszenie na wieczór autorski z Katarzyną Tubylewicz Zaproszenie na wieczór autorski z Katarzyną Tubylewicz
left img

Wieczór autorski z Katarzyną Tubylewicz

26. marca o godzinie 18:00 zapraszamy na wieczór autorski z pisarką, reporterką i tłumaczką Katarzyną Tubylewicz, podczas którego porozmawiamy o różnych odcieniach samotności, Pippi Långstrump i innych samotniczkach i samotnikach, o byciu samym oraz o Szwecji. Spotkanie będzie transmitowane na stronie Filologia germańska UŚ na Facebooku ( adres strony: https://www.facebook.com/filgermus)

Katarzyna Tubylewicz – pisarka, kulturoznawczymi i tłumaczka z języka szwedzkiego, autorka powieści „Bardzo zimna wiosna” „Własne miejsca” i „Rówieśniczki”, “Ostatnia powieść Marcela”. Jej reporterskie książki to “Moraliści. Jak Szwedzi uczą się na błędach i inne historie” i „Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą”. Jej najnowsza książka „Samotny jak Szwed? O ludziach północy, którzy lubią bywać sami” to zbiór reportaży, esejów, i rozmów o samotności. Jak sama autorka przyznaje, książka stanowi opowieść o tym, czym samotność jest, czym bywa, co nas w niej przeraża, a co cieszy, jak nas zmienia, jakie wyzwania przed nami stawia.

Konkurs w ramach programu Edukacja Konkurs w ramach programu Edukacja

Trwa konkurs w ramach II naboru w Programie Edukacja obejmującym między innymi komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym

( https://education.org.pl/nabory_archiwum/mobilnosc-szkolnictwo-wyzsze/ ).

Termin składania wniosków: do 12.04.2021 r.

Okres realizacji projektu: 1.04.2022 – 30.09.2023 r.

Projekt obejmuje wymianę studentów i kadry na zasadach analogicznych do Programu Erasmus+, ale z finansowaniem z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Priorytety Programu Edukacja:

– edukacja włączająca,

– zarządzanie w sektorze edukacji,

– rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,

– rozwój i promocję sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpracę instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,

– rozwój poradnictwa zawodowego,

– edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („Child welfare education”).

Uczelnia macierzysta (składająca wniosek) powinna zapewnić w pierwszej kolejności udział w mobilności uczestników (studentów i kadry) o kierunkach studiów / nauczania związanych z kształceniem w zakresie systemu opieki społecznej nad dziećmi „Child welfare education”.

Na etapie wnioskowania do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć list intencyjny podpisany przez każdego z partnerów.

Osoba kontaktowa Wydział Humanistyczny:

dr hab. Rafał Borysławski

e-mail: rafal.boryslawski@us.edu.pl

 

Osoba kontaktowa Biuro Wymiany Międzynarodowej:

Marta Żebracka

Bankowa 12, pok. 75

40-007 Katowice

tel./fax: (0048) 32 359 11 78

e-mail: marta.zebracka@us.edu.pl

 

 

Rekrutacja w ramach programu ERASMUS+ Rekrutacja w ramach programu ERASMUS+

 

KIERUNEK FILOLOGIA GERMAŃSKA

ogłasza

REKRUTACJĘ w ramach programu UE ERASMUS +

na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów

(SMS)

dla zarejestrowanych studentów filologii germańskiej

I, II i III stopnia

w semestrze zimowym i/lub letnim roku akademickiego 2021/2022

UWAGA: Przypominamy, iż rekrutacja na program Erasmus+ odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji należy zalogować się do systemu USOSweb, a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka. Po złożeniu wniosku należy go zatwierdzić (więcej informacji: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms).

Uczelniami partnerskimi, na których studenci kierunku filologia germańska mogą podjąć studia (SMS) są wyłącznie (w ofercie proszę wyszukiwać daną uczelnię wg nr umowy):

