Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Humanistyczny

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Termin wypłaty świadczeń dla studentów i doktorantów

Katowice, 17022021   Informujemy, że wypłata świadczeń dla studentów i doktorantów nastąpi w dniu 22 marca 2021 r Wypłata marcowa obejmuje: zapomogi, stypendia rektora (za marzec) oraz te stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznane w lutym, które ze względu na terminy złożenia wniosków przez studentów, uzupełniania dokumentacji i sporządzenia list stypendialnych nie
więcej

Godziny rektorskie dla studentów należących do chrześcijańskich Kościołów wschodnich

Komunikat nr 1 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 4 stycznia 2021 r w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dla studentów należących do chrześcijańskich Kościołów wschodnich W związku z faktem, że święto Bożego Narodzenia zgodnie z kalendarzem juliańskim stosowanym w liturgii chrześcijańskiej Kościołów wschodnich przypada w dniach 6–8 stycznia 2021 r, aby umożliwić
więcej

Konkurs na dwa stanowiska stypendysty/studenta

Kierownik projektu badawczego „Teoria wariancji językowej w świetle realizacji cech osoby, liczby i rodzaju podmiotu w gramatyce polskiej, kaszubskiej i śląskiej”, nr umowy DEC-2018/31/D/HS2/00130, realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 14, ogłasza konkurs na dwa stanowiska stypendysty/studenta na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (z możliwością pracy zdalnej)   Wymagana jest znajomość jednego
więcej

Godziny rektorskie – 9 grudnia 2020 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 7 grudnia 2020 r w sprawie wprowadzenia godzin rektorskich w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach   W związku z uroczystością pogrzebową śp prof Andrzeja Norasa Prorektora do spraw badań naukowych w latach 2016–2020 wprowadzam w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu 9 grudnia 2020 r (środa)
więcej

Godziny rektorskie – 2 grudnia 2020 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r w sprawie ustalenia godzin rektorskich w dniu 2 grudnia 2020 r od godziny 17:00 do końca dnia   W związku z uniwersytecką debatą online, dotyczącą prezentowania symboli w przestrzeni akademickiej, na wniosek Samorządu Studenckiego ustalam godziny rektorskie w dniu 2 grudnia 2020
więcej

Dzień rektorski – 2 listopada 2020 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 27 października 2020 r w sprawie ustalenia 2 listopada 2020 r dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach   W związku z uroczystościami dnia Wszystkich Świętych, na wniosek Samorządu Studenckiego ustalam 2 listopada 2020 r dniem wolnym  od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Śląskim w
więcej

Tryb ubiegania się o stypendium ministra

Informacja w sprawie trybu ubiegania się o stypendium ministra na rok akademicki 2020/21 dla studentów   Student, który zamierza ubiegać się o stypendium ministra na rok ak 2020/21 zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej rekomendacji dziekana swojego wydziału W tym celu student składa do Dziekana Wydziału za pośrednictwem dziekanatu pisemne „Zgłoszenie kandydatury do stypendium
return to top