Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

prof. Jacques Derrida

Data promocji: 11. 12. 1997

Data uchwały Senatu UŚ: 24. 06. 1997

Jednostka składająca wniosek: Rada Wydziału Filologicznego

Filozof piszący o literaturze. Twórca dekonstrukcjonizmu, autor rozpraw z filozofii, literatury, antropologii, lingwistyki, psychoanalizy i malarstwa. Asystent na Sorbonie (1960–1964), profesor w École Normale Supérieure (1965–1984), dyrektor École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu. Członek Groupe de Recherches sur l’Enseignement Philosophique (od 1975 r.), współtwórca College Internationale de Philosophie i Szkoły Krytyków z Yale. Prowadził wykłady na uniwersytetach amerykańskich, inspirator ruchu krytycznego w studiach literaturoznawczych i filozoficznych. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Cambridge i innych.

[myprefix_functional_icons print_icon=”yes”]
return to top