 • [185] Uniwersytet w Trewirze, Niemcy, 4 miejsca – dla studentów I i II stopnia
 • [341] Uniwersytet Marcina Lutra w Halle Wittenberg, Niemcy, 2 miejsca
 • [880] Uniwersytet w Lipsku, Niemcy, 2 miejsca (I stopień) + 2 miejsca (II stopień)
 • [728] Uniwersytet Kraju Saary w Saarbrücken, Niemcy, 2 miejsca – dla studentów I i II stopnia
 • [724] Uniwersytet w Kolonii, Niemcy, 2 miejsca (także dla studentów specjalności j. szwedzki)
 • [729] Uniwersytet Techniczny w Brunszwiku, Niemcy, 2 miejsca
 • [113] Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja, 2 miejsca (tylko dla studentów specjalności j. szwedzki II stopnia)
 • [130] Uniwersytet w Salerno, Włochy, 3 miejsca (uwaga: wymagana znajomość włoskiego min. A1)
 • [935] Uniwersytet w Foggia, Włochy, 2 miejsca (uwaga: wymagana znajomość włoskiego min. B1)
 • [550] Uniwersytet w Mariborze, Słowenia, 2 miejsca (dla studentów I stopnia; j. wykładowy: angielski B1)
 • [628] Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja, 2 osoby (dla studentów I i II stopnia; uwaga: na studiach I stopnia j. wykładowy: chorwacki B2, II stopnia: angielski, niemiecki B2)
 • [817] Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja, 2 osoby – tylko dla studentów I stopnia specjalność język szwedzki (szwedzki na poziomie minimum B1)
 • [814] Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy, 2 osoby
 • [735] Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania, 2 miejsca

 

Oferta tylko dla osób zapisanych na studia „Der Europäische Masterstudiengang für Lexikographie (EMLex) (proszę zgłosić się uprzednio do koordynatorki programu bądź opiekuna studiów, dr hab. prof. UŚ Moniki Bielińskiej):

1) Università degli Studi Roma Tre (Włochy)    2) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy)

3) Károli Gáspár Református Egyetem Budapest (Węgry)          4) Université de Lorraine (Nancy, Francja)

5) Universidade do Minho (Braga, Portugalia)

 

Stypendium jest przyznawane początkowo na okres maksymalnie 5 miesięcy.

Harmonogram Rekrutacji:

16.03-28.03.2021 – składanie wniosków poprzez system USOSweb
29.03-31.03.2021 – kwalifikacja studentów kierunku filologia germańska (kryterium: średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów, wyliczona przez Dziekanat i pobrana poprzez system USOSweb (uwaga: w przypadku wyboru uniwersytetu we Włoszech, Słowenii, Chorwacji, na Węgrzech: konieczność potwierdzenia znajomości języka wykładowego poprzez okazanie/przesłanie w formie skanu koordynatorce programu – po zakwalifikowaniu – odpowiednich zaświadczeń)

01.04.2021 – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji (w ramach kierunku filologia germańska)

W kolejnych etapach zakwalifikowani studenci w terminie wskazanym przez koordynatorkę są zobowiązani uzupełnić wnioski wyjazdowe i złożyć podpis na uzupełnionych przez koordynatorów dokumentach (→ zgłoszenie kandydata na wyjazd).

Ostateczna decyzja o przyznaniu wyjazdu zostanie podjęta w późniejszym terminie przez kierownictwo biura Erasmus+ w Katowicach w zależności od liczby przyznanych miejsc wyjazdowych. Zakwalifikowanie kandydata/ki w ramach kierunku nie jest więc równoznaczne z gwarancją wyjazdu! Ostateczna decyzja uzależniona będzie od zbiorczej listy rankingowej na wydziale oraz liczby miejsc, które otrzyma Uniwersytet Śląski.

Bliższych informacji udziela koordynatorka programu na wyjazdy stypendialne w celu realizacji części studiów (SMS) dr hab. Grażyna Krupińska (grazyna.krupinska@us.edu.pl).

Więcej informacji dotyczących zasad rekrutacji i realizacji wyjazdów: http://erasmus.us.edu.pl/sites/erasmus.us.edu.pl/files/erasmus_2021-22_sms_wyjazdy_studentow_na_studia_-_zasady_rekrutacji_i_realizacji_wyjazdow.pdf

 

 

 

Wykład gościnny: Niemiecki rachunek sumienia wobec Polski (...) Wykład gościnny: Niemiecki rachunek sumienia wobec Polski z perspektywy lingwistycznej

Wykład gościnny: Niemiecki rachunek sumienia wobec Polski z perspektywy lingwistycznej

Prelegent: Waldemar Czachur, prof. dr hab. (Uniwersytet Warszawski)

Termin: 24.03.2021, godz. 11:30–13:00

Celem wykładu będzie omówienie różnych niemieckich aktów skruchy wobec Polski po II wojnie światowej. Zadaniem takich aktów jest budowanie równowagi między zwaśnionymi państwami i różnymi kulturami pamięci oraz tworzenie przestrzeni na pamięć dialogiczną. Na przykładzie niemieckich aktów skruchy zostaną zaprezentowane językowe i niejęzykowe formy inscenizacji skruchy i pojednania.

