Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny
Dr hab. Justyna Tymieniecka, prof. UŚ odwołuje zajęcia Dr hab. Justyna Tymieniecka, prof. UŚ odwołuje zajęcia

Dr hab. Justyna Tymieniecka, prof. UŚ dnia 31 maja odwołuje zajęcia z powodu choroby.

Dr hab. Justyna Tymieniecka, prof. UŚ odwołuje dyżur i za(...) Dr hab. Justyna Tymieniecka, prof. UŚ odwołuje dyżur i zajęcia

Dr hab. Justyna Tymieniecka, prof. UŚ dnia 10 maja odwołuje dyżur i zajęcia ze SziA na II roku. Ćwiczenia zostaną odrobione w drugiej połowie maja.

Dr L. Mięsowska, prof. UŚ odwołuje zajęcia Dr L. Mięsowska, prof. UŚ odwołuje zajęcia

Uprzejmie informujemy, że zajęcia z panią dr Lidią Mięsowską, prof. UŚ od jutra nie będą odbywać się do odwołania.

Zbiórka książeczek dla dzieci z Ukrainy Zbiórka książeczek dla dzieci z Ukrainy

Koło Naukowe Komunikacji Międzykulturowej zaprasza do udziału w zbiórce książeczek dla dzieci z Ukrainy.

Książeczki będą zbierane przy portierni w holu głównym budynku przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu do 28.04.2022 r., a rozdane dzień później (29.04.) na „Ukraińsko-polskim spotkaniu integracyjnym”.

Bardzo prosimy o przynoszenie nowych książeczek w języku polskim na poziomie A1/A2.

plakat informujący o zbiórce

Nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ dla studentów (...) Nabór na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ dla studentów Filologii Rosyjskiej

Ogłoszenie o rekrutacji

Lista umów

Instrukcja dla studentów

Bezpłatne warsztaty z języka ukraińskiego Bezpłatne warsztaty z języka ukraińskiego

UWAGA!

BEZPŁATNE WARSZTATY Z PODSTAW JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

Kierunek filologia rosyjska uruchamia warsztaty, przeznaczone dla studentów i pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz wszystkich osób zainteresowanych.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonego wykładowcę języka ukraińskiego – mgr Dżuliettę Markusik.

Pierwsze warsztaty odbędą się 11 marca o godzinie 18.00 i 12 marca o godzinie 10.00 online, na platformie Microsoft Teams

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQfN5_L4brIfb1GZBJufMxQkw6JNqUSuJUHWY11be9kw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=14344717-1ddf-4765-9ef5-0c33933b9fd2&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Czas trwania warsztatu – 90 minut.

W czasie warsztatów zapoznamy się z ukraińskim alfabetem i wymową, a także poznamy podstawowe komunikacyjne zwroty i wyrażenia.

ZAPRASZAMY!

 

Tłumacze niezawodowi - zbieramy chętnych do pomocy uchodź(...) Tłumacze niezawodowi - zbieramy chętnych do pomocy uchodźcom z Ukrainy

Szanowni Państwo! Drodzy wykładowcy i studenci!

Zwróciła się do nas pani Aleksandra Musil — prezes Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych z prośbą o stworzenie listy tłumaczy niezawodowych — wykładowców i studentów znających rosyjski i/lub ukraiński, którzy mogliby w ramach wolontariatu pomóc w różnych organizacjach pozarządowych oraz w punktach miejskich.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się mailowo na adres: jolanta.lubocha-kruglik@us.edu.pl lub lidia.miesowska@us.edu.pl. Prosimy o podawanie następujących informacji:

 1. język: rosyjski/ukraiński
 2. przysięgły: tak/nie
 3. nr tel.
 4. adres e-mail
 5. województwo
 6. miasto

 

Liczymy na Państwa odzew

Jolanta Lubocha-Kruglik

Lidia Mięsowska

Nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach program(...) Nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ dla pracowników Kierunku Filologia rosyjska

Szanowni Państwo,

Od 22 listopada 2021 r. do 24 stycznia 2022 r., godz. 14.00 będzie prowadzony nabór na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ dla pracowników Kierunku Filologia rosyjska.

Tegoroczny nabór będzie odbywać się trójetapowo:

 • Etap I

22 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. – przesłanie zgłoszenia wyjazdu dydaktycznego (zał. nr 1) na adres e-mail maciej.walczak@us.edu.pl

Informacja o zakwalifikowaniu do wyjazdu dydaktycznego zostanie przesłana drogą mailową 02 grudnia 2021.

