Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Prof. zw. dr hab. Kazimierz Polański

Data promocji: 18. 12. 2008

Data uchwały Senatu UŚ: 2. 12. 2008

Jednostka składająca wniosek: Rada Wydziału Filologicznego

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Językoznawca światowej sławy, autor fundamentalnych prac z zakresu językoznawstwa ogólnego i słowiańskiego, współtwórca polskiej terminologii językoznawczej. Wybitny znawca języka połabskiego, założyciel neofilologii na Uniwersytecie Śląskim, wychowawca pokoleń polskich językoznawców.

[myprefix_functional_icons print_icon=”yes”]
return to top