Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Nauk Społecznych
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Koło Naukowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej „PAIDAGOGOS” z grantem w programie „Młodzi Aktywni”!

Piotr Górny z nagrodą II stopnia w konkursie międzynarodowym

Agata Niziurska- brązowy medal na Akademickich Mistrzostwach Polski w judo

Wyróżnienie pracy doktorskiej Pani Zuzanny Teper-Solarz w XXII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej.

Miło poinformować, że praca doktorska Pani Zuzanny Teper-Solarz “Oswajanie piętna. Socjo­log­iczna anal­iza strate­gii radzenia sobie ze styg­matem głu­choty przygotowana w naszym Instytucie pod kierunkiem prof. Kazimiery Wódz i promotor pomocniczej dr hab. prof. UŚ Sabiny Pawlas-Czyż otrzymała wyróżnienie w XXII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej. Autorce i Pani Promotor gratulujemy.

return to top