 • Etap II

03 grudnia 2021 r. do 13 grudnia 2021 r., do godz. 14.00 – składanie wydruków wymaganych dokumentów do przegródki dr. Macieja Walczaka w sekretariacie Instytutu Językoznawstwa (pok. 4.28): Staff Mobility Agreement for Teaching (zał. nr 2) – dotyczy wyjazdów dydaktycznych / Staff Mobility Agreement for Training (zał. nr 3) – dotyczy wyjazdów szkoleniowych.

Uwaga: W związku ze zmianami organizacyjnymi w Uniwersytecie w części „The Sending Institution” w rubryce „Faculty/Department” jest wpisana angielska nazwa Wydziału Humanistycznego – Faculty of Humanities.

W przypadku wątpliwości przed złożeniem wydruku można wysłać wypełniony formularz na adres maciej.walczak@us.edu.pl w celu sprawdzenia poprawności danych.

16 grudnia 2021 od godz. 10.00 – złożone uprzednio formularze Staff Mobility Agreement for Teaching / Staff Mobility Agreement for Training z podpisem koordynatora ds. programu Erasmus+ będą do odbioru w przegródkach w sekretariacie Instytutu Językoznawstwa (pok. 4.28).

Uwaga: W związku ze zmianami organizacyjnymi w Uniwersytecie pracownicy we własnym zakresie uzyskują na formularzu Staff Mobility Agreement for Teaching / Staff Mobility Agreement for Training podpis bezpośredniego przełożonego:

 • pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Językoznawstwa – podpis Zastępcy Dyrektora Instytutu Językoznawstwa dr hab. Jolanty Lubochy-Kruglik, prof. UŚ;
 • pracownicy badawczo-dydaktyczni Instytutu Literaturoznawstwa – podpis Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa prof. dr. hab. Dariusza Pawelca;
 • pracownicy dydaktyczni – podpis Zastępcy Dyrektora Kierunku Filologia rosyjska dr Lidii Mięsowskiej, prof. UŚ;
 • pracownicy administracyjni – podpis bezpośredniego przełożonego.
 • Etap III

16 grudnia 2021 – 24 stycznia 2022, godz. 14.00 osoby zakwalifikowane do wyjazdu kontaktują się z koordynatorem ds. programu Erasmus+ w uczelni partnerskiej (lista koordynatorów zał. nr 4), przesyłając do niego skan formularza Staff Mobility Agreement for Teaching / Staff Mobility Agreement for Training w celu uzyskania podpisu i ustalenia szczegółów wizyty. Wydrukowany skan formularza z podpisem koordynatora z uczelni przyjmującej pracownik składa do przegródki dr. Macieja Walczaka w sekretariacie Instytutu Językoznawstwa (pok. 4.28) do 24 stycznia 2020, godz. 14.00.

Do naboru mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria formalne:

– są obywatelami kraju uprawnionego do uczestnictwa w programie Erasmus+ lub posiadają oficjalny status uchodźcy albo prawo stałego pobytu na terytorium Polski,

– są związani stosunkiem pracy z uczelnią wysyłającą.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zasadami kwalifikacji i realizacji wyjazdów dydaktycznych (zał. nr 5) i szkoleniowych (zał. nr 6) w r. akad. 2021/2022. Rezygnacja pracownika z wyjazdu po jego zakwalifikowaniu będzie uwzględniona jedynie w uzasadnionych przypadkach lub w wyniku zdarzeń losowych.

Wyjazdy dydaktyczne muszą być zrealizowane do 31.05.2022 r. (najpóźniejsza data zakończenia pobytu) i rozliczone do 14.06.2022 r.

