Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Nagroda „Pro Scientia et Arte” została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Śląskiego uchwałą nr 87 z 5 marca 2002 roku na wniosek ówczesnego rektora prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka.

Nagrodą „Pro Scientia et Arte” Uniwersytet Śląski honoruje wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne pracowników uczelni. Każdego roku przyznane mogą być dwie nagrody – jedna dla artysty lub uczonego reprezentującego kierunki artystyczne i humanistyczne, druga natomiast dla badacza reprezentującego nauki matematyczno-przyrodnicze i techniczne. Kandydatami do nagrody mogą być osoby o wybitnym dorobku naukowym lub artystycznym, darzone szacunkiem środowiska akademickiego. Kandydatów do nagrody mają prawo zgłaszać pracownicy naukowo-dydaktyczni uniwersytetu.

Symbolem nagrody „Pro Scientia et Arte” jest statuetka – rzeźba z brązu z cyklu „Uskrzydlone” będąca dziełem profesora Jana Hermy z Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz dyplom drukowany tradycyjną techniką typograficzną na papierze ręcznie czerpanym. Nagroda wręczana jest podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego.

Wyboru laureatów nagrody dokonuje powołana przez JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego kapituła.

  1. Prof. Ireneusz Opacki (2004 r.)
  2. Prof. Tadeusz Sławek (2007 r.)
  3. Prof. Edward Polański (2009 r.)
  4. Prof. Krzysztof Kłosiński (2015 r.)
  5. Prof. Wiesław Banyś (2019 r.)
  6. Prof. Ryszard Kaczmarek (2020 r.)
img
return to top