Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

PROJEKT UNIJNY TRAIL – NAJBARDZIEJ WYCZEKIWANA JEGO ODSŁONA

19.04.2021 - 13:42 aktualizacja 08.04.2022 - 10:07
Redakcja: administrator

Polski Zespoł Naukowy Projektu „TRAIL – Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law” w składzie:

dr Małgorzata Lubelska – Sazanów (Kierownik Projektu), prof. dr hab. Ewa Rott – Pietrzyk, prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, adw. Magdalena Stryja, dr hab. Maciej Zachariasiewicz prof. ALK

z radością informuje, że po ponad rocznych intensywnych pracach nadeszła najbardziej wyczekiwana odsłona Projektu. W dniach 22-23 kwietnia 2021 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego będzie gospodarzem pierwszego międzynarodowego sympozjum organizowanego w ramach cyklu spotkań szkoleniowych z praktykami europejskimi. Wydarzenie odbędzie się online, z jednoczesnym tłumaczeniem symultanicznym na pięć języków krajów europejskich uczestniczących w Projekcie.

Projekt Unijny TRAIL  realizowany jest przez Międzynarodowe  Konsorcjum w składzie:

Centre for European Constitutional Law – koordynator projektu, Uniwersytet w Atenach, Uniwersytet w Talinnie, Uniwersytet Cypryjski, Uniwersytet Łotewski oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach

Projekt skierowany jest do Europejskich Adwokatów, Notariuszy i Komorników, a jego celem jest zapoznanie przedstawicieli tych zawodów z siedmioma Dyrektywami Prawa Unijnego i ich stosowaniem w praktyce.

Idea Projektu TRAIL oraz proponowane w ramach Projektu działania są wspierane przez 16 Europejskich Stowarzyszeń Zawodowych oraz przez Instytucje właściwe dla wszystkich grup docelowych w krajach uczestniczących.

W Polsce projekt zyskał wsparcie w postaci Listów Intencyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Notarialnej oraz Izby Komorniczej w Katowicach oraz jest realizowany we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, Radą Izby Notarialnej w Katowicach, Radą Izby Komorniczej w Katowicach.

Unikatowość projektu polega na  pokonywaniu barier językowych w dostępie do wiedzy z zakresu aktów prawnych Unii Europejskiej i dlatego wszystkie szkolenia będą tłumaczone symultanicznie na języki ojczyste Partnerów Projektu.

Z uwagi na pandemię niemożliwe stało się zrealizowanie pierwotnego założenia projektu: przeprowadzenia szkoleń z tłumaczeniem symultanicznym na język ojczysty uczestników w krajach, w których znajdują się ośrodki naukowe wchodzące w skład Konsorcjum: Grecja, Litwa, Cypr, Estonia, Polska. Dlatego też wszystkie szkolenia będą organizowane przez wymienionych powyżej Partnerów projektu w formie zdalnej.

Szkolenia obejmować będą wnikliwą analizę oraz omówienie praktycznych aspektów stosowania niżej wymienionych aktów prawnych Prawa Unijnego z uwzględnieniem ich przydatności dla konkretnych grup zawodowych Adwokatów, Notariuszy, Komorników:

  1. System integracji rejestrów przedsiębiorców BRIS, ustanowiony na mocy Dyrektywy  2012/17/EU;
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona);
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń;
  4. Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty;
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2421 (w szczególności w zakresie nowego brzmienia przepisów odnoszących się do dostarczania dokumentów i przeprowadzania rozpraw);
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012;
  7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

Liczba uczestników z każdej grupy zawodowej została odgórnie określona przez Komisję Europejską. W sumie w cyklu dwudniowych międzynarodowych szkoleniach będzie uczestniczyło 180 europejskich prawników w tym 40 z Polski. Pierwszy dzień szkolenia będzie wspólny dla wszystkich uczestników, w drugim dniu, szkolenia będą podzielone na 3 bloki tematyczne „workshopy” – do wyboru zgodnie z zainteresowaniami Uczestników i wykonywanym przez Nich zawodem.

Projekt TRAIL jest wyjątkową międzynarodową inicjatywą, zacierającą granicę, a co najważniejsze niwelującą bariery językowe w dostępie do wiedzy. Skorzystanie z dobrodziejstw Projektu spotkało się z wielkim zainteresowaniem prawniczych samorządów zawodowych. Realizacja Projektu zacieśniła również współpracę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z Izbą Adwokacką, Notarialną oraz Komorniczą.

Gratulujemy całemu Polskiemu Zespołowi.

Newsletter1_polish

Newsletter2_polish

Newsletter3_polish

return to top