Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Koło Naukowe Światowid

 

Koło Naukowe Slawistów istnieje od roku 1987, a od roku 2000 pod nazwą Koło Naukowe Slawistów ŚWIATOWID. Jest to samorządna organizacja studencka skupiającą studentów slawistyki UŚ oraz jej absolwentów.

Władze KNS ŚWIATOWID:

Opiekun: dr Katarzyna Majdzik Papić; e-mail: katarzyna.majdzik@us.edu.pl
Przewodnicząca: Julia Plewa; e-mail: juliaplewa02@gmail.com
Wiceprzewodniczący: Mateusz Olesiński
Sekretarz: Weronika Misiaszek

Koło Naukowe Slawistów ŚWIATOWID powstało w następujących celach:

  1. integrowania swych członków poprzez wspólną pracę na rzecz pogłębiania wiedzy i popularyzacji kultur Słowian;
  2. rozbudzenia aktywności studentów slawistyki UŚ poprzez organizację konkursów, spotkań, wystaw, wieczorków literacko-muzycznych, imprez turystycznych oraz działalność w różnych sekcjach;
  3. prowadzenia działalności naukowej i popularyzatorskiej poprzez organizowanie spotkań i sesji naukowych poświęconych wybranym aspektom problematyki slawistycznej oraz aktywny udział przedstawicieli Koła w podobnych imprezach w kraju i za granicą;
  4. zapoznawania studentów z najnowszymi osiągnięciami kulturalnymi i naukowymi krajów słowiańskich;
  5. prowadzenia działalności wydawniczej studentów slawistyki prezentującej ich dorobek naukowy oraz osiągnięcia literackie i artystyczne;
  6. nawiązywania współpracy kulturalnej ze studentami slawistyki innych uczelni krajowych i zagranicznych, zwłaszcza placówek prowadzących dydaktykę i badania slawistyczne;
  7. współpracy z placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz centrami informacji i kultury krajów zachodnio- i południowosłowiańskich.

KNS ŚWIATOWID działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, w którym określone są cele programowe i demokratyczne zasady funkcjonowania Koła.

 

Dołączcie do nas na Facebooku (https://www.facebook.com/kns.swiatowid/)

lub piszcie do nas na adres kns.swiatowid@us.edu.pl

return to top