 

Ośrodki partnerskie kierunku Filologia Rosyjska dla wyjazdów dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022:

MASARYKOVÁ UNIVERZITA, BRNO, CZECHY – 1 miejsce

OSTRAVSKA UNIVERZITA V OSTRAVE, CZECHY – 4 miejsca

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, CZECHY – 2 miejsca

UNIVERSIDAD DE GRANADA, HISZPANIA – 2 miejsca

BALTIC INTERNATIONAL ACADEMY, ŁOTWA – 2 miejsca

IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY, ROSJA – 1 miejsce

UDMURT STATE UNIVERSITY, ROSJA – 1 miejsce

BABES-BOLYAI UNIVERSITY CLUJ NAPOCA, RUMUNIA – 2 miejsca

ISTANBUL UNIVERSITY, TURCJA – 2 miejsca

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI, WŁOCHY – 2 miejsca

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI „L’ORIENTALE”, WŁOCHY – 1 miejsce

 

Z wyrazami szacunku

dr Maciej Walczak

Koordynator ds. programu Erasmus+

Kierunek Filologia rosyjska

 

Biblioteka Neofilologiczna zaprasza Biblioteka Neofilologiczna zaprasza

https://bnf.us.edu.pl/godziny-otwarcia/

CZYTELNIA I WYPOŻYCZALNIA (ul. Żytnia 10, 41-205  Sosnowiec)

 poniedziałek 9.00 – 16.00
wtorek 9.00 – 18.00
środa 9.00 – 16.00
czwartek 9.00 – 18.00
piątek 9.00 – 16.00
sobota nieczynne
niedziela nieczynne

Nabór na studia semestralne na Udmurckim Uniwersytecie Pań(...) Nabór na studia semestralne na Udmurckim Uniwersytecie Państwowym (Iżewsk, Rosja)

Drodzy Studenci,

rozpoczyna się nabór na studia semestralne na Udmurckim Uniwersytecie Państwowym (Iżewsk, Rosja) w roku akademickim 2021/2022.

W bieżącej rekrutacji Kierunek Filologia rosyjska dysponuje 4 miejscami na wyjazd semestralny w ramach umowy bilateralnej.

Studia oraz zakwaterowanie w akademiku Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego podczas wyjazdu w ramach umowy bilateralnej są bezpłatne. Student pokrywa pozostałe koszty wymiany (np. dojazd na miejsce i powrót do kraju, codzienne wydatki itd.). Jeśli chodzi o naukę języka rosyjskiego, to Udmurcki Uniwersytet Państwowy oferuje zagranicznym studentom bezpłatną naukę na wybranym poziomie w wymiarze 60 h/semestr (każde dodatkowe godziny nauki języka rosyjskiego student opłaca we własnym zakresie).

Osoby zamierzające wziąć udział w wymianie powinny władać językiem rosyjskim na poziomie co najmniej B1.

Zainteresowani wyjazdem na wymianę powinni wypełnić załącznik 1 i przysłać na mail swietlana.biczak@us.edu.pl do 11 kwietnia 2021.

Komisja rekrutacyjna podejmie decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu wyjazdu 12 kwietnia 2021.

Skład komisji rekrutacyjnej:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej dr Lidia Mięsowska, prof. UŚ;

Członek komisji rekrutacyjnej dr Swietłana Biczak;

Członek komisji rekrutacyjnej dr Ewa Kapela.

Student zostanie poinformowany o decyzji komisji drogą mailową 13 kwietnia 2021.

Do udziału w wymianie zostaną wytypowane osoby, które w postępowaniu konkursowym uzyskały najwyższą średnią i najwyższe oceny z praktycznej nauki języka rosyjskiego.

Uwaga dla studentów III roku – ze względu na procedury związane z rekrutacją na studia II stopnia wyjazd może się odbyć wyłącznie w semestrze letnim r. akad. 2021/2022.

Szczegóły dotyczące wymiany można znaleźć w zał. 2. (informacja w j. rosyjskim) lub zał. 3 (informacja w j. angielskim).

Koordynator Erasmus+ wypełnia on-line formularz nominacji zakwalifikowanego na wyjazd studenta na stronie Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego do 15 kwietnia 2021.

Termin rejestracji w Udmurckim Uniwersytecie Państwowym dla zakwalifikowanych na wyjazd studentów:

 • w przypadku wyjazdu w semestrze zimowym 2021/2022 od 15 kwietnia do 15 maja 2021;
 • w przypadku wyjazdu w semestrze letnim 2021/2022 od 1 września do 15 października 2021.

Student dokonuje rejestracji zgodnie z procedurami z zał. 2 (informacja w j. rosyjskim) lub zał. 3 (informacja w j. angielskim).

Nabór na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ Nabór na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+

Kierunek Filologia rosyjska
na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+
na studia w roku akademickim 2021/2022

 

UWAGA!!! Rekrutacja studentów na studia odbywa się wyłącznie poprzez system USOS

 

1. Rekrutacja na wyjazdy w celu realizacji części studiów (SMS) odbywa się w formie konkursu i obejmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia Kierunku Filologia Rosyjska.

