Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne I stopnia

 

ORGANIZATOR I PROMOTOR PROJEKTÓW MEDIALNYCH

Seminarium dyplomowe uruchamiane w roku akademickim 2020/2021:

  1. Promotor: dr hab. Jakub Zajdel, prof. UŚ

Tematyka seminarium: Zakres tematyczny seminarium dyplomowego obejmuje zagadnienia dotyczące mediów audiowizualnych z dominującą pozycją filmu fabularnego. W tym zakresie mieszczą się również seriale, filmy dokumentalne, programy telewizyjne i klipy wideo zamieszczane w internecie. Dobrze sprawdzają się prace poświęcone twórczości lub jej fragmentowi wybranego reżysera oraz prace wyodrębnionego etapu w rozwoju kina gatunku. Podejmując decyzję o wyborze tematu, należy wziąć pod uwagę, że w pracy dyplomowej należy wykorzystać nie tylko przekazy audiowizualne, lecz również teksty pisane, czyli recenzje, analizy i interpretacje tych przekazów. Zebranie i opracowanie bibliografii jest równie ważne przy ocenie pracy jak wykazana przez studenta znajomość pozycji zawartych w filmografii. Znaczy to, że w wyborze przekazów audiowizualnych, które będą stanowiły podstawę pracy dyplomowej, należy kierować się także merytoryczną wartością i rozległością bibliografii na ich temat.

Przykładowe tematy prac licencjackich z poprzednich lat:

– Recepcja trylogii „Władca pierścieni” Petera Jacksona

– Autorski charakter komedii Woody’ego Allena

– Obraz rodziny w polskich filmach przełomu XX i XXI wieku

– Postać final girl w slasherach z lat 1979-1984

 

PROMOTOR DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Seminarium dyplomowe uruchamiane w roku akademickim 2020/2021:

  1. Promotor: dr Małgorzata Rygielska

Tematyka seminarium: Opracowywany podczas seminarium temat pracy dyplomowej jest wypadkową indywidualnych zainteresowań studenta i proponowanej przez prowadzącą perspektywy badawczej opartej na szerokiej definicji kultury. Ta perspektywa pozwala opisywać, analizować i interpretować wybrane artefakty, zachowania, wartości i idee w ich wymiarze jednostkowym i zbiorowym. Badanie dawnych i współczesnych wytworów materialnych i niematerialnych łączy wiedzę z zakresu historii i teorii kultury z edukacją aksjologiczną i kształtowaniem postaw odpowiedzialności za nasze kulturowe dziedzictwo.

Przykładowe tematy prac licencjackich z poprzednich lat:

– Ochrona i promocja piwowarskiego dziedzictwa Tychów na przykładzie działalności właścicieli Browaru Książęcego i właścicieli Browaru Obywatelskiego – analiza porównawcza

– Ruiny zamku w Muszynie – dziedzictwo kultury czy przedmiot kreacji?

– Hip-hop na Górnym Śląsku: historia i współczesność

– Stach z Warty – zapomniany geniusz? Dzieła Stanisława Szukalskiego w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

– Historia i współczesność zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w świetle faktów oraz w pamięci mieszkańców

 

SPECJALISTA DS. REKLAMY I KONTAKTÓW Z MEDIAMI

Seminarium dyplomowe uruchamiane w roku akademickim 2020/2021:

  1. Promotor: dr Julia Legomska

Tematyka seminarium: Tematyka seminarium obejmować będzie zagadnienia związane ze specyfiką komunikacji za pośrednictwem mediów (prasy, radia, telewizji, Internetu), w tym reklamy. Proponuję obserwację i analizę zarówno tego, jak formułowane są komunikaty w mediach / przez media (za pomocą różnych (jakich) kodów, z wykorzystaniem różnych (jakich) strategii), jak i tego, co ze współczesnych zjawisk kulturowych znajduje w nich odbicie / jest w nich perswazyjnie wykorzystywane (np. indywidualizm i / a wspólnotowość, idea slow life, kult młodości, detabuizacja, agresja i przemoc (językowa i, szerzej, symboliczna)).

Konkretne tematy mogą proponować studenci lub możemy je formułować wspólnie.

Przykładowe tematy prac licencjackich z poprzednich lat:

– Prowokacja w reklamie

– Zdrowy styl życia w reklamach komercyjnych i społecznych

– Semantyzacja promowanego produktu na Instagramie na przykładzie polskich blogerek modowych

– Zmiany komunikacyjno-wizerunkowe w organizacjach pozarządowych na przykładzie Związku Harcerstwa Polskiego

– Komunikacja niewerbalna między uczestnikami programów polskiej telewizji śniadaniowej.

return to top