Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Prawa i Administracji
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ powołany do senackiego Zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa

13.01.2020 - 13:36, aktualizacja 13.01.2020 - 13:59
Redakcja: Faustyna Głuszak-Jarzyna

Dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ został powołany przez Marszałka Senatu w skład Zespołu Doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu X Kadencji. Zespół złożony jest z piętnastu profesorów prawa z polskich ośrodków akademickich. Jego celem jest poprawa standardów legislacji poprzez ocenę zgodności z Konstytucją RP i prawem UE projektów aktów prawnych wpływajacych do Senatu RP i przedkładanie w tym zakresie sugestii Marszałkowi Senatu.

return to top