Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Prof. dr hab. Walery Pisarek

Data promocji: 7. 12. 2011

Data uchwały Senatu UŚ: 27. 09. 2011

Jednostka składająca wniosek: Rada Wydziału Filologicznego

 

Prof. Walery Pisarek jest cenionym w Polsce i na świecie prasoznawcą i komunikologiem, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 1957 r. jest członkiem IAMCR/AIERI, a w latach 1976–1990 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tej organizacji. Należał do zespołu ekspertów UNESCO ds. badań nad komunikowaniem (1972–1974). Od 1996 r. do 2000 r. był przewodniczącym, a od 2001 r. jest honorowym przewodniczącym Rady Języka Polskiego. Ponadto jest członkiem m.in.: Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN, Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Prezydium Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN oraz honorowym członkiem Wspólnoty Badaczy Uniwersytetu w Wolverhampton.

Prof. Walery Pisarek jest także autorem słowników ortograficznych. Opublikował kilkanaście książek oraz ponad 400 artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Ważniejsze publikacje książkowe: Retoryka dziennikarskaFrekwencja wyrazów w prasiePrasa nasz chleb powszedniSłowa między ludźmiAnaliza zawartości prasyWho is Who in Mass CommunicationPolszczyzna 2000Nowa retoryka dziennikarskaPolskie słowa sztandarowe i ich publiczność.

[myprefix_functional_icons print_icon=”yes”]
return to top