Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Społecznych

Politologia

Politologia to kierunek prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na I oraz II stopniu, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Politologia najsilniej wiąże się z socjologią, psychologią oraz prawem, a centrum jej zainteresowań stanowi polityka. Studia te uczą rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz społeczeństw i jednostek ludzkich. Studiując Politologię zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania sfery polityki, mediów, stosunków międzynarodowych. Zarówno na I jak i na II stopniu istnieje możliwość wybrania specjalności, która najbardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom – administracja publiczna, współczesne stosunki międzynarodowe, polityka społeczna
O kierunku O kierunku

Kierunek prowadzony jest na studiach I stopnia i II stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Studia I stopnia trwają 6 semestrów (3 lata), natomiast studia uzupełniające magisterskie (II stopnia) liczą 4 semestry (2 lata).

 

Specjalności Specjalności

Politologia I stopniu oferuje specjalności:

 1. administracja publiczna – celem specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej. Studenci zapoznają się z zasadami powoływania poszczególnych organów administracji publicznej, z ich zadaniami i kompetencjami, a także rolą jaką odgrywają w systemie politycznym naszego państwa. Nabywają również wiedzę dotyczącą finansów publicznych, państwowych, regionalnych i lokalnych systemów partyjnych oraz zarządzania zespołami ludzkimi.
 2. współczesne stosunki międzynarodowe – specjalność przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką relacji międzynarodowych, polityki zagranicznej państwa, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zagrożeń dla pokoju i stabilności oraz współczesnych konfliktów zbrojnych; wybierając specjalność można pełniej zrozumieć uwarunkowania wpływające na współczesne stosunki międzynarodowe, w tym specyfikę systemów politycznych wybranych państw, znaczenie surowców energetycznych, współczesnych stosunków religijnych, różnic kulturowych, procesu globalizacji, mechanizmów rządzących gospodarką światową oraz norm występujących w stosunkach międzynarodowych.
 3. polityka społeczna – specjalność jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, którym bliska jest tematyka społeczna i jej kształt w przestrzeni publicznej, zarówno tej zastanej, jak i szeroko dyskutowanej. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych podejmowana jest m.in. tematyka polityki zatrudnienia, edukacyjnej, zdrowia i zabezpieczenia społecznego, mieszkalnictwa. Przedmioty o charakterze przekrojowym dotyczą m.in. organizacji pozarządowych, pozyskiwania funduszy europejskich, problemów demograficznych i zrównoważonego rozwoju. Wszystkie przedmioty łączą w sobie watki teoretyczne i praktyczne, pozwalające na nabycie szerokiej wiedzy i umiejętności w obszarach tematycznych związanych ze specjalnością.

Studia na kierunku Politologia II stopnia prowadzone są w ramach specjalności:

 1. administracja publiczna – celem specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej. Studenci zapoznają się z zasadami powoływania poszczególnych organów administracji publicznej, z ich zadaniami i kompetencjami, a także rolą jaką odgrywają w systemie politycznym naszego państwa. Nabywają również wiedzę dotyczącą finansów publicznych, państwowych, regionalnych i lokalnych systemów partyjnych oraz zarządzania zespołami ludzkimi.
 2. współczesne stosunki międzynarodowe – specjalność przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką relacji międzynarodowych, polityki zagranicznej państwa, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zagrożeń dla pokoju i stabilności oraz współczesnych konfliktów zbrojnych; wybierając specjalność można pełniej zrozumieć uwarunkowania wpływające na współczesne stosunki międzynarodowe, w tym specyfikę systemów politycznych wybranych państw, znaczenie surowców energetycznych, współczesnych stosunków religijnych, różnic kulturowych, procesu globalizacji, mechanizmów rządzących gospodarką światową oraz norm występujących w stosunkach międzynarodowych.
 3. polityka społeczna – specjalność jest przeznaczona przede wszystkim dla osób, którym bliska jest tematyka społeczna i jej kształt w przestrzeni publicznej, zarówno tej zastanej, jak i szeroko dyskutowanej. W ramach przedmiotów specjalizacyjnych podejmowana jest m.in. tematyka polityki zatrudnienia, edukacyjnej, zdrowia i zabezpieczenia społecznego, mieszkalnictwa. Przedmioty o charakterze przekrojowym dotyczą m.in. organizacji pozarządowych, pozyskiwania funduszy europejskich, problemów demograficznych i zrównoważonego rozwoju. Wszystkie przedmioty łączą w sobie watki teoretyczne i praktyczne, pozwalające na nabycie szerokiej wiedzy i umiejętności w obszarach tematycznych związanych ze specjalnością.
 4. doradztwo polityczno-publiczne – specjalność przeznaczona jest dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą zarówno dla podmiotów polityki, jak i szeroko pojętej sfery publicznej. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z technikami wpływu społecznego, analizą rynku politycznego, finansowaniem kampanii wyborczej oraz demokratycznym procesem podejmowania decyzji. Wykształcą kompetencje praktyczne w sferze projektowania, przeprowadzania i prezentowania badań marketingowych, prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych, autoprezentacji i umiejętności, jakimi powinien charakteryzować się rzecznik prasowy. Absolwenci znajdą pracę w instytucjach publicznych, biurach poselskich i senatorskich, organach jednostek samorządu terytorialnego, agencjach public relations, agencjach reklamowych, pracowniach badawczych. Z powodzeniem mogą pełnić funkcję rzecznika prasowego, analityka opinii publicznej, pracownika sztabu wyborczego czy doradcy wizerunkowego.
Gdzie i czego będziesz się uczyć? Gdzie i czego będziesz się uczyć?

Zajęcia odbywają się na kampusie w Katowicach, w ramach nich będziesz miał okazję poznać wszystkie aspekty programu studiów. Część praktyczną zrealizujesz w ramach zajęć  oraz praktyk zawodowych przewidzianych w toku studiów.

Praktyki i staże Praktyki i staże

Zakres i czas trwania praktyk ustalany jest dla każdego kierunku studiów – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie wydziału. 

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

Zajęcia prowadzone są w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 w Katowicach.

Co robią nasi absolwenci? Co robią nasi absolwenci?

Zawody, jakie możesz wykonywać jako absolwent Politologii to m.in.:

 • Polityk
 • Dziennikarz 
 • Pracownik w administracji rządowej i samorządowej
 • Pracownik placówki dyplomatycznej i konsularnej
 • Pracownik biura poselskiego, senatorskiego
 • Kierownik zespołów ludzkich.

Studiuj Politologię na Uniwersytecie Śląskim, rozwijaj się w sferze politycznej i miej bezpośredni wpływ na swój kraj!

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wns

tel. 32 359 23 96

 

Kontakt z komisją rekrutacyjną

ul. Bankowa 11, pok. 216
40-007 Katowice
tel. 32 359 13 83

Godziny pracy

od 07.09.2022 do 09.09.2022
Poniedziałek 00:00 – 01:00
Środa 10:00 – 12:00
Czwartek 10:00 – 12:00
Piątek 10:00 – 12:00

return to top