Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Ogłoszenia dla doktorantów nie dotyczą słuchaczy Szkoły Doktorskiej.

Stypendia 2021-2022 WNS: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o polityce

Kryteria do uzyskania stypendium doktoranckiego:
kryteria_doktoranckie_2021_22

Kryteria do uzyskania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej:
Kryteria_doktoranckie_dotacja projakościowa 2021_22

Warsztaty: Metodologia i etyka w badaniach nad migracjami

Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Instytutem Antropologii i Etnologii UAM zapraszają doktorantów/-tki oraz magistrantów/-tki zajmujących/-e się tematyką migracyjną do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach Metodologia i etyka w badaniach nad migracjami, prowadzonych przez prof. Elżbietę Goździak, prof. UAM dr hab. Izabellę Main i mgr Izabelę Kujawę.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Normy i wartości w europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym (NoVaMigra)”, który będzie punktem wyjścia do podejmowanych dyskusji. Propozycja stanowi odpowiedź na metodologiczne i etyczne wyzwania związane z realizacją badań w społecznościach migrantów i uchodźców, niejednokrotnie należących do grup marginalizowanych czy dyskryminowanych. Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do prezentacji projektów badawczych (planowanych, realizowanych bądź będących na etapie analizy i opisu) uczestników i uczestniczek oraz wspólnych dyskusji inspirowanych wystąpieniami i wykładami zaproszonych gościń:

  • Dra hab. prof. UAM Natalia Bloch (UAM)
  • prof. Nergis Canefe (York University, Canada)
  • prof. Elżbieta Goździak (Georgetown University)
  • Dra hab. prof. UAM Izabella Main (UAM)
  • Mgr Izabela Kujawa (UAM)

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty noclegów i wyżywienia. Zgłoszenia przyjmowane są w formie formularza dostępnego pod adresem: https://forms.gle/tmoAfG4tR4yeGJVz6. Rekrutacja potrwa do 20 maja 2021 roku. O jej wynikach kandydaci/-tki zostaną powiadomieni/-one drogą mailową do 31 maja. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu mailowego z Izabelą Kujawą (iza_kujawa@yahoo.com).

Z powodu nieprzewidywalnej sytuacji epidemiologicznej, termin warsztatów może ulec zmianie.

Warsztaty Metodologia i etyka w badaniach nad migracjami

Lektorat z języka angielskiego

W załączniku poniżej znajdują się terminy lektoratów z języka angielskiego dla doktorantów.

Studia doktoranckie_język angielski_plan zajęć

Terminy zajęć z przedmiotu Kierunki rozwoju współczesnej psychologii

Terminy zajęć na studiach doktoranckich z przedmiotu Kierunki rozwoju współczesnej psychologii prowadzonego przez dr hab. Małgorzatę Górnik-Durose, prof. UŚ:

8 kwietnia 2021, godz. 16.00-17.30 (2 godz.)
15 kwietnia 2021, godz. 16.00-18.15 (3 godz.)
22 kwietnia 2021, godz. 16.00-18.15 (3 godz.)
29 kwietnia 2021, godz. 16.00-17.30 (2 godz.)

return to top