Uwaga dla studentów III roku – można ubiegać się o wyjazd pod warunkiem kontynuacji studiów. Ze względu na procedury związane z rekrutacją na studia drugiego stopnia wyjazd w ramach Erasmus+ może się odbyć dopiero w semestrze letnim.

 

2. HARMONOGRAM REKRUTACJI:

 • 16.03.2021–28.03.2021 składanie wniosków poprzez system USOSweb
 • 29.03.2020–01.04.2021 kwalifikacja studentów kierunku Filologia rosyjska
 • 10.04.2021 ogłoszenie wyników rekrutacji w systemie USOSweb
 • 10.04.2021–14.04.2021 uzupełnienie wniosku przez zakwalifikowanego kandydata, następnie uzupełnienie i zatwierdzenie wniosku przez koordynatora, wysłanie przez kandydata skanu wydrukowanego i podpisanego wniosku na mail swietlana.biczak@us.edu.pl

 

3. ETAPY REKRUTACJI

Studenci mają możliwość składania wniosków na wyjazdy objęte programem Erasmus+ poprzez komponent „Wymiana studencka”, który dostępny jest po zalogowaniu się w serwisie USOSWeb.

Szczegółowa instrukcja składania wniosku w systemie USOS – zał. 1.

W przypadku problemów technicznych ze złożeniem wniosku uprzejmie proszę o kontakt z Działem Informatycznej Obsługi Toku Studiów, tel. 32 359 13 11, 32 359 21 04, mgr inż. Krzysztof Salamon, krzysztof.salamon@us.edu.pl

Studenci podczas rekrutacji składają maksymalnie jeden wniosek (na jednym Kierunku), w którym mogą wybrać maksymalnie 3 oferty wyjazdów (tylko spośród umów z zał. 2) – jest to pierwszy etap rekrutacji.

Uwaga! Przy składaniu wniosku:

 • w rubryce „życiorys w języku polskim” proszę wpisać aktualny mail kontaktowy;
 • w rubryce „życiorys w języku angielskim” wpisać „nie dotyczy”. Jeżeli student preferuje wyjazd z innym studentem, w tej rubryce proszę wpisać „preferowany wyjazd z Iks Iksińskim”;
 • w rubryce „list motywacyjny w języku polskim” proszę wpisać ocenę z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego z ostatniego semestru (studenci pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia – wszystkie cztery oceny z PNJR);
 • w rubryce „list motywacyjny w języku angielskim” proszę wpisać ocenę z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego/Niemieckiego z ostatniego semestru.

Po ocenie wniosków studentów komisja rekrutacyjna przyznaje miejsca na wyjazdy. Student zostanie poinformowany o decyzji komisji mailowo 1 kwietnia 2021.

Decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu wyjazdu koordynator Erasmus+ wprowadza do systemu 10 kwietnia 2021.

Student, który złożył wniosek, powinien sprawdzić decyzję komisji. Strona dostępna jest po użyciu odnośnika „wnioski” z głównego interfejsu komponentu „Wymiana studencka”. Kolumna „status” przedstawia informacje na temat decyzji komisji rekrutacyjnej. Status „przyznano wyjazd” oznacza, że komisja zaakceptowała wniosek studenta. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku w kolumnie wyświetli się treść „rozpatrzono negatywnie”.

Następnie rozpoczyna się drugi etap rekrutacji. Polega on na uzupełnieniu danych o wyjeździe –najpierw studenci, którzy otrzymali miejsca na wyjazd, uzupełniają wniosek w USOSie, następnie koordynator wprowadza informacje dotyczące wyjazdu.

Następnie koordynator zatwierdza dane wyjazdu. Po zatwierdzeniu przez koordynatora student drukuje formularz aplikacyjny, podpisuje i wysyła skan do dr Swietłany Biczak na mail swietlana.biczak@us.edu.pl do 14 kwietnia 2021.

Zakwalifikowanie Kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na szczeblu Kierunku Filologia rosyjska  nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu.

Ostatni etap rekrutacji obejmuje weryfikację i ostateczne zatwierdzanie aplikacji studentów na podstawie wspólnej listy rankingowej Wydziału Humanistycznego przez Dział Współpracy z Zagranicą.