 

Waldemar Czachur, prof. dr hab., językoznawca, niemcoznawca, zajmuje się badaniami z zakresu lingwistyki dyskursu, w tym z zakresu dyskursów pamięci w Polsce i w Niemczech, jest kuratorem wystawy „Odwaga i pojednanie” w Krzyżowej.

Druga tura rejestracji na zajęcia od 10.03.2021 do 17.03.20(...) Druga tura rejestracji na zajęcia od 10.03.2021 do 17.03.2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o II turze rejestracji na zajęcia w systemie USOS,

od 10.03.2021 o godz. 10.00 do 17.03.2021 do godz. 23.59.

Gastvortrag: Formen der sprachlichen Gewalt an deutschen und(...) Gastvortrag: Formen der sprachlichen Gewalt an deutschen und polnischen Beispielen

Referentin: Joanna Szczęk, Univ.-Prof. Dr. habil. (Universität Wrocław)

Termin: 02.03.2021, godz. 11:30–13:00

 

Im Vortrag werden aktuelle Entwicklungstendenzen im Bereich der sprachlichen Gewalt thematisiert. Es handelt sich dabei sowohl um den Wandel im Bereich der Höflichkeit und der Höflichkeitsnormen, als auch um das ansteigende Interesse an der Unhöflichkeit, die in letzter Zeit in den Fokus der wissenschaftlichen Forschung rückt. Besprochen werden die Kategorien der sprachlichen Gewalt als Formen des sprachlichen Verhaltens in Deutschland und Polen. Besondere Aufmerksamkeit wird den latenten Formen der sprachlichen Gewalt geschenkt. Im Lichte der theoretischen Ausführungen werden Beispiele im Deutschen und im Polnischen angeführt und diskutiert.

 

Joanna Szczęk, Univ.-Prof. Dr. habil., Professorin am Institut für Germanistik der Universität Wrocław, seit Juni 2016 Leiterin des Lehrstuhls für Angewandte Linguistik, Promotion 2004, Habilitation 2015, Monographien: Auf der Suche nach der phraseologischen Motiviertheit im Deutschen (am lexikographischen Material). Wrocław/Dresden: Atut-Neiße Verlag, 2010, 420 S. Absageschreiben auf Bewerbungen. Eine pragmalinguistische Studie. Berlin: Frank & Timme, 2015, 412 S., Wörterbuch: Phraseologie der Farben. Phraseologisches Wörterbuch Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch. Berlin: Frank & Timme, 2015, 123 S., Absolventin des Postgradualen Aufbaustudiengangs zur Dolmetscher- und Übersetzerausbildung an der Universität Wrocław (2003–2004) und des Aufbaustudiums „Management von EU-Projekten” an der Wirtschaftsuniversität Wrocław (2007–2008). Mitglied im Verband der ehemaligen DAAD-Stipendiaten in Polen, im Verband Polnischer Germanisten, im Mitteleuropäischen Germanistenverband, in der Polnischen Gesellschaft für Angewandte Linguistik und im der Polnischen Gesellschaft für Neuphilologie, Mitglied des Redaktionskomitees der Zeitschrift „Linguistische Treffen in Wrocław”, Schriftleiterin der Zeitschrift „Germanica Wratislaviensia”, DAAD-Stipendiatin (1997-1998, Würzburg), wissenschaftliche Aufenthalte und Vorträge an der Universität Leipzig, Ruhr-Universität Bochum, Budapest, Brno, Ústí nad Labem, Ostrava, Dresden. Forschungsschwerpunkte: Phraseologie des Deutschen und Polnischen, Textlinguistik, Pragmalinguistik, Onomastik, Didaktik des DaF, Translatorik.

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 18.02-04.03.2021 Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 18.02-04.03.2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o I turze rejestracji na zajęcia w systemie USOS,

od 18.02.2021 o godz. 17.00 do 04.03.2021 do godz. 23.59.

Problemy z rejestracją proszę zgłaszać niezwłocznie po ich zauważeniu w Sekretariacie Kierunku lub mailowo (monika.grzywna@us.edu.pl).

