Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Strategia rozwoju Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, zatwierdzona na posiedzeniu Rady Wydziału 15 stycznia 2013 roku, jest zgodna ze strategią rozwoju Uniwersytetu Śląskiego na lata 2012–2020, uchwaloną przez Senat uczelni na posiedzeniu 24 stycznia 2012 roku. W swoich zasadniczych celach powtarza generalne obligacje, jakie nałożono na społeczność uczonych i studentów oraz służby pomocnicze uniwersytetu. Obligacje te dotyczą sprawnego zarządzania uczelnią i jego jednostkami organizacyjnymi, rozwoju nauki, kształcenia na najwyższym poziomie na wszystkich rodzajach studiów oraz dobrej współpracy z otoczeniem. Wydział Filologiczny w swojej czterdziestotrzyletniej tradycji potwierdza licznymi osiągnięciami wszystkie cele strategiczne, o których tutaj mowa.

Strategia rozwoju Wydziału (plik pdf)

img
return to top