Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Nauk Społecznych

Informacja

Informujemy, że w lipcu 2022 roku odbędzie się online, klika szkoleń organizowanych przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL:

  • 8 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: PODSTAWOWE TESTY PORÓWNAŃ W SPSS – testowanie założeń oraz wykonywanie analiz, które poprowadzi Andrzej Jankowski
  • 9 lipca 2022 roku- tytuł szkolenia: PODSTAWOWE TESTY PORÓWNAŃ W JAMOVI – testowanie założeń oraz wykonywanie analiz, które poprowadzi Andrzej Jankowski
  • 15 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: ANALIZA EFEKTÓW POŚREDNICZĄCYCH W SPSS – prosta analiza mediacji i supresji z makro PROCESS Andrew F. Hayesa, które poprowadzi Paweł Iwankowski
  • 16 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: TWORZENIE WŁASNYCH NARZĘDZI BADAWCZYCH – podstawy tworzenia testów psychometrycznych, które poprowadzi Marta Formela
  • 23 lipca 2022 roku – tytuł szkolenia: ANALIZA EFEKTÓW POŚREDNICZĄCYCH W JAMOVI – prosta analiza mediacji i supresji z pakietem jAMM Marcello Galluciego, które poprowadzi Paweł Iwankowski.

Szkolenia przeznaczone są dla osób, które chcą nauczyć się wykonywania podstawowych testów porównań (testy t Studenta dla prób zależnych oraz niezależnych, test Manna-Whitneya oraz test Wilcoxona), a także dla tych, którzy posiadają te umiejętności w podstawowym zakresie, ale chcą uzupełnić je o wiedzę dotyczącą wyboru właściwego testu do posiadanych danych, nauczyć się raportować uzyskane wyniki w standardzie APA lub nauczyć się wykonywać te testy w programie SPSS lub w programie jamovi. Szkolenia przeznaczone są dla osób, które są zainteresowane psychometrią i chciałyby nauczyć się jak od podstaw stworzyć test psychometryczny, a także do osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie interpretacji wskaźników psychometrycznych raportowanych w artykułach naukowych.

Aby wziąć udział w wybranym szkoleniu należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej:  https://fundacja-tygiel.pl/szkolenia/

Wybory do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Szanowni Państwo
25 listopada 2021 roku (czwartek) o godzinie 17:15 odbędzie się spotkanie wyborcze Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Wybrani zostaną członkowie Rady na nową kadencję oraz przedstawiciel doktorantów w Senacie UŚ.
Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w katowickim kampusie Uniwersytetu, w budynku przy ul. Bankowej 14 w Sali 213 (Aula Kopernika).
W wyborach w formie czynnej i biernej mogą brać udział wszyscy doktoranci, zarówno ze Szkół Doktorskich UŚ, jak również osoby realizujące doktorat w ramach studiów doktoranckich w Uniwersytecie.
Udział w spotkaniu wyborczym (zarówno czynny i bierny) nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
Zachęcamy do czynnego udziału w wyborach doktorantów na wszystkich latach kształcenia – Rada złożona z doktorantów na różnym etapie kształcenia oraz reprezentujących różne obszary będzie najbardziej kompetentna, żeby działać na rzecz środowiska.
Szczegóły dotyczące wyborów zamieszczone są w Regulaminie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego i Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do regulaminu (http://bip.us.edu.pl/regulamin/regulamin-samorzadu-dokt).
W razie wystąpienia pytań zapraszamy do kontaktu: doktoranci@us.edu.pl

Stypendia - kryteria

Kryteria do uzyskania stypendium doktoranckiego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego dla dyscyplin: pedagogika, psychologia, socjologia oraz nauki polityce.

Kryteria do uzyskania stypendium doktoranckiego

 

Kryteria do uzyskania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego dla dyscyplin: pedagogika, psychologia, socjologia oraz nauki polityce.

Kryteria do uzyskania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej

return to top