Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Tadeusz Różewicz

Data promocji: 22. 01. 1999

Jednostka składająca wniosek: Rada Wydziału Filologicznego

Poeta, dramatopisarz, prozaik, eseista, ambasador polskiej literatury, kreator nowych form wypowiedzi artystycznej. Autor wierszy, poematów, dramatów, szkiców literackich, opowiadań, monologów, scenariuszy filmowych, wspomnień, komentarzy i didaskaliów. Tłumaczony na ponad 20 języków. Odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Członek m.in. Die Bayerische der Schönen Künste. Laureat m.in. Nagrody Państwowej I Stopnia, miesięcznika „Odra”, Nagrody Fundacji Jurzykowskich, Złotego Wawrzynu Poetyckiego w Strudze, Austriackiej Nagrody Państwowej za zasługi dla literatury europejskiej, Śląskiej Nagrody Kulturalnej Rządu Dolnej Saksonii, miast: Krakowa, Wrocławia, Getyngi, członek Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, Honorowy Obywatel Miasta Gliwice, kandydat do nagrody Nobla. Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego i Opolskiego.

[myprefix_functional_icons print_icon=”yes”]
return to top