 

4. KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW:

 • średnia ocen ze studiów obliczona przez Dziekanat;
 • ocena z ostatniego semestru z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego (dla studentów pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia – średnia ze wszystkich czterech ocen z PNJR z ostatniego semestru)
 • ocena z ostatniego semestru z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego/Niemieckiego

Studenci którzy aplikują o wyjazd muszą uzyskać zaliczenia ze wszystkich przedmiotów w semestrze zimowym.

 

5. UCZELNIE PARTNERSKIE KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Stypendium przyznawane w ramach programu Erasmus+ nie pokrywa wszystkich kosztów pobytu studenta za granicą.

W momencie wyjazdu kandydat musi być studentem Uniwersytetu Śląskiego.

Wszystkich zainteresowanych uprzejmie proszę o staranne zapoznanie się z warunkami wyjazdów studentów na studia za granicą w ramach programu Erasmus+ na stronie http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-studentow

 

Z wyrazami szacunku,

dr Swietłana Biczak

Koordynator ds. programu Erasmus+

na Kierunku Filologia rosyjska

swietlana.biczak@us.edu.pl

Konferencja studencka nt. Komunikacja w kontekście języko(...) Konferencja studencka nt. Komunikacja w kontekście językoznawstwa kognitywnego. Zaproszenie
Szanowni Państwo,
w imieniu Studenckiego Koła Językoznawstwa Kognitywnego działającego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego zapraszamy studentów pierwszego i drugiego stopnia Wydziału Humanistycznego na konferencję naukową, która odbędzie się 13 maja 2021 roku na platformie MS Teams.
Motywem przewodnim konferencji jest „Komunikacja w kontekście językoznawstwa kognitywnego”. Konferencja odbędzie się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego.
Szczegóły można znaleźć TUTAJ. Wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy odesłać na adres: skjk2020us@gmail.com
Rafał Grzelka
Chairman of Students’ Business Centre
IV edycja konkursu dla studentów "Prawo w tłumaczeniu". Z(...) IV edycja konkursu dla studentów "Prawo w tłumaczeniu". Zaproszenie
Szanowni Państwo,
w imieniu Opiekuna i pozostałych Członków Studenckiego Koła Naukowego Juryslingwistyki przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszamy do udziału w organizowanej przez nas IV edycji konkursu *„Prawo w tłumaczeniu”*. Konkurs polega na przetłumaczeniu testamentu notarialnego z języka polskiego na wybrany język obcy: *angielski, francuski, hiszpański,  japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki i włoski * (maksymalnie dwa).
Prace konkursowe należy przesyłać *od 25 stycznia do 25 lutego 2021 roku* za pomocą formularza online dostępnego na stronie koła (link poniżej) w zakładce: IV edycja konkursu „Prawo w tłumaczeniu” (2021).
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (STP).
Sponsorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo C.H. Beck.
Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz tekst do tłumaczenia na wybrane języki są dostępne na stronie: https://juryslingwistyka.ils.uw.edu.pl/
Z wyrazami szacunku
Julia Pisulińska, Maria Hul
SKN Juryslingwistyki ILS UW
Polsko-rosyjski quiz intelektualny "Rospolquiz". Zaproszenie(...) Polsko-rosyjski quiz intelektualny "Rospolquiz". Zaproszenie do udziału

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w pierwszej rosyjsko-polskiego grze online „Rospolquiz”. Letnia seria gier odbyła się w 2020 roku z udziałem ponad 250 zespołów z Polski i Rosji.

Pierwsza gra z zimowej serii rosyjsko-polskiego quizu intelektualnego „Rospolquiz” odbędzie się online 18 lutego o godz. 19:00 czasu polskiego.

Mogą brać udział zarówno drużyny rosyjskie, jak i polskie, a nawet mieszane! Teksty pytań będą wyświetlane na ekranach w dwóch językach jednocześnie.

Co na was czeka?

• analog słynnej telewizyjnej gry „Co? Gdzie? Kiedy?»

• rundy tematyczne — polskie i rosyjskie realia i dziedzina wiedzy ogólnej

• pytania zaprojektowane tak, abyście mogli pokazać swoją logikę i erudycję

Jak wziąć udział?