Fonetyka i fonologia języka niemieckiego Fonetyka i fonologia języka niemieckiego

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 siedmioosobowa grupa studentów kierunku filologia germańska Uniwersytetu Śląskiego bierze udział w międzynarodowym kursie o nazwie „Fonetyka i fonologia języka niemieckiego” opracowanego i prowadzonego dla studentów z Uniwersytetu w Rostowie przez dr Patrycję Müller-Liu reprezentującą Uniwersytet w Saarbrücken. W ramach kursu przewidzianych jest 12 spotkań, w czasie których studenci nabywają wiedzę z zakresu fonetyki i mają możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń w celu nabycia kompetencji fonetycznej. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego studentów wspierają dydaktycznie i naukowo dr Agata Borek  oraz dr Elisabeth Venohr, która koordynuje projekt także ze strony organizacji Deutscher Akademischer Austauschdienst.

Dzień Komunikacji Międzykulturowej Dzień Komunikacji Międzykulturowej

14 grudnia 2020 na Wydziale Humanistycznym odbył się Dzień Komunikacji Międzykulturowej.

Jego celem było przybliżenie problematyki komunikacji międzykulturowej w kontekście budowania relacji, zwrócenie uwagi na różnorodność zachowań, postaw oraz wartości które powodują, że budowanie relacji  z przedstawicielami odmiennych kultur nie zawsze jest łatwe i często wymaga przygotowania.  Znajomość innej kultury może nam pomóc w osiągnięciu celu, uniknięciu problemów oraz pokonaniu barier.

Dziękujemy Pani Prof. Ewie Bogdanowskiej- Jakubowskiej za wygłoszenie wykładu,  mgr Darii Szymurze oraz  studentom filologii angielskiej: Łukaszowi Cuber, Rafałowi Grzelce, Karolinie Klimczak, Marlenie Moskal i Aleksandrze Lewandowskiej; filologii romańskiej: Agnieszce Budzisz, Kindze Spierewka, Maryli Zyskowskiej,  Ewie Białek, Karolinie Krawczyk; germańskiejAlicji Mosur, Kindze Strzebińczyk, Andżelice Świt, Paulinie Ziaji, Zuzannie Dąbek, Aleksandrze Gworys, Nikolinie Posmyk, Pawłowi Stochmalowi, Natali Tobolik, Oliwi Ubik; filologii polskiej:  Karolinie Jedziniak, Aleksandrze Jochemczyk, Natalii Wrocławskiej za przygotowanie ciekawych prezentacji.

Mamy nadzieję, że wiedza, którą Państwo przekazali w tym dniu oraz osiągnięcie pewnych kompetencji społecznych przydadzą się każdemu nie tylko w prywatnym, ale i zawodowym kontakcie z przedstawicielami innych kultur.

Prezentacje obserwowało 330 osób.

Komitet Organizacyjny

Einladung zu einem offenen Austausch der Germanistinnen und (...) Einladung zu einem offenen Austausch der Germanistinnen und Germanisten – FaDaF 12.12.2020

In Zeiten der Kontaktsperre und des Reiseverbots möchte der FaDaF zu einem offenen Austausch mit Germanistinnen und Germanisten, Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern aus aller Welt einladen – am Samstag, dem 12. Dezember 2020, von 10:00 bis 11:30 Uhr in unserem Zoom-Raum: https://zoom.us/j/94208126421.
Um teilzunehmen, müssen Sie nichts vorbereiten; wir möchten einfach miteinander ins Gespräch kommen, um mit Ihnen über die aktuelle Situation des DaF/DaZ-Lehrens zu sprechen und gemeinsam nach (digitalen) Vernetzungsmöglichkeiten zu suchen, aber auch um von Ihnen zu erfahren, was der FaDaF konkret tun kann und wie wir die internationale Perspektive auf der nächsten FaDaF-Jahrestagung stärken können.
Vom FaDaF für Sie da sind u.a. Prof. Dr. Christian Fandrych (FaDaF-Beirat), Prof. Dr. Gabriele Kniffka (FaDaF-Vorstand), Prof. Dr. Heike Roll (FaDaF-Beirat) und Dr. Annegret Middeke (FaDaF-Geschäftsführung). Wir freuen uns, dass auch der DAAD, vertreten durch Julia Kracht Araújo (Projektleitung Dhoch3) dabei ist.
Herzlich willkommen zum ersten FaDaF-Austausch „Unter uns“!

Mehr dazu unter: www.fadaf.de/de/aktuelles/

Spotkania informacyjne online: Stypendia DAAD do Niemiec Spotkania informacyjne online: Stypendia DAAD do Niemiec
return to top