Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Doktoranci uczelni z całej Europy kolejny raz na Wydziale Prawa i Administracji UŚ

W dniach 10-14 stycznia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gościliśmy młodych naukowców z europejskich uczelni partnerskich w ramach międzynarodowego programu Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP). To już dziesiąta edycja Programu, którego partnerem jest WPiA UŚ. Za organizację tegorocznej edycji na naszym Uniwersytecie odpowiedzialna była – podobnie jak w latach poprzednich – prof. dr hab. Ewa Rott- Pietrzyk, koordynator Programu PEPP ze strony Polski, oraz dr Małgorzata Pohl-Michałek. Głównym koordynatorem/gospodarzem programu PEPP jest Uniwersytet w Münster (Niemcy). W tym roku nasz Uniwersytet reprezentują doktoranci Martyna Kasperska, Anna Maria Rizzo i Wojciech Panek.

W ramach Programu jego uczestnicy biorą udział w czterech kolejnych zjazdach, odbywających się w jednym roku akademickim. W tym roku styczniowy tygodniowy zjazd odbył się w Katowicach. W trakcie każdego ze zjazdów uczestnicy mają szansę wziąć udział w wykładach, seminariach i warsztatach, prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa oraz doświadczonych praktyków.

Program PEPP nakierowany jest na współpracę między młodymi prawnikami, wymianę doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu prawa prywatnego z perspektywy różnych systemów prawnych. Uczestnictwo w PEPP to dla młodych naukowców nie tylko wiedza wyniesiona z interaktywnych zajęć i doskonalenie posiadanych już umiejętności. W zamiarze organizatorów Programu, to również wymiana kontaktów, która na wczesnym etapie przygody naukowej młodego badacza w przyszłości może zaowocować wspólnie prowadzonymi badaniami naukowymi w ramach międzynarodowych projektów oraz współpracą między ośrodkami naukowymi w Europie.

Więcej informacji o PEPP można znaleźć pod adresem: http://www.pepp-home.eu/ oraz https://us.edu.pl/wydzial/wpia/wspolpraca/pepp/

 

return to top