• zarejestrować zespół — https://docs.google.com/forms/d/1P7a8uU5D4NOvC6Ucqzw-TWpID4ftNzgPgS5dv4YogXA/viewform?edit_requested=true

• zapoznać się z Kodeksem etycznym gry — http://rospolcentr.ru/pol/wp-content/uploads/sites/3/2020/06/KODEKS-ETYCZNY-ROSPOLQUIZU.pdf

Jak odbędzie się gra online?

• transmisja na żywo, tekst pytań i tabele będą nadawane w Zoom (prosimy zainstalować wcześniej)

• prywatna dyskusja zespołów może odbywać się na Skype, Facebook, telefonicznie lub podczas osobistego spotkania wszystkich członków zespołu

• odpowiedzi będą przyjmowane za pomocą specjalnego formularza. Każdy kapitan otrzyma e-mailowy dostęp do formularza.

Wszystkie gry będą rozgrywane za darmo. Liczba drużyn nie jest ograniczona. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do Finałowego meczu w Moskwie (podróż i zakwaterowanie — na koszt organizatorów).

Serdecznie zapraszamy.

 

Z wyrazami szacunku,

Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia

Конкурс "Русский диктант онлайн".(...) Конкурс "Русский диктант онлайн". Приглашение
left img

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта в Калининграде

приглашает всех тех, кто изучает русский язык как иностранный, принять участие

в Международном конкурсе «РУССКИЙ ДИКТАНТ ОНЛАЙН».

Конкурс в 2021 году отмечает свое 15-летие. К участию приглашаются
иностранные студенты, которые овладели русским языком на уровне не
ниже А2 – орфографическое состязание пройдет в двух категориях:
уровень А2-В1 и уровень В2-С1. Конкурс сопровождает открытая
мини-лекция по теме диктанта.

Международный конкурс «РУССКИЙ ДИКТАНТ ОНЛАЙН» состоится 25 января 2021 года.

Подробную информацию можно посмотреть по ссылке
https://kantiana.ru/wp-content/uploads/2020/12/informacionnoe-pismo-2.pdf.

Заявки на участие принимаются до 22 января 2021 года.

Информационное письмо на английском языке.

Онлайн-лекция из цикла "Окно в Ро(...) Онлайн-лекция из цикла "Окно в Россию - культура, характер, судьба". Приглашение.
РЦНК в Праге
приглашает на вторую онлайн-лекцию
из цикла лекций Нижегородского лингвистического университета
„Окно в Россию: культура, характер, судьба”.

   Лекция состоится в среду 16 декабря 2020 года в 13 часов
и будет посвящена знакомству с концептами Русского мира.
Будут рассмотрены базовые концепты (соборность, милосердие, совесть, душа, воля, удаль, тоска, авось и др.) как опорные точки ментальности.

Лекцию прочтет профессор Нижегородского лингвистического университета, доктор филологических наук Наталия Вениаминовна Макшанцева.

Ссылка для подключения к лекции на платформе Zoom:
Идентификатор конференции: 898 040 7623
Код доступа: 8fYCfL
SPOTKANIA MIĘDZYKULTUROWE – budowanie relacji. Zaproszenie SPOTKANIA MIĘDZYKULTUROWE – budowanie relacji. Zaproszenie
left img

SPOTKANIA MIĘDZYKULTUROWE – budowanie relacji / CROSS-CULTURAL ENCOUNTERS – Building Relations

 

Studenci neofilologii zapraszają 14 grudnia na spotkanie online poświęcone budowaniu relacji z przedstawicielami innych kultur.

Prezentacje i dyskusje na temat różnic międzykulturowych już niebawem w przestrzeni online.

Zapraszamy.

PROGRAM WYDARZENIA 

 

Международный научно-образовате(...) Международный научно-образователный проект "СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: МЕЖДУ СЛОВОМ И ЦИФРОЙ". Приглашение.

Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, Россия) приглашает преподавателей-русистов и студентов, изучающих русский язык, принять участие в международном научно-образовательном проекте «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: МЕЖДУ СЛОВОМ И ЦИФРОЙ» (1-18 декабря 2020 года).

