Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Projekty dydaktyczne

Projekt językowy DAAD ``Niy ma gańba gadać``

Niy ma gańba godać

Fonetyka i fonologia języka niemieckiego

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 siedmioosobowa grupa studentów kierunku filologia germańska Uniwersytetu Śląskiego bierze udział w międzynarodowym kursie o nazwie „Fonetyka i fonologia języka niemieckiego” opracowanego i prowadzonego dla studentów z Uniwersytetu w Rostowie przez dr Patrycję Müller-Liu reprezentującą Uniwersytet w Saarbrücken. W ramach kursu przewidzianych jest 12 spotkań, w czasie których studenci nabywają wiedzę z zakresu fonetyki i mają możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń w celu nabycia kompetencji fonetycznej. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego studentów wspierają dydaktycznie i naukowo dr Agata Borek  oraz dr Elisabeth Venohr, która koordynuje projekt także ze strony organizacji Deutscher Akademischer Austauschdienst.

return to top