Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Studenci wyjeżdżający na Erasmusa

INFORMACJA DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STUDIA W RAMA(...) INFORMACJA DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Wszystkie podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do uczestnictwa w programie Erasmus+ i późniejszego pobytu za granicą, a także powrotu i dopełnienia koniecznych formalności znajdują się na stronie: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms (szczególną uwagę należy zwrócić na dokumenty do pobrania na dole strony, między innymi: informator na dany rok programu, wzór porozumienia o programie studiów i wniosek wyjazdowy w/s).

 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną w systemie USOSweb w dniach ogłoszonych przez Biuro Wymiany Międzynarodowej (Biuro Erasmus) i koordynatorów określonych specjalności. Po zakwalifikowaniu się należy jak najszybciej (zwłaszcza przy wyjazdach na semestr zimowy) zweryfikować termin złożenia aplikacji w przypisanej uczelni przyjmującej. Elementem aplikacji lub kolejnym etapem procedury wyjazdowej jest przygotowanie listy przedmiotów, które będą realizowane w czasie studiów zagranicznych, odpowiadającym programowi studiów na Uniwersytecie Śląskim w analogicznym okresie (tzw. LA – Learning Agreement for Studies). Ten dokument ustala się w porozumieniu z koordynatorem Erasmus+ UŚ dla danej specjalności, a sam wybór można skorygować już po rozpoczęciu wymiany. Przed ostatecznym wyjazdem konieczne jest podpisanie umowy w Biurze Wymiany Międzynarodowej, poprzedzonej przygotowaniem m.in. wniosku wyjazdowego w/s i uzyskaniem na nim odpowiednich podpisów. Po przyjeździe do miejsca docelowego należy pamiętać o dopełnieniu formalności w uczelni przyjmującej, ewentualnej aktualizacji porozumienia o programie studiów, a także o kontakcie z Biurem Wymiany Międzynarodowej w kwestiach organizacyjno-formalnych, koordynatorem UŚ danej specjalności w sprawach związanych z programem studiów, wykładowcami UŚ przedmiotów, które będą wymagać nadrobienia po powrocie z wymiany (np. seminarium dyplomowego).

 

Warto przygotować wymagane dokumenty z wyprzedzeniem, ponieważ czas uzyskania podpisów wszystkich zaangażowanych stron w procedurze wyjazdowej może być wydłużony. Należy również pamiętać, że koordynator odpowiada za sprawy merytoryczne związane z kierunkiem studiów, a Biuro Erasmus – za sprawy formalne i organizacyjne związane z pobytem.

Koordynatorzy:

język włoski – Dr Dominika Dykta

język hiszpański Dr Cecylia Tatoj

język francuski Dr Ewa Drab

Informacja dla studentów, którzy zgłoszą się po wniosek(...) Informacja dla studentów, którzy zgłoszą się po wniosek WS do Kierunku Filologia Romańska

Szanowni Państwo,

Jeśli nie będzie Państwa w systemie SAP, gdyż wyjeżdżają Państwo pierwszy raz na „Erasmus+” z Uniwersytetu Śląskiego, to trzeba przejść następującą

ścieżkę postępowania:

Proszę się zwrócić mailowo do pana Kierownika Biura Erasmus pana Jarosława Gąsiora: jaroslaw.gasior@us.edu.pl o wprowadzenie danych do SAP podając następujące informacje:

  1. Imię i nazwisko
  2. Adres zameldowania
  3. Data urodzenia
  4. Numer PESEL
  5. Status: student
  6. Numer MPK: 501010000
  7. Stopień studiów: pierwszy albo drugi
Link do Biura Erasmus - Uniwersytet Śląski Link do Biura Erasmus - Uniwersytet Śląski
return to top