 

Проект включает два направления работы:

 1. Для преподавателей – методические мастер-классы (международная методическая онлайн-школа) от ведущих российских ученых и методистов «Обучение РКИ: конструируя новые реальности», которые позволят начинающим и опытным преподавателям русского языка (как родного/неродного/иностранного) примерить на себя инновационную модель обучения, отвечающую современным требованиям образования и актуальным запросам изучающих русский язык. Вопросы для обсуждения: Как обучать русскому языку в условиях меняющейся реальности, которая ставит перед преподавателем новые задачи? Какую образовательную стратегию выбрать: (ТРАНС)формировать традиционные модели обучения, руководствуясь опытом прошлого, или создавать НОВЫЕ?
 2. Для студентов – серия воркшопов (международная языковая школа) для иностранных студентов и слушателей, изучающих русский язык как иностранный. Программа школы будет интересна тем, кто изучает русский язык на разных уровнях – от начального до продвинутого. Вопросы для обсуждения: Как меняется язык в условиях цифровой реальности и как отражаются в нем глобальные события новейшего времени? Как использовать русский язык в профессиональной деятельности и в беседах о современном российском искусстве?

 

Подробную информацию о мероприятиях и ссылки для регистрации и участия в программе вы найдете в прикрепленных файлах.

Программа проводится на русском языке в ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ. Участие в программе бесплатное, по окончании программы слушателям будут высланы сертификаты (в электронной форме).

Все дополнительные вопросы вы можно задать по адресам, указанным в информационных материалах:

 1. информационное письмо
 2. программа для преподавателей
 3. программа для студентов

 

Tydzień Kariery z Biurem Karier UŚ. Zaproszenie Tydzień Kariery z Biurem Karier UŚ. Zaproszenie

W dniach 16-20 listopada br. Biuro Karier organizuje Tydzień Kariery opierający się na spotkaniach informacyjno-rekrutacyjnych z pracodawcami z różnych branż.

Udział w wydarzeniu to możliwość poznania firmy od wewnątrz, jej kultury organizacyjnej, charakteru pracy oraz aktualnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się:

IBM

Fujitsu

Hyland

Northmill Bank AB

HireRight

KPMG

PZU

Grupa EQ System

Udział w inicjatywie to doskonała okazja, by dowiedzieć się, jakie możliwości zawodowe oferują pracodawcy z lokalnego rynku pracy.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie http://bk.us.edu.pl/mobilne-targi-kariery-tydzien-kariery.

Приглашение на онлайн-мероприят(...) Приглашение на онлайн-мероприятия в РЦНК в Праге

РЦНК в Праге приглашает преподавателей и студентов на два онлайн-мероприятия, посвященные русскому языку, которые пройдут 18 и 21 ноября 2020 г..

 

 1. 18 ноября в 15 часов по московскому времени (13 часов по чешскому времени) состоится онлайн-лекция для преподавателей русского языка „Окно в Россию: культура, характер, судьба”.

Лекцию прочтет профессор Нижегородского лингвистического университета, доктор филологических наук Наталия Вениаминовна Макшанцева. На лекции будут рассмотрены ключевые идеи и сквозные мотивы русской языковой картины мира и проведен анализ феномена «русскости» на примере публицистических и художественных текстов, отражающих национальный характер и судьбу России.

Все желающие могут зарегистрироваться, направив запрос на участие по адресу nauka@rsvk.cz. После регистрации вам будет направлена ссылка для подключения к лекции на платформе ZOOM.

 

 1. 21 ноября с 11 до 13 часов (по чешскому времени)МКИ „Ключ” при поддержке РЦНК в Праге проведет увлекательный онлайн-марафон „Давайте говорить на русском языке”.

Марафон пройдет на платформе ZOOM (ссылка будет направлена накануне зарегистрированным участникам. Заявки на участие с указанием имени, адреса электронной почты, для учеников и студентов также возраста и уровня языка направляйте по адресу kurzy@rsvk.cz.

Программа марафона:

Вас ждет интереснейшая встреча „Язык и жизнь”где вы познакомитесь с доктором филологических наук, профессором кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Института русского языка им. Пушкина (Москва), председателем Российской ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики Владимиром Ивановичем Аннушкиным, сможете задать гостю вопросы о русском языке в прямом эфире (или заранее), освоить приемы техники русской речи, секреты работы с русским словом.

Студенты из России и члены клуба молодежной и детской дипломатии в Чехии на мастер-классах научат вас песням, танцам, скороговоркам, играм на русском языке, а в перерывах вы сможете в онлайн-формате прогуляться по Праге, выпить русского чаю из самовара, сделать волшебный сувенир, принять участие в конкурсах и олимпиаде и получить дипломы и подарки!

return to top